Podmiot Leczniczy SP ZOZ Przychodnia Specjalistyczna serwis informacyjny
PRACA
Zamówienia podprogowe
Przetargi ogłoszone i informacje z otwarcia ofert
Harmonogramy pracy poradni
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Ogłoszenia
Najmy, dzierżawy, odsprzedaż majątku trwałego
Zakończone postępowania bezprzetargowe
Cennik usług komercyjnych
Sprawozdania finansowe
Regulamin praktyk zawodowych i studenckich
Harmonogram pracy działu diagnostycznego
Struktura organizacyjna
Ustawa o prawach pacjenta
Statut przychodni
Informacje ogólne
Charakterystyka przychodni
KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
 • REGULAMIN KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
 • Wyjaśnienia dotyczące treści postępowań przetargowych
  Przetargi zakończone
  Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • REGULAMIN ORGANIZACYJNY

    Regulamin Organizacyjny

  Regulamin Organizacyjny


  Lista załączników
  1. Regulamin Organizacyjny
  2. Załącznik Nr 1 Struktura
  3. Załącznik nr 2 Struktura Laboratorium Diagnostyczne
  4. Załącznik Nr 3 Struktura Dział Diagnostyki Obrazowej
  5. Załącznik Nr 4 Struktura DziałuRehabilitacji
  6. Załącznik nr 5 Kwalifikacje wymagane od personelu
  7. Załącznik nr 6 Cennik opłat komercyjnych na świadczenia zdrowotne
  8. Załącznik nr 7 Cennik na udostepnianie dokumentacji medycznej
    udostępnił Grażyna Boczko dnia 2015-02-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra