Podmiot Leczniczy SP ZOZ Przychodnia Specjalistyczna serwis informacyjny
Zamówienia podprogowe
Przetargi ogłoszone i informacje z otwarcia ofert
Regulamin praktyk zawodowych i studenckich
Wyjaśnienia dotyczące treści postępowań przetargowych
KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
 • REGULAMIN KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
 • REGULAMIN ORGANIZACYJNY
  Ogłoszenia
  Najmy, dzierżawy, odsprzedaż majątku trwałego
  Zakończone postępowania bezprzetargowe
  Cennik usług komercyjnych
  Sprawozdania finansowe
  Harmonogram pracy działu diagnostycznego
  Harmonogramy pracy poradni
  Przetargi zakończone
  Charakterystyka przychodni
  Informacje ogólne
  Statut przychodni
  Ustawa o prawach pacjenta
  Struktura organizacyjna
  Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • WYJAśNIENIA DOTYCZąCE TREśCI POSTęPOWAń PRZETARGOWYCH

    Dostawa odczynników do oznaczeń boreliozy oraz zestawów do oznaczenia Torch wraz z dzierżawą analizatora

  Dostawa odczynników do oznaczeń boreliozy oraz zestawów do oznaczenia Torch wraz z dzierżawą analizatora - znak sprawy: 12N.2018


  Lista załączników
  1. Treść wyjaśnienia nr 1
    udostępnił Piotr Marchut dnia 2018-06-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa środków dezynfekujących

  Treść wyjaśnienia:


  Lista załączników
  1. Treść wyjaśnienia nr 1
    udostępnił Piotr Marchut dnia 2018-06-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz materiałów opatrunkowych

  Treść wyjaśnienia:


  Lista załączników
  1. Treść wyjaśnienia nr 3
    udostępnił Piotr Marchut dnia 2018-04-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz materiałów opatrunkowych

  Treść wyjaśnienia nr 2


  Lista załączników
  1. Treść wyjaśnienia nr 2
    udostępnił Piotr Marchut dnia 2018-04-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz materiałów opatrunkowych

  Odpowiedzi na pytania Wykonawcy:

   


  Lista załączników
  1. Treść wyjaśnienia
    udostępnił Piotr Marchut dnia 2018-04-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa ultrasonografu do Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zmieniony SIWZ w zakresie terminu dostawy urządzenia USG (było 4 tygodnie, jest 6 tygodni), zmieniony załącznik nr 6 "Paramatery Techniczne Aparatu USG" uzwględniający zmiany dokonane po pytaniach Wykonawców.


  Lista załączników
  1. Odpowiedzi na pytania Wykonawców
  2. SIWZ- aktualny po zmianie terminu dostawy urządzenia
  3. Załącznik nr 6 - aktualny po odpowiedziach na pytania Wykonawców
    udostępnił Piotr Marchut dnia 2018-03-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa odczynników do oznaczeń manualnych i materiałów zużywalnych

  Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego


  Lista załączników
  1. Treść wyjaśnienia
    udostępnił Piotr Marchut dnia 2018-02-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa sprzętu i środków do utrzymania czystości

  .


  Lista załączników
  1. Odpowiedź na pytanie Wykonawcy
    udostępnił Piotr Marchut dnia 2018-02-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatora

  .


  Lista załączników
  1. Treść wyjaśnienia
    udostępnił Piotr Marchut dnia 2018-02-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa leków


  Treść wyjaśnienia


  Lista załączników
  1. Treść wyjaśnienia
    udostępnił Piotr Marchut dnia 2018-01-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa 16 sztuk szaf archiwizacyjnych

  Treść wyjasnienia:


  Lista załączników
  1. Wyjaśnienie nr 1
    udostępnił Piotr Marchut dnia 2018-01-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa cystoskopu wraz z oprzyrządowaniem

  Treść wyjaśnienia:


  Lista załączników
  1. Wyjaśnienia nr 1
    udostępnił Piotr Marchut dnia 2017-12-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa zamkniętego systemu do pobierania krwi.

  Wyjaśnienie treści Zapytania oraz nowe załączniki.


  Lista załączników
  1. Formularz cenowy (nowy)
  2. Wyjaśnienia nr 1
  3. Załącznik nr 1 (nowy)
  4. Załącznik nr 3 (nowy)
    udostępnił Piotr Marchut dnia 2017-11-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek

  Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek - znak sprawy 27N.2017.

   

  Treść wyjaśnienia:


  Lista załączników
  1. Wyjaśnienie nr 1
  2. Wyjaśnienie nr 2
  3. Wyjaśnienie nr 3
    udostępnił Piotr Marchut dnia 2017-11-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wdrożenie usług e-zdrowia w Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie

   

   

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców:


  Lista załączników
  1. Wyjaśnienie nr 1
    udostępnił Piotr Marchut dnia 2017-11-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa testów do ilościowych oznaczeń alergologicznych oraz celiakii wraz z dzierżawą sprzętu wraz z oprogramowaniem

  Odpowiedzi na pytania Wykonawcy:


  Lista załączników
  1. Wyjaśnienie nr 1
    udostępnił Piotr Marchut dnia 2017-10-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wdrożenie usług e-zdrowia w Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie

   

   

   

   

  Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wdrożenie usług e-zdrowia w Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie” w ramach projektu „Wdrożenie usług e-zdrowia w Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa „Cyfrowy region RPWM.03.00.00, Numer i nazwa działania: RPWM.03.02.00 e-zdrowie.

                  Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164) Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy dotyczące przedmiotowego postępowania:

   

  Treść wyjaśnień:


  Lista załączników
  1. Wyjaśnienie nr 1
  2. Wyjaśnienie nr 2
    udostępnił Piotr Marchut dnia 2017-10-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa druków akcydensowych

  Informujemy, że w pozycji 32 wkradł się błąd. Papier nie jest samokopiujący.

   


    udostępnił Piotr Marchut dnia 2017-07-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa środków dezynfekujących - zn. sprawy 18N.2017

  Treść wyjaśnienia zapytania ofertowego.


  Lista załączników
  1. Treść wyjaśnienia
    udostępnił Piotr Marchut dnia 2017-07-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa, montaż i konfiguracja centrali telefonicznej

  Treść wyjaśnienia zapytania ofertowego.


  Lista załączników
  1. Treść wyjaśnienia
    udostępnił Piotr Marchut dnia 2017-06-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dotyczy: zapytanie ofertowe na dostawę środków dezynfekcyjnych Sprawa- 14N.2017

  Wyjaśnienie dotyczące treści postępowania


  Lista załączników
  1. Treść wyjaśnienia
    udostępnił Piotr Marchut dnia 2017-05-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

  Olsztyn, 12.04.2017r.

   

   

  WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

  Znak sprawy: 2PN.2017

  „Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku”

   

   

  W  odpowiedzi na zapytania  jednego z Wykonawców wyjaśniamy:

   

  Zadanie nr 2:

  Poz. 1-4, 13-14 Czy Zamawiający oczekuje rękawic pudrowanych czy bezpudrowych?

  Zamawiający oczekuje rękawic pudrowanych dla pozycji 1-3 i 13-14 oraz bezpudrowych w poz. 4.

   

                                                                                                                (-) Bogusława Skurczyńska

   

   

    udostępnił Piotr Marchut dnia 2017-04-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

  Olsztyn, 10.04.2017r.

   

   

  WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

  Znak sprawy: 2PN.2017

  „Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku”

   

   

  W  odpowiedzi na zapytania  jednego z Wykonawców wyjaśniamy:

   

  Zadanie nr 1:

  Poz.1 Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 20ml pakowaną po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

  Zamawiający dopuści strzykawkę 20ml pakowaną po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

  Poz. 13. Czy Zamawiający dopuści kaniule do wlewów 1,3x45?

  Zamawiający nie dopuszcza kaniuli do wlewów 1,3x45 w poz. 13.

  Poz. 16-19. Czy Zamawiający oczekuje ostrzy wymiennych w opakowaniach a`100?

  Zamawiający dopuści pakowanie ostrzy po 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem.

  Zadanie nr 2:

  Poz. 5. Czy Zamawiający oczekuje rękawic foliowych damskich w rozmiarze M,L?

  Zamawiający oczekuje rękawic w rozmiarze M.

  Poz. 12. Czy w opisie nie zaszła pomyłka? Czy wieszaki nie powinny być kompatybilne z rękawicami z poz. 9, 10, 11?

  Wieszaki powinny być kompatybilne z rękawicami z poz. 9,10, 11.

  Zadanie nr 3:

  Poz. 12. Czy Zamawiający dopuści spodenki krótkie dla pacjentów z otworem w rozmiarze uniwersalnym?

  Zamawiający dopuści spodenki w rozmiarze uniwersalnym.

  Zadanie nr 4:

  Poz. 24Czy Zamawiający dopuści odpowiednik preparatu LABOFIX o pojemności 200ml?

                  Tak, Zamawiający dopuści odpowiednik preparatu LABOFIX o pojemności 200 ml.

   

  Zadanie nr 5:

  Poz. 10 Czy Zamawiający dopuści nici o igle 19mm reszta parametrów bez zmian?

                  Tak, Zamawiający dopuści nici o igle 19mm.

  Poz. 11 Czy Zamawiający dopuści nici o igle 26mm o długości nitki 75cm?

                  Tak, Zamawiający dopuści nici o igle 26mm o długości nitki 75cm.

  Poz. 10-12 Czy Zamawiający dopuści nici powlekane o długości pojedynczej nitki 75cm?

                  Tak, Zamawiający dopuści nici powlekane o długości pojedynczej nitki 75cm.

  Zadanie nr 7:

  Poz. 3. Czy Zamawiający dopuści szkiełka nakrywkowe 22x22 a`100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

  Tak, Zamawiający dopuści szkiełka nakrywkowe 22x22 pakowane po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

   

                                                                                                                (-) Bogusława Skurczyńska

   

    udostępnił Piotr Marchut dnia 2017-04-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW HEMATOLOGICZNYCH Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA PRACUJĄCEGO NA BAZIE TYCH SAMYCH ODCZYNNIKÓW /CPV 33.69.62.00-7, 38.43.45.70-2/
  Olsztyn, 10-04-2017 r.
   
   
   

  WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

  Dotyczy: przetargu nieograniczonego na  dostawę odczynników hematologicznych wraz z dzierżawą analizatora  pracującego na bazie tych samych odczynników.  

   

   

  ZAPYTANIE

   

   

  1.    Dotyczy pkt. 1 parametrów granicznych analizatora hematologicznego.

   

   

  Czy Zamawiający dopuści  aparat hematologiczny nie starszy niż z roku 2014,  po pełnym przeglądzie i z pełną gwarancją?

   

  Odpowiedź:

   

  Tak, Zamawiający dopuści aparat hematologiczny z roku 2014 pod warunkiem kompleksowego przeglądu i z pełną gwarancją na cały okres trwania umowy.

   

  Grażyna Kłos

    udostępnił Piotr Marchut dnia 2017-04-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    12N.2017 Dostawa opatrunków i sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

  Olsztyn, 22.03.2017r.

   

   

  WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

  Znak sprawy: 12N.2017

  „Dostawa opatrunków i sprzętu medycznego jednorazowego użytku”

   

   

  W  odpowiedzi na zapytania  jednego z Wykonawców wyjaśniamy:

   

  Zadanie nr 1:

  Poz.4 Czy Zamawiający przez j.m. rozumie 1 kompres czy opakowanie a`5 sztuk?

                  Zamawiający przez j.m. rozumie 1 kompres.

  Poz. 5 Czy Zamawiający przez j.m. rozumie 1 kompres czy opakowanie a`5 sztuk?

                  Zamawiający przez j.m. rozumie 1 kompres.

  Poz. 6 Czy Zamawiający przez j.m. rozumie 1 kompres czy opakowanie a`2 sztuk?

                  Zamawiający przez j.m. rozumie 1 kompres.

  Poz. 13 Czy Zamawiający dopuści opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym 15cm x 8 cm pakowany po 30 sztuk?

                  Zamawiający dopuszcza opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym 15x8cm pakowany po 30 sztuk z tym, że ilość opatrunków nie może przekroczyć 1250 szt. (odpowiednie przeliczenie ilości)

   

   

  Zadanie nr 2:

  Poz.1 Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 20ml pakowaną po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

                  Zamawiający dopuści strzykawkę 20ml pakowaną po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

  Poz. 22 Czy w opisie nie zaszła pomyłka? Czy wieszaki nie powinny być kompatybilne z rękawicami z poz. 19,20,21?

                  Zaszła pomyłka. Wieszaki powinny być kompatybilne z rękawicami z poz. 19, 20, 21.

  Poz. 58 Czy Zamawiający dopuści zestawy do kolonografii bez barytu?

                  Tak, Zamawiający dopuszcza zestawy bez barytu.

  Poz. 66 Czy Zamawiający dopuści odpowiednik preparatu LABOFIX o pojemności 200ml?

                  Tak, Zamawiający dopuści odpowiednik preparatu LABOFIX o pojemności 200 ml.

  Poz. 73 Czy Zamawiający mógłby doprecyzować wymagane parametry paska?

                  Pasek gumowy o wymiarach 10x150 cm z zastosowaniem elektrod EKG blaszkowych i rozmieszczeniem otworów: 6 linii, na całej szerokości pasa.

  Poz. 89 Czy Zamawiający dopuści nici o igle 19mm reszta parametrów bez zmian?

                  Tak, Zamawiający dopuści nici o igle 19mm.

  Poz. 90 Czy Zamawiający dopuści nici o igle 26mm o długości nitki 75cm?

                  Tak, Zamawiający dopuści nici o igle 26mm o długości nitki 75cm.

  Poz. 89-91 Czy Zamawiający dopuści nici powlekane o długości pojedynczej nitki 75cm?

                  Tak, Zamawiający dopuści nici powlekane o długości pojedynczej nitki 75cm.

   

                                                                                                                (-) Bogusława Skurczyńska

   

    udostępnił Piotr Marchut dnia 2017-03-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    8N.2017. Wynajem pomieszczeń i powierzchni użytkowych

  Olsztyn, 13.03.2017r.

   

  Wyjaśnienie treści ogłoszenia

   

  Wszyscy najemcy

   

  Czy kwota w wysokości 37,00 zł netto za opłatę eksploatacyjną jest jednorazowa?

  Odpowiedź:

   

  Kwota opisana w punkcie 17 Ogłoszenia w wysokości 37,00 zł netto będzie doliczana za każdy m2 powierzchni.

  Analogiczne wyjaśnienie dotyczy rozdziału II SIWZ.

   

  Piotr Marchut

    udostępnił Piotr Marchut dnia 2017-03-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra