Podmiot Leczniczy SP ZOZ Przychodnia Specjalistyczna serwis informacyjny
Zamówienia podprogowe
Przetargi ogłoszone i informacje z otwarcia ofert
Regulamin praktyk zawodowych i studenckich
Wyjaśnienia dotyczące treści postępowań przetargowych
KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
 • REGULAMIN KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
 • REGULAMIN ORGANIZACYJNY
  Ogłoszenia
  Najmy, dzierżawy, odsprzedaż majątku trwałego
  Zakończone postępowania bezprzetargowe
  Cennik usług komercyjnych
  Sprawozdania finansowe
  Harmonogram pracy działu diagnostycznego
  Harmonogramy pracy poradni
  Przetargi zakończone
  Charakterystyka przychodni
  Informacje ogólne
  Statut przychodni
  Ustawa o prawach pacjenta
  Struktura organizacyjna
  Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • INFORMACJE OGóLNE

    Informacje ogólne  1. Nazwa jednostki
  Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie

  2. Rodzaj jednostki
  Samodzielny Publiczny ZOZ

  3. Dane adresowe
  Olsztyn 10-437 ul. Dworcowa 28

  4. Dyrektor Przychodni Specjalistycznej:

  lek. med. Joanna Motyl-Żechowicz

  5. Kierownicy/koordynatorzy działów:

  Dział rehabilitacji: mgr Emilia Bałdyga
  Dział RTG, USG: lek. med. Krystyna Zwierzyńska
  Dział Laboratorium: mgr Grażyna Kłos

  6. Główny księgowy:

  p.o. Maria Szczepańska

  7. Stanowiska samodzielne:

  Pielęgniarka koordynująca: Bogumiła Skurczyńska
  Asystent Dyrektora: Grażyna Pućko
  Specjalista do spraw zamówień publicznych: Piotr Marchut

  8. Podstawowe inormacje
  NIP 739 30 34 091
  REGON 510876884
  Konto przychodni: Nordea Bank Polska S.A. O/Olsztyn 05 1440 1228 0000 0000 0189 0937

  6. Strona internetowa
  przychodniaspecjalistyczna.pl

  7. Ważne telefony
  Sekretariat dyrekcji przychodni do godziny 15:00
  tel 89 537 32 75
  fax 89 537 32 72

  Rejestracja ogólna           89 537 32 70, 89 537 32 00
  Rejesrtacja rehabilitacji     89 537 32 60
  Rejestracja gin-położnicza 89 537 32 70
  Rejestracja laboratorium   89 537 32 16
  Kancelaria                       89 537 32 35

    udostępnił Andrzej Adamiak dnia 2017-03-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra