Podmiot Leczniczy SP ZOZ Przychodnia Specjalistyczna serwis informacyjny
PRACA
Zamówienia podprogowe
Przetargi ogłoszone i informacje z otwarcia ofert
Harmonogramy pracy poradni
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Ogłoszenia
Najmy, dzierżawy, odsprzedaż majątku trwałego
Zakończone postępowania bezprzetargowe
Cennik usług komercyjnych
Sprawozdania finansowe
Regulamin praktyk zawodowych i studenckich
Harmonogram pracy działu diagnostycznego
Struktura organizacyjna
Ustawa o prawach pacjenta
Statut przychodni
Informacje ogólne
Charakterystyka przychodni
KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
 • REGULAMIN KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
 • Wyjaśnienia dotyczące treści postępowań przetargowych
  Przetargi zakończone
  Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • CENNIK USłUG KOMERCYJNYCH

    Cennik usług komercyjnych 2014

  Cennik opłat komercyjnych na świadczenia zdrowotne 2014.
  Cennik na udostępnianie dokumentacji medycznej 2014.


  Lista załączników
  1. cennik 2014
  2. cennik na udostępnianie dokumentacji medycznej
    udostępnił Marcin Karpiak dnia 2014-11-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra