Podmiot Leczniczy SP ZOZ Przychodnia Specjalistyczna serwis informacyjny
PRACA
Zamówienia podprogowe
Przetargi ogłoszone i informacje z otwarcia ofert
Harmonogramy pracy poradni
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Ogłoszenia
Najmy, dzierżawy, odsprzedaż majątku trwałego
Zakończone postępowania bezprzetargowe
Cennik usług komercyjnych
Sprawozdania finansowe
Regulamin praktyk zawodowych i studenckich
Harmonogram pracy działu diagnostycznego
Struktura organizacyjna
Ustawa o prawach pacjenta
Statut przychodni
Informacje ogólne
Charakterystyka przychodni
KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
 • REGULAMIN KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
 • Wyjaśnienia dotyczące treści postępowań przetargowych
  Przetargi zakończone
  Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • INFORMACJE OGóLNE

    Informacje ogólne  1. Nazwa jednostki
  Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie

  2. Rodzaj jednostki
  Samodzielny Publiczny ZOZ

  3. Dane adresowe
  Olsztyn 10-437 ul. Dworcowa 28

  4. Dyrektor Przychodni Specjalistycznej:

  lek. med. Joanna Motyl-Żechowicz

  5. Kierownicy/koordynatorzy działów:

  Dział rehabilitacji: mgr Emilia Bałdyga
  Dział RTG, USG: lek. med. Krystyna Zwierzyńska
  Dział Laboratorium: mgr Grażyna Kłos

  6. Główny księgowy:

  p.o. Maria Szczepańska

  7. Stanowiska samodzielne:

  Pielęgniarka koordynująca: Bogumiła Skurczyńska
  Asystent Dyrektora: Grażyna Pućko
  Specjalista do spraw zamówień publicznych: Piotr Marchut

  8. Podstawowe inormacje
  NIP 739 30 34 091
  REGON 510876884
  Konto przychodni: Nordea Bank Polska S.A. O/Olsztyn 05 1440 1228 0000 0000 0189 0937

  6. Strona internetowa
  przychodniaspecjalistyczna.pl

  7. Ważne telefony
  Sekretariat dyrekcji przychodni do godziny 15:00
  tel 89 537 32 75
  fax 89 537 32 72

  Rejestracja ogólna           89 537 32 70, 89 537 32 00
  Rejesrtacja rehabilitacji     89 537 32 60
  Rejestracja gin-położnicza 89 537 32 70
  Rejestracja laboratorium   89 537 32 16
  Kancelaria                       89 537 32 35

    udostępnił Andrzej Adamiak dnia 2017-03-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra