Podmiot Leczniczy SP ZOZ Przychodnia Specjalistyczna serwis informacyjny
Przetargi ogłoszone
Harmonogram pracy działu diagnostycznego
Regulamin praktyk zawodowych i studenckich
Sprawozdania finansowe
Cennik usług komercyjnych
Zakończone postępowania bezprzetargowe
Postępowanie bezprzetargowe
Najmy, dzierżawy, odsprzedaż majątku trwałego
Ogłoszenia
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
 • REGULAMIN KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
 • Harmonogramy pracy poradni
  Struktura organizacyjna
  Ustawa o prawach pacjenta
  Statut przychodni
  Informacje ogólne
  Charakterystyka przychodni
  Przetargi zakończone
  Wyjaśnienia dotyczące treści postępowań przetargowych
  Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • WYJAśNIENIA DOTYCZąCE TREśCI POSTęPOWAń PRZETARGOWYCH

    Dostawa druków akcydensowych

  Informujemy, że w pozycji 32 wkradł się błąd. Papier nie jest samokopiujący.

   


    udostępnił Piotr Marchut dnia 2017-07-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa środków dezynfekujących - zn. sprawy 18N.2017

  Treść wyjaśnienia zapytania ofertowego.


  Lista załączników
  1. Treść wyjaśnienia
    udostępnił Piotr Marchut dnia 2017-07-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa, montaż i konfiguracja centrali telefonicznej

  Treść wyjaśnienia zapytania ofertowego.


  Lista załączników
  1. Treść wyjaśnienia
    udostępnił Piotr Marchut dnia 2017-06-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dotyczy: zapytanie ofertowe na dostawę środków dezynfekcyjnych Sprawa- 14N.2017

  Wyjaśnienie dotyczące treści postępowania


  Lista załączników
  1. Treść wyjaśnienia
    udostępnił Piotr Marchut dnia 2017-05-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

  Olsztyn, 12.04.2017r.

   

   

  WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

  Znak sprawy: 2PN.2017

  „Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku”

   

   

  W  odpowiedzi na zapytania  jednego z Wykonawców wyjaśniamy:

   

  Zadanie nr 2:

  Poz. 1-4, 13-14 Czy Zamawiający oczekuje rękawic pudrowanych czy bezpudrowych?

  Zamawiający oczekuje rękawic pudrowanych dla pozycji 1-3 i 13-14 oraz bezpudrowych w poz. 4.

   

                                                                                                                (-) Bogusława Skurczyńska

   

   

    udostępnił Piotr Marchut dnia 2017-04-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

  Olsztyn, 10.04.2017r.

   

   

  WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

  Znak sprawy: 2PN.2017

  „Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku”

   

   

  W  odpowiedzi na zapytania  jednego z Wykonawców wyjaśniamy:

   

  Zadanie nr 1:

  Poz.1 Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 20ml pakowaną po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

  Zamawiający dopuści strzykawkę 20ml pakowaną po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

  Poz. 13. Czy Zamawiający dopuści kaniule do wlewów 1,3x45?

  Zamawiający nie dopuszcza kaniuli do wlewów 1,3x45 w poz. 13.

  Poz. 16-19. Czy Zamawiający oczekuje ostrzy wymiennych w opakowaniach a`100?

  Zamawiający dopuści pakowanie ostrzy po 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem.

  Zadanie nr 2:

  Poz. 5. Czy Zamawiający oczekuje rękawic foliowych damskich w rozmiarze M,L?

  Zamawiający oczekuje rękawic w rozmiarze M.

  Poz. 12. Czy w opisie nie zaszła pomyłka? Czy wieszaki nie powinny być kompatybilne z rękawicami z poz. 9, 10, 11?

  Wieszaki powinny być kompatybilne z rękawicami z poz. 9,10, 11.

  Zadanie nr 3:

  Poz. 12. Czy Zamawiający dopuści spodenki krótkie dla pacjentów z otworem w rozmiarze uniwersalnym?

  Zamawiający dopuści spodenki w rozmiarze uniwersalnym.

  Zadanie nr 4:

  Poz. 24Czy Zamawiający dopuści odpowiednik preparatu LABOFIX o pojemności 200ml?

                  Tak, Zamawiający dopuści odpowiednik preparatu LABOFIX o pojemności 200 ml.

   

  Zadanie nr 5:

  Poz. 10 Czy Zamawiający dopuści nici o igle 19mm reszta parametrów bez zmian?

                  Tak, Zamawiający dopuści nici o igle 19mm.

  Poz. 11 Czy Zamawiający dopuści nici o igle 26mm o długości nitki 75cm?

                  Tak, Zamawiający dopuści nici o igle 26mm o długości nitki 75cm.

  Poz. 10-12 Czy Zamawiający dopuści nici powlekane o długości pojedynczej nitki 75cm?

                  Tak, Zamawiający dopuści nici powlekane o długości pojedynczej nitki 75cm.

  Zadanie nr 7:

  Poz. 3. Czy Zamawiający dopuści szkiełka nakrywkowe 22x22 a`100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

  Tak, Zamawiający dopuści szkiełka nakrywkowe 22x22 pakowane po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

   

                                                                                                                (-) Bogusława Skurczyńska

   

    udostępnił Piotr Marchut dnia 2017-04-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW HEMATOLOGICZNYCH Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA PRACUJĄCEGO NA BAZIE TYCH SAMYCH ODCZYNNIKÓW /CPV 33.69.62.00-7, 38.43.45.70-2/
  Olsztyn, 10-04-2017 r.
   
   
   

  WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

  Dotyczy: przetargu nieograniczonego na  dostawę odczynników hematologicznych wraz z dzierżawą analizatora  pracującego na bazie tych samych odczynników.  

   

   

  ZAPYTANIE

   

   

  1.    Dotyczy pkt. 1 parametrów granicznych analizatora hematologicznego.

   

   

  Czy Zamawiający dopuści  aparat hematologiczny nie starszy niż z roku 2014,  po pełnym przeglądzie i z pełną gwarancją?

   

  Odpowiedź:

   

  Tak, Zamawiający dopuści aparat hematologiczny z roku 2014 pod warunkiem kompleksowego przeglądu i z pełną gwarancją na cały okres trwania umowy.

   

  Grażyna Kłos

    udostępnił Piotr Marchut dnia 2017-04-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    12N.2017 Dostawa opatrunków i sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

  Olsztyn, 22.03.2017r.

   

   

  WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

  Znak sprawy: 12N.2017

  „Dostawa opatrunków i sprzętu medycznego jednorazowego użytku”

   

   

  W  odpowiedzi na zapytania  jednego z Wykonawców wyjaśniamy:

   

  Zadanie nr 1:

  Poz.4 Czy Zamawiający przez j.m. rozumie 1 kompres czy opakowanie a`5 sztuk?

                  Zamawiający przez j.m. rozumie 1 kompres.

  Poz. 5 Czy Zamawiający przez j.m. rozumie 1 kompres czy opakowanie a`5 sztuk?

                  Zamawiający przez j.m. rozumie 1 kompres.

  Poz. 6 Czy Zamawiający przez j.m. rozumie 1 kompres czy opakowanie a`2 sztuk?

                  Zamawiający przez j.m. rozumie 1 kompres.

  Poz. 13 Czy Zamawiający dopuści opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym 15cm x 8 cm pakowany po 30 sztuk?

                  Zamawiający dopuszcza opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym 15x8cm pakowany po 30 sztuk z tym, że ilość opatrunków nie może przekroczyć 1250 szt. (odpowiednie przeliczenie ilości)

   

   

  Zadanie nr 2:

  Poz.1 Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 20ml pakowaną po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

                  Zamawiający dopuści strzykawkę 20ml pakowaną po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

  Poz. 22 Czy w opisie nie zaszła pomyłka? Czy wieszaki nie powinny być kompatybilne z rękawicami z poz. 19,20,21?

                  Zaszła pomyłka. Wieszaki powinny być kompatybilne z rękawicami z poz. 19, 20, 21.

  Poz. 58 Czy Zamawiający dopuści zestawy do kolonografii bez barytu?

                  Tak, Zamawiający dopuszcza zestawy bez barytu.

  Poz. 66 Czy Zamawiający dopuści odpowiednik preparatu LABOFIX o pojemności 200ml?

                  Tak, Zamawiający dopuści odpowiednik preparatu LABOFIX o pojemności 200 ml.

  Poz. 73 Czy Zamawiający mógłby doprecyzować wymagane parametry paska?

                  Pasek gumowy o wymiarach 10x150 cm z zastosowaniem elektrod EKG blaszkowych i rozmieszczeniem otworów: 6 linii, na całej szerokości pasa.

  Poz. 89 Czy Zamawiający dopuści nici o igle 19mm reszta parametrów bez zmian?

                  Tak, Zamawiający dopuści nici o igle 19mm.

  Poz. 90 Czy Zamawiający dopuści nici o igle 26mm o długości nitki 75cm?

                  Tak, Zamawiający dopuści nici o igle 26mm o długości nitki 75cm.

  Poz. 89-91 Czy Zamawiający dopuści nici powlekane o długości pojedynczej nitki 75cm?

                  Tak, Zamawiający dopuści nici powlekane o długości pojedynczej nitki 75cm.

   

                                                                                                                (-) Bogusława Skurczyńska

   

    udostępnił Piotr Marchut dnia 2017-03-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    8N.2017. Wynajem pomieszczeń i powierzchni użytkowych

  Olsztyn, 13.03.2017r.

   

  Wyjaśnienie treści ogłoszenia

   

  Wszyscy najemcy

   

  Czy kwota w wysokości 37,00 zł netto za opłatę eksploatacyjną jest jednorazowa?

  Odpowiedź:

   

  Kwota opisana w punkcie 17 Ogłoszenia w wysokości 37,00 zł netto będzie doliczana za każdy m2 powierzchni.

  Analogiczne wyjaśnienie dotyczy rozdziału II SIWZ.

   

  Piotr Marchut

    udostępnił Piotr Marchut dnia 2017-03-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra