Podmiot Leczniczy SP ZOZ Przychodnia Specjalistyczna serwis informacyjny
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Sprawozdania finansowe
PRACA
Wyjaśnienia dotyczące treści postępowań przetargowych
KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
 • REGULAMIN KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
 • REGULAMIN ORGANIZACYJNY
  Ogłoszenia
  Najmy, dzierżawy, odsprzedaż majątku trwałego
  Zamówienia podprogowe
  Zakończone postępowania bezprzetargowe
  Cennik usług komercyjnych
  Przetargi ogłoszone i informacje z otwarcia ofert
  Regulamin praktyk zawodowych i studenckich
  Harmonogramy pracy poradni
  Struktura organizacyjna
  Ustawa o prawach pacjenta
  Statut przychodni
  Informacje ogólne
  Charakterystyka przychodni
  Harmonogram pracy działu diagnostycznego
  Przetargi zakończone
  Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • WYJAśNIENIA DOTYCZąCE TREśCI POSTęPOWAń PRZETARGOWYCH

    Dostawa środka kontrastowego do badań urograficznych

  Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.


  Lista załączników
  1. Treść wyjaśnienia
    udostępnił Piotr Marchut dnia 2018-11-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek

  Wszyscy Wykonawcy.

   

  W załączniku nr 3 pozycja nr 15 podano Moduł obrazowania, powinno być moduł obrazowania MLT-R116.

     Lista załączników
  1. Załącznik nr 3 poprawiony
    udostępnił Piotr Marchut dnia 2018-11-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa płyt CD, kopert na płyty CD i kartridży

  Treść wyjaśnień zapytania ofertowego.


  Lista załączników
  1. Wyjaśnienie treści ZO_1
    udostępnił Piotr Marchut dnia 2018-10-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa odczynnikód do ilościowcych oznaczeń alergologicznych oraz celiakii wraz z dzierżawą sprzętu i oprogramowania

  Dostawa odczynnikód do ilościowcych oznaczeń alergologicznych oraz celiakii wraz z dzierżawą sprzętu i oprogramowania.


  Lista załączników
  1. Wyjaśnienie treści ZO_1
    udostępnił Piotr Marchut dnia 2018-10-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa odczynników do oznaczeń boreliozy oraz zestawów do oznaczenia Torch wraz z dzierżawą analizatora

  Dostawa odczynników do oznaczeń boreliozy oraz zestawów do oznaczenia Torch wraz z dzierżawą analizatora - znak sprawy: 12N.2018


  Lista załączników
  1. Treść wyjaśnienia nr 1
    udostępnił Piotr Marchut dnia 2018-06-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa środków dezynfekujących

  Treść wyjaśnienia:


  Lista załączników
  1. Treść wyjaśnienia nr 1
    udostępnił Piotr Marchut dnia 2018-06-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz materiałów opatrunkowych

  Treść wyjaśnienia:


  Lista załączników
  1. Treść wyjaśnienia nr 3
    udostępnił Piotr Marchut dnia 2018-04-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz materiałów opatrunkowych

  Treść wyjaśnienia nr 2


  Lista załączników
  1. Treść wyjaśnienia nr 2
    udostępnił Piotr Marchut dnia 2018-04-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz materiałów opatrunkowych

  Odpowiedzi na pytania Wykonawcy:

   


  Lista załączników
  1. Treść wyjaśnienia
    udostępnił Piotr Marchut dnia 2018-04-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa ultrasonografu do Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zmieniony SIWZ w zakresie terminu dostawy urządzenia USG (było 4 tygodnie, jest 6 tygodni), zmieniony załącznik nr 6 "Paramatery Techniczne Aparatu USG" uzwględniający zmiany dokonane po pytaniach Wykonawców.


  Lista załączników
  1. Odpowiedzi na pytania Wykonawców
  2. SIWZ- aktualny po zmianie terminu dostawy urządzenia
  3. Załącznik nr 6 - aktualny po odpowiedziach na pytania Wykonawców
    udostępnił Piotr Marchut dnia 2018-03-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa odczynników do oznaczeń manualnych i materiałów zużywalnych

  Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego


  Lista załączników
  1. Treść wyjaśnienia
    udostępnił Piotr Marchut dnia 2018-02-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa sprzętu i środków do utrzymania czystości

  .


  Lista załączników
  1. Odpowiedź na pytanie Wykonawcy
    udostępnił Piotr Marchut dnia 2018-02-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatora

  .


  Lista załączników
  1. Treść wyjaśnienia
    udostępnił Piotr Marchut dnia 2018-02-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa leków


  Treść wyjaśnienia


  Lista załączników
  1. Treść wyjaśnienia
    udostępnił Piotr Marchut dnia 2018-01-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa 16 sztuk szaf archiwizacyjnych

  Treść wyjasnienia:


  Lista załączników
  1. Wyjaśnienie nr 1
    udostępnił Piotr Marchut dnia 2018-01-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa cystoskopu wraz z oprzyrządowaniem

  Treść wyjaśnienia:


  Lista załączników
  1. Wyjaśnienia nr 1
    udostępnił Piotr Marchut dnia 2017-12-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa zamkniętego systemu do pobierania krwi.

  Wyjaśnienie treści Zapytania oraz nowe załączniki.


  Lista załączników
  1. Formularz cenowy (nowy)
  2. Wyjaśnienia nr 1
  3. Załącznik nr 1 (nowy)
  4. Załącznik nr 3 (nowy)
    udostępnił Piotr Marchut dnia 2017-11-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek

  Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek - znak sprawy 27N.2017.

   

  Treść wyjaśnienia:


  Lista załączników
  1. Wyjaśnienie nr 1
  2. Wyjaśnienie nr 2
  3. Wyjaśnienie nr 3
    udostępnił Piotr Marchut dnia 2017-11-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wdrożenie usług e-zdrowia w Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie

   

   

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców:


  Lista załączników
  1. Wyjaśnienie nr 1
    udostępnił Piotr Marchut dnia 2017-11-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa testów do ilościowych oznaczeń alergologicznych oraz celiakii wraz z dzierżawą sprzętu wraz z oprogramowaniem

  Odpowiedzi na pytania Wykonawcy:


  Lista załączników
  1. Wyjaśnienie nr 1
    udostępnił Piotr Marchut dnia 2017-10-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wdrożenie usług e-zdrowia w Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie

   

   

   

   

  Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wdrożenie usług e-zdrowia w Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie” w ramach projektu „Wdrożenie usług e-zdrowia w Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa „Cyfrowy region RPWM.03.00.00, Numer i nazwa działania: RPWM.03.02.00 e-zdrowie.

                  Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164) Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy dotyczące przedmiotowego postępowania:

   

  Treść wyjaśnień:


  Lista załączników
  1. Wyjaśnienie nr 1
  2. Wyjaśnienie nr 2
    udostępnił Piotr Marchut dnia 2017-10-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa druków akcydensowych

  Informujemy, że w pozycji 32 wkradł się błąd. Papier nie jest samokopiujący.

   


    udostępnił Piotr Marchut dnia 2017-07-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa środków dezynfekujących - zn. sprawy 18N.2017

  Treść wyjaśnienia zapytania ofertowego.


  Lista załączników
  1. Treść wyjaśnienia
    udostępnił Piotr Marchut dnia 2017-07-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa, montaż i konfiguracja centrali telefonicznej

  Treść wyjaśnienia zapytania ofertowego.


  Lista załączników
  1. Treść wyjaśnienia
    udostępnił Piotr Marchut dnia 2017-06-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dotyczy: zapytanie ofertowe na dostawę środków dezynfekcyjnych Sprawa- 14N.2017

  Wyjaśnienie dotyczące treści postępowania


  Lista załączników
  1. Treść wyjaśnienia
    udostępnił Piotr Marchut dnia 2017-05-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

  Olsztyn, 12.04.2017r.

   

   

  WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

  Znak sprawy: 2PN.2017

  „Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku”

   

   

  W  odpowiedzi na zapytania  jednego z Wykonawców wyjaśniamy:

   

  Zadanie nr 2:

  Poz. 1-4, 13-14 Czy Zamawiający oczekuje rękawic pudrowanych czy bezpudrowych?

  Zamawiający oczekuje rękawic pudrowanych dla pozycji 1-3 i 13-14 oraz bezpudrowych w poz. 4.

   

                                                                                                                (-) Bogusława Skurczyńska

   

   

    udostępnił Piotr Marchut dnia 2017-04-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

  Olsztyn, 10.04.2017r.

   

   

  WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

  Znak sprawy: 2PN.2017

  „Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku”

   

   

  W  odpowiedzi na zapytania  jednego z Wykonawców wyjaśniamy:

   

  Zadanie nr 1:

  Poz.1 Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 20ml pakowaną po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

  Zamawiający dopuści strzykawkę 20ml pakowaną po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

  Poz. 13. Czy Zamawiający dopuści kaniule do wlewów 1,3x45?

  Zamawiający nie dopuszcza kaniuli do wlewów 1,3x45 w poz. 13.

  Poz. 16-19. Czy Zamawiający oczekuje ostrzy wymiennych w opakowaniach a`100?

  Zamawiający dopuści pakowanie ostrzy po 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem.

  Zadanie nr 2:

  Poz. 5. Czy Zamawiający oczekuje rękawic foliowych damskich w rozmiarze M,L?

  Zamawiający oczekuje rękawic w rozmiarze M.

  Poz. 12. Czy w opisie nie zaszła pomyłka? Czy wieszaki nie powinny być kompatybilne z rękawicami z poz. 9, 10, 11?

  Wieszaki powinny być kompatybilne z rękawicami z poz. 9,10, 11.

  Zadanie nr 3:

  Poz. 12. Czy Zamawiający dopuści spodenki krótkie dla pacjentów z otworem w rozmiarze uniwersalnym?

  Zamawiający dopuści spodenki w rozmiarze uniwersalnym.

  Zadanie nr 4:

  Poz. 24Czy Zamawiający dopuści odpowiednik preparatu LABOFIX o pojemności 200ml?

                  Tak, Zamawiający dopuści odpowiednik preparatu LABOFIX o pojemności 200 ml.

   

  Zadanie nr 5:

  Poz. 10 Czy Zamawiający dopuści nici o igle 19mm reszta parametrów bez zmian?

                  Tak, Zamawiający dopuści nici o igle 19mm.

  Poz. 11 Czy Zamawiający dopuści nici o igle 26mm o długości nitki 75cm?

                  Tak, Zamawiający dopuści nici o igle 26mm o długości nitki 75cm.

  Poz. 10-12 Czy Zamawiający dopuści nici powlekane o długości pojedynczej nitki 75cm?

                  Tak, Zamawiający dopuści nici powlekane o długości pojedynczej nitki 75cm.

  Zadanie nr 7:

  Poz. 3. Czy Zamawiający dopuści szkiełka nakrywkowe 22x22 a`100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

  Tak, Zamawiający dopuści szkiełka nakrywkowe 22x22 pakowane po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

   

                                                                                                                (-) Bogusława Skurczyńska

   

    udostępnił Piotr Marchut dnia 2017-04-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW HEMATOLOGICZNYCH Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA PRACUJĄCEGO NA BAZIE TYCH SAMYCH ODCZYNNIKÓW /CPV 33.69.62.00-7, 38.43.45.70-2/
  Olsztyn, 10-04-2017 r.
   
   
   

  WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

  Dotyczy: przetargu nieograniczonego na  dostawę odczynników hematologicznych wraz z dzierżawą analizatora  pracującego na bazie tych samych odczynników.  

   

   

  ZAPYTANIE

   

   

  1.    Dotyczy pkt. 1 parametrów granicznych analizatora hematologicznego.

   

   

  Czy Zamawiający dopuści  aparat hematologiczny nie starszy niż z roku 2014,  po pełnym przeglądzie i z pełną gwarancją?

   

  Odpowiedź:

   

  Tak, Zamawiający dopuści aparat hematologiczny z roku 2014 pod warunkiem kompleksowego przeglądu i z pełną gwarancją na cały okres trwania umowy.

   

  Grażyna Kłos

    udostępnił Piotr Marchut dnia 2017-04-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    12N.2017 Dostawa opatrunków i sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

  Olsztyn, 22.03.2017r.

   

   

  WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

  Znak sprawy: 12N.2017

  „Dostawa opatrunków i sprzętu medycznego jednorazowego użytku”

   

   

  W  odpowiedzi na zapytania  jednego z Wykonawców wyjaśniamy:

   

  Zadanie nr 1:

  Poz.4 Czy Zamawiający przez j.m. rozumie 1 kompres czy opakowanie a`5 sztuk?

                  Zamawiający przez j.m. rozumie 1 kompres.

  Poz. 5 Czy Zamawiający przez j.m. rozumie 1 kompres czy opakowanie a`5 sztuk?

                  Zamawiający przez j.m. rozumie 1 kompres.

  Poz. 6 Czy Zamawiający przez j.m. rozumie 1 kompres czy opakowanie a`2 sztuk?

                  Zamawiający przez j.m. rozumie 1 kompres.

  Poz. 13 Czy Zamawiający dopuści opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym 15cm x 8 cm pakowany po 30 sztuk?

                  Zamawiający dopuszcza opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym 15x8cm pakowany po 30 sztuk z tym, że ilość opatrunków nie może przekroczyć 1250 szt. (odpowiednie przeliczenie ilości)

   

   

  Zadanie nr 2:

  Poz.1 Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 20ml pakowaną po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

                  Zamawiający dopuści strzykawkę 20ml pakowaną po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

  Poz. 22 Czy w opisie nie zaszła pomyłka? Czy wieszaki nie powinny być kompatybilne z rękawicami z poz. 19,20,21?

                  Zaszła pomyłka. Wieszaki powinny być kompatybilne z rękawicami z poz. 19, 20, 21.

  Poz. 58 Czy Zamawiający dopuści zestawy do kolonografii bez barytu?

                  Tak, Zamawiający dopuszcza zestawy bez barytu.

  Poz. 66 Czy Zamawiający dopuści odpowiednik preparatu LABOFIX o pojemności 200ml?

                  Tak, Zamawiający dopuści odpowiednik preparatu LABOFIX o pojemności 200 ml.

  Poz. 73 Czy Zamawiający mógłby doprecyzować wymagane parametry paska?

                  Pasek gumowy o wymiarach 10x150 cm z zastosowaniem elektrod EKG blaszkowych i rozmieszczeniem otworów: 6 linii, na całej szerokości pasa.

  Poz. 89 Czy Zamawiający dopuści nici o igle 19mm reszta parametrów bez zmian?

                  Tak, Zamawiający dopuści nici o igle 19mm.

  Poz. 90 Czy Zamawiający dopuści nici o igle 26mm o długości nitki 75cm?

                  Tak, Zamawiający dopuści nici o igle 26mm o długości nitki 75cm.

  Poz. 89-91 Czy Zamawiający dopuści nici powlekane o długości pojedynczej nitki 75cm?

                  Tak, Zamawiający dopuści nici powlekane o długości pojedynczej nitki 75cm.

   

                                                                                                                (-) Bogusława Skurczyńska

   

    udostępnił Piotr Marchut dnia 2017-03-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    8N.2017. Wynajem pomieszczeń i powierzchni użytkowych

  Olsztyn, 13.03.2017r.

   

  Wyjaśnienie treści ogłoszenia

   

  Wszyscy najemcy

   

  Czy kwota w wysokości 37,00 zł netto za opłatę eksploatacyjną jest jednorazowa?

  Odpowiedź:

   

  Kwota opisana w punkcie 17 Ogłoszenia w wysokości 37,00 zł netto będzie doliczana za każdy m2 powierzchni.

  Analogiczne wyjaśnienie dotyczy rozdziału II SIWZ.

   

  Piotr Marchut

    udostępnił Piotr Marchut dnia 2017-03-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra