Podmiot Leczniczy SP ZOZ Przychodnia Specjalistyczna serwis informacyjny
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
REJESTRACJA INFO KIOSK
Cennik usług komercyjnych
PRACA
Wyjaśnienia dotyczące treści postępowań przetargowych
KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
 • REGULAMIN KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
 • REGULAMIN ORGANIZACYJNY
  Ogłoszenia
  Najmy, dzierżawy, odsprzedaż majątku trwałego
  Zamówienia podprogowe
  Zakończone postępowania bezprzetargowe
  Przetargi ogłoszone i informacje z otwarcia ofert
  Sprawozdania finansowe
  Regulamin praktyk zawodowych i studenckich
  Harmonogramy pracy poradni
  Struktura organizacyjna
  Ustawa o prawach pacjenta
  Statut przychodni
  Informacje ogólne
  Charakterystyka przychodni
  Harmonogram pracy działu diagnostycznego
  Przetargi zakończone
  Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • PRZETARGI ZAKOńCZONE

    Dostawa ultrasonografu do Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie

  Informacja o rozstrzygnięciu postępowania.


  Lista załączników
  1. Treść informacji
    udostępnił Piotr Marchut dnia 2018-03-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wdrożenie usług e-zdrowia w Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania.


  Lista załączników
  1. Treść zawiadomienia
    udostępnił Piotr Marchut dnia 2017-12-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wynajem pomieszczenia na działalnośc handlową

  Olsztyn, 04.09.2017r.

   

  Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 5PN.2017

  na wynajem pomieszczenia na działalność handlową

   

  Informujemy, że w postępowaniu nr 5PN.2017 została wybrana oferta złożona przez Cormedica Agata Iwankiewicz, ul. Dworcowa 28 lok. 109, 10-437 Olsztyn.

   

  Joanna Motyl-Żechowicz

  Kierownik Zamawiającego

    udostępnił Piotr Marchut dnia 2017-09-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa odczynników do elektroforezy białek z dzierżawą analizatora

  Wynik postępowania.

  Informujemy, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta złożona przez 

  Horiba ABX Sp. z o.o.

  ul. Puławska 182

  02-670 Warszawa

  Kwota jaką przeznaczył Zamawiający na wykonanie przedmiotu zamówienia wynosiła 13284,00 zł brutto. Oferta złożona przez ww. Wykonawcę opiewa na kwotę 19 959,32 zł brutto.    

                  W związku z powyższym Zamawiający postanowił unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177) ponieważ cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


  Lista załączników
  1. Wynik postępowania
    udostępnił Piotr Marchut dnia 2017-06-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

   

   

  Olsztyn, 27.04.2017r.

   

   

   

  Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie

  10-437 Olsztyn

  ul. Dworcowa 28

   

   

  Informacja z postępowania

  o wyborze najkorzystniejszej oferty

   

   

  Dot.: Przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu jednorazowego użytku”. Postępowanie nr 2PN.2017.

   

      Informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia jak wyżej wybrano oferty złożone przez:

  a)      Dla zadania nr 1 wybrać ofertę złożoną przez Kot-But s.c. ul. Astrów 21 43-100 Tychy

  b)      Dla zadania nr 2 wybrać ofertę złożoną przez Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa Cezetel-Olsztyn Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 54 10-450 Olsztyn,

  c)       Dla zadania nr 3 wybrać ofertę złożoną przez Kot-But s.c. ul. Astrów 21 43-100 Tychy,

  d)      Dla zadania nr 4 wybrać ofertę złożoną przez Kot-But s.c. ul. Astrów 21 43-100 Tychy,

  e)      Dla zadania nr 5 wybrać ofertę złożoną przez Yavo Sp. z o.o. ul. Bawełniana 17 97-400 Bełchatów,

  f)       Dla zadania nr 6 wybrać ofertę złożoną przez KTG Semigat S.A. ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

  g)      Dla zadania nr 7 wybrać ofertę złożoną przez Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa Cezetel-Olsztyn Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 54 10-450 Olsztyn.

   

   

   


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania
    udostępnił Piotr Marchut dnia 2017-04-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    8N.2017. Wynajem pomieszczeń i powierzchni użytkowych

  Informacja częściowa z postępowania

  o wyborze najkorzystniejszej oferty

  dla zadań 11, 12, 15, 16.

   

  Dot.: Przetargu nieograniczonego na „Najem pomieszczeń i powierzchni użytkowych”. Postępowanie nr 8N.2017.

   

      Informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia jak wyżej wybrano oferty złożone przez:

  L.p.

  Najemca

  (Oferent)

  Nr zadania

  Cena brutto

  (zł)

  I

  II

  III

  IV

  1

  Cormedica Agata Iwankiewicz ul. Dworcowa 28 lok. 109, 10-437 Olsztyn

  11

  47,48

  2

  Cormedica Agata Iwankiewicz ul. Dworcowa 28 lok. 109, 10-437 Olsztyn

  12

  48,71

  3

  Cormedica Agata Iwankiewicz ul. Dworcowa 28 lok. 109, 10-437 Olsztyn

  15

  125,34

  4

  Cormedica Agata Iwankiewicz ul. Dworcowa 28 lok. 109, 10-437 Olsztyn

  16

  13,41

    udostępnił Piotr Marchut dnia 2017-04-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW HEMATOLOGICZNYCH Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA PRACUJĄCEGO NA BAZIE TYCH SAMYCH ODCZYNNIKÓW /CPV 33.69.62.00-7, 38.43.45.70-2/

   

   

  Olsztyn, 14.04.2017r.

   

   

   

  Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie

  10-437 Olsztyn

  ul. Dworcowa 28

   

   

   
   

   

  Informacja z postępowania

  o wyborze najkorzystniejszej oferty

   

   

  Dot.: Przetargu nieograniczonego na „Dostawę odczynników hematologicznych z dzierżawą analizatora pracującego na bazie tych samych odczynników”. Postępowanie nr 1PN.2017.

   

      Informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia jak wyżej wybrano ofertę złożoną przez:

  L.p.

  Wykonawca

  (Oferent)

  Cena netto

  (zł)

  VAT

  (zł)

  Cena brutto

  (zł)

  I

  II

  III

  IV

  V

  1

  Horiba ABX Sp. z o.o.

  ul. Puławska 182

  02-670 Warszawa

  82 922,16

  7 443,77

  90 365,93

   

   

   

   

   

    udostępnił Piotr Marchut dnia 2017-04-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    8N.2017. Wynajem pomieszczeń i powierzchni użytkowych

  Olsztyn, 10.04.2017r.

   

   

   

  Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie

  10-437 Olsztyn

  ul. Dworcowa 28

   

   

  Informacja częściowa z postępowania

  o wyborze najkorzystniejszej oferty

  dla zadań 13, 14, 17.

   

  Dot.: Przetargu nieograniczonego na „Najem pomieszczeń i powierzchni użytkowych”. Postępowanie nr 8N.2017.

   

      Informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia jak wyżej wybrano oferty złożone przez:

  L.p.

  Najemca

  (Oferent)

  Nr zadania

  Cena brutto

  (zł)

  I

  II

  III

  V

  1

  Audiofon Sp. z o.o. Sp. K. ul. Aliancka 6, 53-014 Wrocław

  13

  216,48

  2

  ACS Słuchmed Sp. z o.o. ul. Orla 5, 20-022 Lublin

  14

  217,71

  3

  Audiofon Sp. z o.o. Sp. K. . ul. Aliancka 6, 53-014 Wrocław

  17

  253,38

   

    udostępnił Piotr Marchut dnia 2017-04-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    8N.2017. Wynajem pomieszczeń i powierzchni użytkowych

  Olsztyn, 04.04.2017r.

   

   

   

  Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie

  10-437 Olsztyn

  ul. Dworcowa 28

   

   

  Informacja częściowa z postępowania

  o wyborze najkorzystniejszej oferty

  dla zadań 2, 3, 4, 7, 8, 10.

   

  Dot.: Przetargu nieograniczonego na „Najem pomieszczeń i powierzchni użytkowych”. Postępowanie nr 8N.2017.

   

      Informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia jak wyżej wybrano oferty złożone przez:

  L.p.

  Najemca

  (Oferent)

   

  Adres

  Nr zadania

  Cena brutto

  (zł)

  I

  II

  III

  V

   

  1

  Specjalistyczna Poradnia Dermatologiczna

  Vitaderm s.c.

   

  ul. Dworcowa 28

  10-437 Olsztyn

  3

  7,50

  2

  Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

  Dr n. med. Radosław Grabysa

  ul. Diamentowa 11G

  10-698 Olsztyn

  7

  9,22

  3

  NZOZ Z. Trusewicz Jan Trusewicz

  ul. Dworcowa 28

  10-437 Olsztyn

  2

  7,50

  4

  Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

  Choroby Wewnętrzne

  Krzysztof Bednarski

  ul. Pszczółki Mai 19,

  10-969 Olsztyn

  10

  13,53

  5

  AudioVoice

  Osowska Spółka Partnerska

   

  ul. Dworcowa 28

  10-437 Olsztyn

  4

  7,38

  6

  Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce

   

  8

  8,67

   

  Jednocześnie informujemy, że w postępowaniu na zadania 2, 10, 4 i 8 złożono po jednej ofercie oraz odrzucono ofertę złożoną przez Audiofon Sp. z o.o. Sp. K. dla zadania nr 3 i 7. Najemca dla wymienionych zadań złożył ofertę pod działalność usługowo-handlową, natomiast pomieszczenia określone w tych zadanich przeznaczone są pod działalność medyczną, zgodnie z rozdziałem II SIWZ.

   

    udostępnił Piotr Marchut dnia 2017-04-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    WYNAJEM POMIESZCZEŃ POD DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZO-USŁUGOWĄ W PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ W OLSZTYNIE

  Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 9N.2017

  Wynajem pomieszczeń pod działalność gastronomiczno-handlową w Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie

   

   Informujemy, że w postępowaniu nr 9N.2017 nie wpłynęła żadna oferta.

    udostępnił Piotr Marchut dnia 2017-04-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    8N.2017. Wynajem pomieszczeń i powierzchni użytkowych

  Wszyscy oferenci

  Informacja częściowa z postępowania

  o wyborze najkorzystniejszej oferty

  dla zadań 1, 5 i 6

   

   

  Dot.: Przetargu nieograniczonego na „Najem pomieszczeń i powierzchni użytkowych”. Postępowanie nr 8N.2017.

   

      Informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia jak wyżej wybrano oferty złożone przez:

  Nr zadania

  Lokal

  Najemca

  Kwota brutto w zł za 1m2

  1

  202

  Gabinet Stomatologiczny Alina Marek

  7,50

  5

  226

  NZOZ Gabinet Stomatologiczny

  Agata Maniszewska Wasiak

  7,38

  6

  144, 145

  NZOZ AlergoCentrum

  Poradnia Alergologiczno-Pulmonologiczna

  7,38

   Jednocześnie informujemy, że w postępowaniu na zadania 1, 5 i 6 złożono po jednej ofercie.

    udostępnił Piotr Marchut dnia 2017-03-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Post.4.2016 .DOSTAWA TONOMETRU BEZKONTAKTOWEGO Z PACHYMETREM i TOMOGRAFU OCT

  Olsztyn 2.09.2016 r.

   

  Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie

  10-437 Olsztyn

  ul. Dworcowa 28

   

                                Wszyscy oferenci

   

  Informacja o wyborze  oferty

   

   Dot.: Przetargu nieograniczonego: „Dostawa tonometru bezkontaktowego  z pachymetrem i  tomografu OCT. Postępowanie nr 04.2016.

   

              Informujemy, że  w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego na  dostawę    tonometru bezkontaktowego  z pachymetrem i  tomografu OCT prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  za najkorzystniejszą  w części I (tonometr bezkontaktowy) została uznana oferta  firmy „Optopol Technology” sp. z o.o. z ceną ofertową 34 000,00 zł brutto. Była to jedyna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

  Jednocześnie informujemy, że  postępowanie w części  II  (tomograf OCT) zostało unieważnione z uwagi, że nie wpłynęła żadna oferta.

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2016-09-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Post.4.2016 .DOSTAWA TONOMETRU BEZKONTAKTOWEGO Z PACHYMETREM i TOMOGRAFU OCT

  Olsztyn, dn. 17.08.2016r.

   

  Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie

    10-437 Olsztyn

  ul. Dworcowa 28

   

  Wszyscy wykonawcy

   

  Dot.   Postępowania  nr 4.2016  na dostawę Tonometru bezkontaktowego z pachymetrem i Tomografu OCT .

   

   W odpowiedzi na    zapytania wykonawców   informujemy:

  1. I.         Dotyczy pakietu nr 1 Tonometr bezkontaktowy z pachymetrem ( zestawienie wymaganych parametrów technicznych):

  1)      Pkt.2. Czy zamawiający dopuści tonometr  z zakresem pomiaru ciśnienia wewnątrz gałkowego 1 – 60 mm Hg?

         Odp. Tak.

  2)       Pkt. 5. Czy zamawiający dopuści zakres pomiaru grubości  rogówki 400 – 750 mikrometrów?

        Odp.  Nie .

  1. II.      Dotyczy pakietu nr 2 Aparat do OCT ( zestawienie wymaganych parametrów technicznych):

  3)      Pkt. 2. Czy zamawiający  wyrazi zgodę  na zaoferowanie  aparatu OCT  o rozdzielczości  optycznej  poziomej  wynoszącej  20µm?

  Odp. Nie .

  4)      Pkt.3. Czy zamawiający dopuści aparat OCT   o rozdzielczości  optycznej osiowej nie gorszej niż 6 µm?

        Odp. Tak.

  5)      Pkt. 4 i 5. Czy zamawiający  wyrazi zgodę  na zaoferowanie  aparatu OCT  bez komunikacji z oprogramowaniem w języku angielskim?

  Odp. Nie.

  6)      Pkt. 10. Czy zamawiający dopuści zewnętrzny komputer przetwarzający?

  Odp. Nie.

  7)      Pkt.14. Czy zamawiający  wyrazi zgodę  na modyfikację brzmienia pkr.14: „ Bezpłatne aktualizacje  oprogramowania  z wyłączeniem aktualizacji rozszerzających funkcjonalność aparatu   dostępnych na  rynku odpłatnie” ?

  Odp. Treść punktu 14 pozostaje bez zmian.

  1. III.   Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ - Aparat do OCT

  8)      Dot. lp. 10

  Czy zamawiający dopuści aparat z wysokiej klasy komputerem przetwarzającym i ekranem dotykowym niezintegrowanym z obudową urządzenia OCT.  

  Takie rozwiązanie pozwala na łatwą, szybką i dużo tańszą  wymianę w przypadku awarii komputera lub monitora, bez ingerencji w tomograf OCT.

  Dodatkowo zewnętrzny komputer można po wielu latach zmienić  na komputer nowszej generacji, szybszy, a przede wszystkim o większej pamięci.

  Urządzenie z komputerem zewnętrznym można rozbudowywać o większą pamięć, nową  drukarkę czy też podłączyć inne urządzenia okulistyczne, takie jak USG lub funduskmerę.

  Odp. Nie

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2016-09-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    post.4.2016 .DOSTAWA TONOMETRU BEZKONTAKTOWEGO Z PACHYMETREM i TOMOGRAFU OCT

  Olsztyn: Dostawa tonometru bezkontaktowego z pachymetrem i tomografu OCT
  Numer ogłoszenia: 150019 - 2016; data zamieszczenia: 22.07.2016
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy:

  V

  zamówienia publicznego


  zawarcia umowy ramowej


  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie , ul. Dworcowa 28, 10-437 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 5373221, faks 89 537 32 22.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.przychodniaspecjalistyczna.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa tonometru bezkontaktowego z pachymetrem i tomografu OCT.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa tonometru bezkontaktowego z pachymetrem i tomografu OCT.

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.12.20.00-1, 33.10.00.00-1.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  •  
   • Potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów wg kryterium: spełnia/ nie spełnia.
  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  •  
   • W zakresie wiedzy i doświadczenia wykazać się należytym wykonaniem minimum jednego zamówienia na dostawy o charakterze i zakresie analogicznym z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich 3 lat , t. j. w latach 2013-2015 a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, o łącznej wartości nie mniejszej niż 130.000,- zł brutto. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów wg kryterium: spełnia/ nie spełnia.
  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  •  
   • Sytuacja ekonomiczna i finansowa wykonawcy winna zapewnić wykonanie zamówienia.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów wg kryterium: spełnia/ nie spełnia.

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

   

  III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

  W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

  • zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;
  • inne dokumenty

  Specyfikacje oferowanych urządzeń (folder, katalog w języku polskim).

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1 - Cena - 70
  • 2 - Termin gwarancji - 30

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.przychodniaspecjalistyczna.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie 10-437 Olsztyn ul. Dworcowa 28 ( Sekretariat).

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.09.2016 godzina 10:00, miejsce: Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie 10-437 Olsztyn ul. Dworcowa 28 ( Sekretariat).

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

  CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: TONOMETR BEZKONTAKTOWy Z PACHYMETREM.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa tonometru bezkontaktowego z pachymetrem.
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.12.20.00-1.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
  • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
   • 1. Cena - 70
   • 2. Termin gwarancji - 30

  CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: TOMOGRAF OCT.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa tomografu OCT.
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
  • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
   • 1. Cena - 70
   • 2. Termin gwarancji - 30

  Lista załączników
  1. SIWZ
  2. Zał. nr 1 do SIWZ
  3. Zał. nr 2 do SIWZ
  4. zał. nr 3 do SIWZ( Wzór oferty)
  5. Zał. nr 4 do SOWZ (projekt umowy)
    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2016-09-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Pos. nr3.Dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do oznaczeń biochemicznych wraz z najmem analizatora

  Olsztyn. 15.06.2016 r.

  Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie

  10-437 Olsztyn

  ul. Dworcowa 28

  Zawiadomienie   o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  Dot.: Przetargu nieograniczonego na „Dostawę  odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do oznaczeń biochemicznych   wraz z najmem  analizatora  ”. Postępowanie nr 03.2016.

    

                   Zamawiający, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015r, poz.2164 tekst jednolity ), zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na  „ Dostawę  odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do oznaczeń biochemicznych   wraz z najmem  analizatora  ”:

   I.   Za najkorzystniejszą została uznana oferta   firmy „Roche Diagnostics Polska” sp. z o.o.

           01-531 Warszawa     ul. Wybrzeże Gdańskie 6B. Oferta uzyskała najwyższa punktację wśród ofert niepodlegających odrzuceniu , w  ocenie zgodnej z kryteriami  przyjętymi w SIWZ.

  Złożone  oferty uzyskały następująca punktację:

  1. Roche Diagnostics Polska” sp. z o.o. 01-531 Warszawa     ul. Wybrzeże Gdańskie 6B Cena ofertowa 298 278,80 zł brutto.  Oferta w ocenie uzyskała łącznie 100 pkt (cena  70,00 pkt., ocena techniczna analizatora  30,00pkt.).
  2. Horiba ABX sp. z o.o. 02-670 Warszawa ul. Puławska 182. Cena ofertowa 399 495,24 zł brutto. Oferta w ocenie uzyskała łącznie 82,26 pkt (cena  52,26 pkt., ocena techniczna analizatora  30,00 pkt.).

  II. Zgodnie z art. 94 ust. 1 Ustawy  umowa w sprawie zamówienia publicznego  może być zawarta w dn. 22.06.2016r.

   

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2016-07-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Post.2.2016. Dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do oznaczeń immunochemicznych wraz z najmem analizatorów oraz systemem

  Olsztyn 8.06.2016 r.

   

  Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie

  10-437 Olsztyn

  ul. Dworcowa 28

                                Wszyscy oferenci

   

  Informacja o wyborze  oferty

   

   

   Dot.: Przetargu nieograniczonego: „Dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do oznaczeń immunochemicznych wraz z najmem analizatorów oraz systemem informatycznym i dostawę odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do oznaczeń boreliozy wraz z najmem analizatora. Postępowanie nr 02.2016.

   

              Informujemy, że  w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego na  dostawę odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do oznaczeń immunochemicznych wraz z najmem analizatorów oraz systemem informatycznym i dostawę odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do oznaczeń boreliozy wraz z najmem analizatora prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  za najkorzystniejszą  w pakiecie I została uznana oferta  firmy „Roche Diagnostics Polska” sp. z o.o. 01-531 Warszawa ul. Wybrzeże Gdańskie 6B z ceną ofertową 522.143,46 zł brutto. Była to jedyna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

  Jednocześnie informujemy, że  postępowanie w pakiecie II  zostało unieważnione z uwagi, że nie wpłynęła żadna oferta.

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2016-06-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Pos. nr3.Dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do oznaczeń biochemicznych wraz z najmem analizatora

  Olsztyn, dn. 2.06.2016r.

   

  Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie

    10-437 Olsztyn

  ul. Dworcowa 28

  Wszyscy wykonawcy

  Dot. Postępowania nr 3.2016 na  dostawę  odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do  badan biochemicznych wraz z najmem analizatora.  

   

   W odpowiedzi na    zapytania wykonawców   informujemy:

  1. 1.    Dotyczy pkt. 21 warunków granicznych (Zał. nr 2  do  SIWZ).

  Czy Zamawiający dopuści jeden odczynnik do oznaczania HbA1c, wymagający przed wstawieniem do analizatora połączenia w stosunku 1:1 diluentu z przeciwciałami?

  Odp. TAK.

  1. 2.    Dotyczy pkt. 26 warunków granicznych (Zał. nr 2  do  SIWZ).

  Czy Zamawiający dopuści 4 odczynniki innego producenta niż producent aparatu, posiadające odpowiednie aplikacje do oznaczania na oferowanym analizatorze wraz                      z odpowiednimi kalibratorami oraz materiałami kontrolnymi?

  Odp. TAK.

  Dotyczy projektu umowy -  §3 ust. 3 (Załącznik nr 6 do SIWZ)

  1. Prosimy wykreślenie z §3 ust. 3 słowa „telefonicznie” i pozostawienie tylko „faksem lub pisemnie”,  ponieważ składanie zamówień powinno mieć formę pisemną.

  Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

  Dotyczy projektu umowy -  §4 ust.1 (Załącznik nr 6 do SIWZ) oraz pkt. 2.2 SIWZ.

  4.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę analizatora w terminie do 21 dni lub max. 30 dni od podpisania umowy ?

  Odp. Zamawiający wyraża  zgodę na dostawę analizatora w terminie do 21 dni od podpisania umowy .

  Dotyczy projektu umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ)

     Dotyczy projektu umowy -  §7 ust. 5 (Załącznik nr 6 do SIWZ)

  5.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na reakcję serwisu w ciągu 24 godzin (zamiast 12 godzin) od momentu przyjęcia telefonicznego zgłoszenia o zaistniałej usterce? – zgodnie z wymogiem                w pkt. 31 warunków granicznych (Zał. nr 2 do SIWZ), który brzmi: „W przypadku awarii reakcja  serwisu w ciągu 24 godzin” 

  Odp. Zamawiający zmienia  w  zał. Nr 6 Projekt umowy treść  §  7 ust. 5 następująco  : „Wykonawca gwarantuje reakcję serwisu w ciągu 24 godzin od momentu przyjęcia telefonicznego zgłoszenia o zaistniałej usterce”.

  Dotyczy projektu umowy -  §7 ust. 6 (Załącznik nr 6 do SIWZ)

  6. Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę zapisu w §7 ust. 6 na następujący:

  „Jeżeli czas naprawy analizatora przekroczy 3 dni robocze (zamiast 2 dni robocze) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu nieodpłatnie urządzenie zastępcze” – zgodnie z wymogiem w pkt. 33 warunków granicznych (Zał. nr 2 do SIWZ), wg którego: „Awaria dłuższa niż 72 godziny skutkuje wstawieniem aparatu zastępczego”.

  Odp. Zmawiający zmienia  w  zał. Nr 6 Projekt umowy treść  §  7 ust. 6 następująco  :

   Jeżeli czas naprawy analizatora przekroczy 3 dni robocze Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu nieodpłatnie urządzenie zastępcze”.

  Dot. Załącznik nr 6 do SIWZ

  7. Par. 2 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

  Odp. NIE.

  1. Par. 3 ust. 3 Czy Zamawiający dopuści, aby zamówienia były składane także za pośrednictwem poczty elektronicznej?

  Odp. TAK.

  1. Par. 4 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił  21 dni od daty podpisania umowy a termin ich instalacji 7 dni od daty dostarczenia?

  Odp. TAK.

  1. Par. 5 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

  Uzasadnienie:

  Utrzymanie zapisu w obecnej postaci  spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne określenie terminu płatności oraz powstania zobowiązania podatkowego.

  Odp. NIE.

  1. Par. 7 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,bezpłatny'' na ,,w ramach czynszu dzierżawnego''?

  Odp. NIE.

  1. Par. 7 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,godzin'' na ,,godzin w dni robocze''?

  Odp. NIE.

  1. Par. 9 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie par. 9 ust. 1?

  Uzasadnienie:

  Przesłanka naliczenia kar umownych powinna być sformułowana w sposób precyzyjny i dokładny jasno je wskazując, co pozwoli na uniknięcie jakichkolwiek wątpliwości w trakcie realizacji umowy.

  Odp. NIE.

  1.  Par. 9 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na by kara umowna była naliczana od wartości dostawy, która nie została zrealizowana w terminie?

  Odp. NIE.

  1. Par. 9 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa  „opóźnienia” na  „zwłoki”?

  Odp. NIE.

  16.  Par. 9 ust. 3 Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanej części umowy.

  Uzasadnienie:

  Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

  Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

  1. Par. 9  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.’’

  Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

  1. Par. 11 Czy na podstawie art. 31 ustawy z  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.)-  Zamawiający- jako administrator danych osobowych,  które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć  dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Dostęp do danych osobowych wynikający z realizacji obowiązków zawartych w umowie stanowi przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.). Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z  Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru

  Odp. W zakresie ochrony danych osobowych zostanie zawarta odrębna umowa.  

   

   

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2016-06-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Post.2.2016. Dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do oznaczeń immunochemicznych wraz z najmem analizatorów oraz systemem

  Olsztyn, dn. 31.05.2016r.

   

  Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie

    10-437 Olsztyn

  ul. Dworcowa 28 

  Wszyscy oferenci

  Dot. Postępowania nr 2.2016 na  dostawę  odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do oznaczeń immunochemicznych  wraz z najmem  analizatorów oraz systemem informatycznym i dostawę odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych  do oznaczeń boreliozy wraz z najmem  analizatora.

   W odpowiedzi na    zapytanie wykonawców   informujemy:

  Dot. Załącznika nr 2 do siwz

  1. Prosimy o wyjaśnienie, czy pod określeniem ”System chłodzenia odczynników w analizatorach” Zamawiający rozumie system chłodzenia zgodny z rekomendacjami producenta opisanymi w instrukcji obsługi analizatora i metodykach testów?

  Odp TAK

  2. Prosimy o podanie numerów wymaganej międzynarodowej kontroli jakości Labquality dla wybranych parametrów hormonów i markerów nowotworowych?

  Odp, Zgodnie z katalogiem 2016r. : Raz w roku hormony A   nr 2300S. Raz w roku hormony B nr 2301. Raz w roku markery nowotworowe nr 2700.

  3. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie testu do oznaczania Witaminy D Total (suma form hydroksylowanych D2+D3), co zgodne jest z aktualnymi rekomendacjami dotyczącymi

  Vit. D

  Odp . Zamawiający wyraża zgodę.

  4. Ze względu na posiadanie w ofercie kilku rodzajów testów do ilościowego oznaczania HCG beta o różnych wskazaniach diagnostycznych  prosimy o wyjaśnienie i uściślenie,  czy Zamawiający zamierza stosować test beta-HCG wyłącznie jako test ciążowy,  czy także jako marker nowotworowy? 

  Odp. Jako test ciążowy i  marker nowotworowy

  5. Czy w celu uniknięcia błędów i incydentów medycznych Zamawiający wymaga, aby oferowane odczynniki do oznaczania TSH, fT4 i fT3 posiadały określone przez producenta odczynników specyficzne wartości referencyjne dla populacji dorosłych, dzieci, kobiet w ciąży w poszczególnych trymestrach oraz osób starszych, co pozwoli prawidłowo interpretować wyniki oznaczeń tych parametrów? 

  Odp. Tak

  Dot. Załącznik nr 6 do SIWZ

  6.Par. 2 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

  Odp.  Nie

  7.Par. 3 ust. 3 Czy Zamawiający dopuści, aby zamówienia były składane także za pośrednictwem poczty elektronicznej?

  Odp.  TAK

  8.Par. 4 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił  21 dni od daty podpisania umowy a termin ich instalacji 7 dni od daty dostarczenia?

  Odp.  TAK

  9.Par. 4 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu na 21 dni?

  Odp.  NIE

  10.Par. 5 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

  Uzasadnienie:

  Utrzymanie zapisu w obecnej postaci  spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne określenie terminu płatności oraz powstania zobowiązania podatkowego.

  Odp. NIE

  11.Par. 7 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,bezpłatny'' na ,,w ramach czynszu dzierżawnego''?

  Odp. NIE

  12.Par. 7 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,godzin'' na ,,godzin w dni robocze''?

  Odp. NIE

  13.Par. 9 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie par. 9 ust. 1?

  Uzasadnienie:

  Przesłanka naliczenia kar umownych powinna być sformułowana w sposób precyzyjny i dokładny jasno je wskazując, co pozwoli na uniknięcie jakichkolwiek wątpliwości w trakcie realizacji umowy.

  Odp.  NIE

  14. Par. 9 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na by kara umowna była naliczana od wartości dostawy, która nie została zrealizowana w terminie?

  Odp.  NIE.

  15.Par. 9 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa  „opóźnienia” na  „zwłoki”?

  Odp. .  NIE

  15.Par. 9 ust. 3 Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanej części umowy.

  Uzasadnienie:

  Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

  Odp.  NIE

   16. Par. 11 Czy na podstawie art. 31 ustawy z  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.)-  Zamawiający- jako administrator danych osobowych,  które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć  dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Dostęp do danych osobowych wynikający z realizacji obowiązków zawartych w umowie stanowi przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.). Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z  Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru

  Odp. W zakresie ochrony danych osobowych zostanie zawarta odrębna umowa

  Dotyczy pakietu II:

  17.Czy Zamawiający przewiduje wprowadzenie zapisów do umowy, regulujących kwestię powierzenia przetwarzania danych osobowych, w związku z wymogiem podłączenia analizatora do szpitalnej sieci laboratoryjnej?

    Uzasadnienie : W związku z tym, iż Zamawiający wymaga podłączenia analizatora do szpitalnej sieci laboratoryjnej, w której znajdują się dane osobowe, prosimy o  doprecyzowanie ww. kwestii. Jednym z wymagań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest konieczność wprowadzenia zapisów do umowy głównej bądź zawarcia odrębnej  umowy regulującej kwestię powierzenia przetwarzania danych w rozumieniu art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych. Zgodnie z cytowanym przepisem Administrator danych (Zamawiający) może powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie danych osobowych.
  W takim przypadku warto zaznaczyć, iż to do obowiązków administratora danych należy zawarcie komentowanej umowy, w przypadku kiedy powierza przetwarzanie danych innemu podmiotowi.

  Odp. W zakresie ochrony danych osobowych zostanie zawarta odrębna umowa.  

  18..  Dotyczy SIWZ pkt. 4 ppkt. 7, Pakiet II:

     Czy Zamawiający odstąpi od składania wraz z ofertą do pakietu II wykazu instalacji systemów informatycznych wraz z referencjami?

    Uzasadnienie: Przedmiotem zamówienia w Pakiecie II jest dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do oznaczeń boreliozy, a nie instalacja systemów informatycznych (Zał. 4 pkt. 3).

     Odp. TAK

   19. Pkt. 8 SIWZ:

    Czy Zamawiający mógłby doprecyzować czy w ofercie do pakietu II nie wymagane   

   jest dołączenie  Załączników nr 2,3,4, a jedynie Załącznika nr 6 oraz wymaganych  7  i 8?

   Odp. Do pakiety II wymagane jest dołączenie zał.  5, 6, 7, 8.

  20.      Dotyczy pkt. 9 Zał. nr 6:

  Czy Zamawiający dopuści, aby jeden z testów Załącznika nr 5 - D-dimer, zawierał kalibratory i kontrole liofilizowane i rozpuszczalne w 2 ml wody? Wszystkie pozostałe składowe zawarte w opakowaniu testu są gotowe do użycia. Taka forma transportowa kalibratorów i kontroli zapewnia trwałość i tym samym jakość tych odczynników przy tak znaczącym dla życia i zdrowia pacjentów parametrze jakim są D-dimery.

  Odp. TAK.

  21.      Dotyczy pkt. 12 Zał. 6, Pakiet II:

  Czy Zamawiający mógłby doprecyzować zapis?

  Uzasadnienie: W zapisach Załącznika nr 4: pkt 2 i 3 całkowity koszt podpięcia analizatora do LIS leży po stronie Oferenta dla pakietu I. Ze swej strony oferujemy bezpłatne przekazanie protokołów informatycznych niezbędnych do wykonania instalacji i podłączenia analizatora do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego.

  Odp. Bezpłatne podłączenie do sieci wszystkich analizatorów   będzie w obowiązku  oferenta  pakietu I.

  22.   Dotyczy pkt 13 Zał. 6, Pakiet II:

  Czy Zamawiający dopuści Instrukcję w formie pliku gotowego do wydruku na płycie CD?

  Odp. TAK.

  23.  Dotyczy pkt 15 Zał. 6, Pakiet II:

  Czy Zamawiający doda do tego punktu zapis „w dni robocze” i odpowiednio zmodyfikuje Załącznik?

  Uzasadnienie: Przychodnia nie pełni dyżurów lekarskich w soboty i niedziele.

  Odp. NIE.

  24.      W oparciu zapisy Umowy §6 p. 6, Pakiet II:

  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do cennika pozycji „materiały zużywalne”, które są wymieniane podczas przeglądu rocznego? Kwotowo stanowią poniżej 3% wartości oferty, a ich wykazanie w postępowaniu wiąże się z transparentnością postepowania i wykazaniu, że Oferent nie ukrywa pozycji nie-medycznych, na które obowiązuje inna stawka VAT.

  Odp. Zgodnie z zał. 6  pkt 14 w zakres  bezpłatnego serwisu   wchodzą   również  wszystkie materiały( w tym zużywalne ) niezbędne co prawidłowego przeprowadzenia  przeglądu.

  25.      Dotyczy Pakiet II:

  Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie do pozycji odczynnikowych w postępowaniu pozycję dotyczącą sprawdzania jakości pracy analizatora? Są to testy takie same w konstrukcji jak testy odczynnikowe, lecz przewidziane do comiesięcznej oceny jakości pracy analizatora: jego sprawności systemu pomp oraz drogi optycznej. Pomagają użytkownikowi zapobiec ewentualnym nieprawidłowościom podczas rutynowej pracy i są przewidziane w instrukcji obsługi analizatora jako wymóg do zapewnienia jakości obsługowej oferowanego analizatora. Kwotowo stanowią wartość poniżej 2 % przewidywanej wartości oferty.

  Odp.  NIE

  Pytania do umowy (zał. nr 9):

  26.§3 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie telefonicznej formy składania zamówień?

  Uzasadnienie: Wykonawca nie jest w stanie telefonicznie określić tożsamości osoby upoważnionej do składania zamówień w imieniu Zamawiającego.

  Odp. NIE

  1. §4 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy analizatorów do 21 dni?

  Uzasadnienie: Wykonawca prosi o wydłużenie terminu w związku z faktem, iż analizatory są sprowadzane bezpośrednio od producenta z zagranicy. Skomplikowane procedury celne oraz szereg  pozostałych formalności uniemożliwiają należyte wykonanie warunków wynikających z umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wskazany termin jest terminem nierealnym do dotrzymania, w związku z powyższym  Wykonawca prosi jak w pytaniu.

  Odp. TAK

  28.  §7 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,Wykonawca gwarantuje reakcję serwisu w ciągu 24 godzin od momentu przyjęcia telefonicznego zgłoszenia o zaistniałej usterce.”?

  Odp. TAK

  29.  §7 ust. 6 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

  ,,Jeżeli czas naprawy analizatora przekroczy 3 dni robocze Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu nieodpłatnie urządzenie zastępcze.”

  Odp. TAK

  30.  §9 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na:

  ,,W razie niewykonania umowy lub nienależytego wykonania zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ustępu drugiego niniejszego paragrafu, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłacenia kary umownej w wysokości 2 % wartości łącznego wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust.1 umowy.”?

  Odp.  NIE

  31.  §9 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę aby kara umowna była liczona od wartości niezrealizowanej części umowy?

  Odp. NIE

  32.  §10 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do umowy klauzuli waloryzacyjnej, zgodnie z którą w przypadku ew. zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie cena brutto, a wartość netto będzie stała i będzie obowiązywać przez cały okres obowiązywania umowy?

  Uzasadnienie: W myśl art. 142 ust. 5 ustawy Pzp umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy zawiera postanowienia o zasadach wprowadzenia odpowiednich modyfikacji wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany: stawki podatku od towarów i usług,

  wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

  zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

  Odp. Zamawiający wprowadza w  zał. Nr 9 Projekt umowy w §  5 ust.3a o treści :

   „W okresie trwania   umowy podane ceny jednostkowa  brutto oferowanych odczynników  mogą ulec zmianie kwartalnie o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez prezesa GUS”.

  33. Czy zamawiający dopuści do postępowania przetargowego analizator, w którym w

  ulotkach odczynnikowych, nie ma  zapisu o krzywej kalibracyjnej wpisywanej automatycznie  do analizatora?

  Odp. NIE

  34.Czy Zamawiający wyrazi zgodę  na wykonywanie badań  anty CCP w laboratorium zewnętrznym?

  Odp. NIE

  35.Czy w związku z zapisem  ,,wykluczone  ryzyko kontaminacji”   Zamawiający wyrazi  zgodę na  zaoferowanie analizatora posiadającego opatentowany sposób mycia sond (bez  konieczności stosowania jednorazowych  końcówek) , pozwalający na oznaczanie wszystkich  analitów, w tym najbardziej wrażliwych na ewentualne kontaminacje jak HlV Ag/Ab i HbsAg

  Odp. NIE

  36.Czy zamawiający  wyrazi zgodę na zaoferowanie , materiału kontrolnego niezależnego renomowanego  producenta  materiałów kontrolnych? Materiał kontrolny  posiada wartości dedykowane  dla oferowanego odczynnika  i oferowanego sprzętu?

  Odp. NIE

  37. Czy podana ilość badan  zawiera testy na kalibrację i kontrole? Jeżeli nie, prosimy o podanie harmonogramu  kontroli  codziennej , że szczególnym  uwzględnieniem rzadko wykonywanych oznaczeń.

  Odp. NIE. Kontrole Raz w tygodniu na jednym poziomie po każdej kalibracji lub w miarę potrzeb

  38.Prosimy  o wyrażenie zgody na zaoferowanie analizatora z  oprogramowaniem w języku angielskim posiadającego  pełną instrukcję  w języku  polskim?

  Odp. NIE

  39.Czy częstotliwość  kalibracji nie częściej  niż co 4 tygodnie należy y rozumieć i podać jako częstość  kalibracji  podaną  zgodnie z ulotką  odczynnikową  przy założeniu  stosowania  w analizatorze  tego samego zestawu odczynnikowego”

  Odp.  Zgodnie z zapisem SIWZ

   

   

   

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2016-07-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Pos. nr3.Dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do oznaczeń biochemicznych wraz z najmem analizatora

  Olsztyn: Dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do oznaczeń biochemicznych wraz z najmem analizatora
  Numer ogłoszenia: 135792 - 2016; data zamieszczenia: 27.05.2016
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy:

  V

  zamówienia publicznego


  zawarcia umowy ramowej


  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie , ul. Dworcowa 28, 10-437 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 5373221, faks 89 537 32 22.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.przychodniaspecjalistyczna.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do oznaczeń biochemicznych wraz z najmem analizatora.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do oznaczeń biochemicznych wraz z najmem analizatora przez okres 36 m-cy.

  II.1.5)

   

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  •  

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.12.41.00-6, 33.12.41.10-9.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

   

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  •  
   • Potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów wg kryterium: spełnia/ nie spełnia.
  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  •  
   • W zakresie wiedzy i doświadczenia wykazać się należytym wykonaniem minimum 3 zamówień na dostawy o charakterze i zakresie analogicznym z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich 3 lat , t. j. w latach 2013-2015 a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, o łącznej wartości nie mniejszej niż 130.000,- zł brutto. Przez zamówienie o charakterze i zakresie analogicznym z przedmiotem zamówienia zamawiający rozumie dostawę odczynników i materiałów zużywalnych do badań biochemicznych. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów wg kryterium: spełnia/ nie spełnia.
  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  •  
   • Sytuacja ekonomiczna i finansowa wykonawcy winna zapewnić wykonanie zamówienia.

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

   

  III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

  W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

  • zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;
  • inne dokumenty

  Materiały informacyjne /foldery, katalogi(tłumaczone ma język polski)/

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1 - Cena - 70
  • 2 - Ocena techniczna - 30

  IV.2.2)

   

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.przychodniaspecjalistyczna.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przychodnia Specjalistyczna W Olsztynie 10-437 Olsztyn ul. Dworcowa 28 (Sekretariat).

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.06.2016 godzina 10:00, miejsce: Przychodnia Specjalistyczna W Olsztynie 10-437 Olsztyn ul. Dworcowa 28 (Sekretariat).

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


  Lista załączników
  1. SIWZ
  2. Zał. nr 1 do SIWZ
  3. Zał. nr 2 do SIWZ
  4. Zał. nr 3 do SIWZ
  5. Zał. nr 6 do SIWZ (projekt umowy)
  6. Zał.nr 4 do SIWZ ( wzór oferty)
  7. Zał.nr 5 do SIWZ ( for. cenowy )
    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2016-07-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Post.2.2016. Dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do oznaczeń immunochemicznych wraz z najmem analizatorów oraz systemem

  Ogłoszenie powiązane:

  Ogłoszenie nr 128620-2016 z dnia 2016-05-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Olsztyn
  Dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do oznaczeń immunochemicznych wraz z najmem analizatorów oraz systemem informatycznym ( pakiet I). Dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do...
  Termin składania ofert: 2016-06-01


  Numer ogłoszenia: 135614 - 2016; data zamieszczenia: 27.05.2016

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

  Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

  Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 128620 - 2016 data 20.05.2016 r.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie, ul. Dworcowa 28, 10-437 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 5373221, fax. 89 537 32 22.

  SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

  II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 1.06.2016r godz. 10:00.
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 3.06.2016r godz. 09:00.
    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2016-05-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Post.2.2016. Dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do oznaczeń immunochemicznych wraz z najmem analizatorów oraz systemem

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy:

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie , ul. Dworcowa 28, 10-437 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 5373221, faks 89 537 32 22.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.przychodniaspecjalistyczna.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do oznaczeń immunochemicznych wraz z najmem analizatorów oraz systemem informatycznym i dostawę odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do oznaczeń boreliozy wraz z najmem analizatora.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do oznaczeń immunochemicznych wraz z najmem analizatorów oraz systemem informatycznym ( pakiet I). Dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do oznaczeń boreliozy wraz z najmem analizatora ( pakiet II)..

  II.1.5)

   

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  •  

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.63.00-8, 33.69.40.00-1, 33.12.70.00-6.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

   

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  •  
   • Potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów wg kryterium: spełnia/ nie spełnia.
  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  •  
   • W zakresie wiedzy i doświadczenia wykazać się należytym wykonaniem minimum 3 zamówień na dostawy o charakterze i zakresie analogicznym z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich 3 lat , t. j. w latach 2013-2015 a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, o łącznej wartości nie mniejszej niż 500.000,- zł brutto oraz co najmniej 3 realizacjami systemu informatycznego o podobnym charakterze (ilościowym i jakościowym) do przedmiotu zamówienia (pakiet I) i 200.000,- zł brutto ( pakiet II). Przez zamówienie o charakterze i zakresie analogicznym z przedmiotem zamówienia zamawiający rozumie dostawę odczynników i materiałów zużywalnych do badań immunochemicznych ( pakiet I) / odczynników i materiałów zużywalnych do oznaczeń boreliozy ( pakiet II). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów wg kryterium: spełnia/ nie spełnia.
  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  •  
   • Sytuacja ekonomiczna i finansowa wykonawcy winna zapewnić wykonanie zamówienia.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów wg kryterium: spełnia/ nie spełnia.

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

   

  III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

  W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

  • zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;
  • inne dokumenty

  Materiały informacyjne /foldery, katalogi/ tłumaczone na język polski.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1 - Cena - 70
  • 2 - Ocena techniczna - 30

  IV.2.2)

   

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.przychodniaspecjalistyczna.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie 10-437 Olsztyn ul. Dworcowa 28 (Sekretariat).

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.06.2016 godzina 10:00, miejsce: Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie 10-437 Olsztyn ul. Dworcowa 28 (Sekretariat).

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

  CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet I.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do oznaczeń immunochemicznych wraz z najmem analizatorów oraz systemem informatycznym..
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.63.00-8, 33.12.70.00-6.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.
  • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
   • 1. Cena - 70
   • 2. Ocena techniczna - 30

   

  CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet II.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do oznaczeń boreliozy wraz z najmem analizatora CPV 33.69.40.00-1, 33.12.70.00-6.
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.40.00-1, 33.12.70.00-6.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.
  • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
   • 1. Cena - 70
   • 2. Ocena techniczna - 30

  Lista załączników
  1. SIWZ
  2. Zał. nr 1 di SIWZ
  3. Zał. nr 2 do SIWZ
  4. Zał. nr 3 do SIWZ
  5. Zał. nr 4 do SIWZ
  6. Zał. nr 5 do SIWZ
  7. Zał. nr 6 do SIWZ
  8. Zał. nr 9 do SIWZ (projekt umowy)
  9. Zał.nr 7 do SIWZ( wzór oferty)
  10. Zał.nr 8 do SIWZ ( for. cenowy )
    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2016-07-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Post. 1/2016. REMONT POKRYCIA DACHU BRYŁY A OBIEKTU PRZYCHODNI

  Olsztyn. 12.05.2016 r.

   

  Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie

  10-437 Olsztyn

  ul. Dworcowa 28

   

  Zawiadomienie   o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu oferty.

                   Zamawiający, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015r, poz.2164 tekst jednolity ), zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na  „ Remont pokrycia dachu bryły A Przychodni”:

   I.   Za najkorzystniejszą została uznana oferta   firmy:   Prywatne Przedsiębiorstwo „Sewil”  Sebastian Podlecki 10- 686 Olsztyn ul. Wilczyńskiego 25E lok.225. Oferta uzyskała najwyższa punktację wśród ofert niepodlegających odrzuceniu , w  ocenie zgodnej z kryteriami  przyjętymi w SIWZ.

  Złożone  oferty uzyskały następująca punktację:

  1. Budownictwo  „ Alfix” Jerzy Kostecki  15-668 Białystok ul. Upalna 15 lok. 7. Cena ofertowa 217.923,38 zł brutto. Okres gwarancji 84 miesiące.  Oferta w ocenie uzyskała łącznie 76,41 pkt (cena  61,91 pkt., termin gwarancji 10,5pkt.).
  2. Remonty Budowlane Karol Krzemiński 06-330 Chorzele ul. Bagienna 1. Cena ofertowa 199.235,62 zł brutto. Okres gwarancji 84 miesiące. Oferta w ocenie uzyskała łącznie 82,54 pkt (cena  72,04 pkt., termin gwarancji 10,5 pkt.).
  3. Prywatne Przedsiębiorstwo „Sewil”  Sebastian Podlecki 10- 686 Olsztyn ul. Wilczyńskiego 25E lok.225. Cena ofertowa 168.850,05 zł brutto. Okres gwarancji 96 miesiące. Oferta w ocenie uzyskała łącznie  97,00 pkt ( cena  85,00 pkt., termin gwarancji 12,00 pkt.).
  4. Przedsiębiorstwo Budowlane „Witka” sp. z o.o. 10-434 Olsztyn ul. Kołobrzeska 50H. Cena ofertowa 202.331,45 zł brutto. Okres gwarancji 120 miesiące. Oferta w ocenie uzyskała łącznie  85,93 pkt ( cena  70,93,00 pkt., termin gwarancji 15,00 pkt.).

  II. W postępowaniu  odrzucono ofertę firmy MF „ Invest” Maciej Fydrych 13-100 Nidzica

   ul. Wiosenna 1. Cena ofertowa 188.392,04 zł brutto. Okres gwarancji 60 miesiące. 

          Uzasadnienie prawne i faktyczne odrzucenia oferty w/w Wykonawcy

  Podstawą odrzucenia oferty Wykonawcy jest art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r, poz.2164 tekst jednolity.) – Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3. Powodem odrzucenia było zaoferowanie przez wykonawcę 5 - letniego okresy gwarancji na wykonane roboty gdy zamawiający, zgodnie z Rozdziałem I SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” wymagał  zaoferowania min. 7 letniego okresu gwarancji. 

  III. Zgodnie z art. 94 ust. 1  umowa w sprawie zamówienia publicznego  może być zawarta w dn. 17.05.2016r.

   

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2016-06-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Post. 1/2016. REMONT POKRYCIA DACHU BRYŁY A OBIEKTU PRZYCHODNI

  Olsztyn, dn.22.04.2016r.

   

  Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie

    10-437 Olsztyn

  ul. Dworcowa 28

   

  Wszyscy wykonawcy

   

   

  Dot. Postępowania nr 1.2016 na  remont pokrycia  dachu w bryle A obiektu Przychodni.

   

  W odpowiedzi na    zapytanie jednego z wykonawców   informujemy:

  Pytanie Nr 1 - SIWZ pkt.1 – Opis przedmiotu zamówienia- zakres prac obejmuje wymianę parapetów okiennych na nowe oraz demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej. Brak wymienionego zakresu prac w załączonym przedmiarze robót. Prosimy o uzupełnienie.

  Odp. Zamawiający  zmienił  treść zał. Nr 2 do SIWS .

  Zmieniona treść zał. Nr 2 jest dostępna na stronie BIP Przychodni pod  adresem : http://bip.przychodniaspecjalistyczna.pl

   

  Pytanie Nr 2 – Czy instalacja odgromowa podlega wymianie na nową?

  Odp. Zgodnie z zapisem zakresu robót w pkt. 1,ppkt 1.1.14) instalację odgromową należy zdemontować  i ponownie zamontować, bez wymiany na nową.

  Pytanie Nr 3 – W celu sprawdzenia zgodności przedmiaru robót z zakresem zamówienia prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunki zawierające zwymiarowany rzut dachu oraz przekrój z projektowanymi warstwami nowego pokrycia.

  Odp.  W celu sprawdzenia zgodności przedmiaru robót należy dokonać wizji lokalnej, która jest obowiązkowa, natomiast zakres zamówienia zawarty jest w SIWZ oraz w przedmiarze robót, ponadto wszystkie warstwy izolacyjne wynikają z zakresu robót i przedmiaru.

  Pytanie Nr 4 – Prosimy o wyznaczenie terminu dokonania wizji lokalnej.

  Odp. W celu ustalenia terminu dokonania wizji lokalnej należy skontaktować się z osobą wyznaczoną do spraw merytorycznych, do której kontakt telefoniczny podano w pkt. 5 SIWZ.


  Lista załączników
  1. Zał. nr 2 do SIWZ ( po zianach)
    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2016-04-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Post. 1/2016. REMONT POKRYCIA DACHU BRYŁY A OBIEKTU PRZYCHODNI

  Olsztyn: REMONT POKRYCIA DACHU BRYŁY A OBIEKTU PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ W OLSZTYNIE 
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy:

  V

  zamówienia publicznego

     

   

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie , ul. Dworcowa 28, 10-437 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 5373221, faks 89 537 32 22.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT POKRYCIA DACHU BRYŁY A OBIEKTU PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ W OLSZTYNIE.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont pokrycia dachu bryły A Przychodni zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ.

  II.1.5)

   

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  •  

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.90.00-3.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w kwocie 5000,00 zł ( słownie pięć tysięcy złotych).

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodnie z opisem zawartym w SIWZ
  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodnie z opisem zawartym w SIWZ
  • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodnie z opisem zawartym w SIWZ
  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodnie z opisem zawartym w SIWZ
  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodnie z opisem zawartym w SIWZ

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
  • oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  • sprawozdanie finansowe w całości, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 2 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

  • sprawozdanie finansowe w całości, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku podmiotów niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 2 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

  III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

  W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

  • inne dokumenty

          zgodnie z opisem w SIWZ

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1 - Cena - 85
  • 2 - Okres gwarancji - 15

  IV.2.2)

     

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.przychodniaspecjalistyczna.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie 10-437 Olsztyn ul. Dworcowa 28.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.04.2016 godzina 09:00, miejsce: Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie 10-437 Olsztyn ul. Dworcowa 28.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


  Lista załączników
  1. SIWZ
  2. Zał. nr 2 str2
  3. zał. nr 3 (wzór oferty)
  4. zał. nr 4 do SIWZ
  5. Zał. nr 5 do SIWZ
  6. Zał. nr 6 do SIWZ
  7. Zał. nr 7 do SIWZ
  8. Zał. nr 9 do SIWZ (projekt umowy)
  9. Zał. nr1 do SIWZ
  10. Zał. nr2 str.1
  11. Zał. nr2 str.3
  12. Zał.nr 8 do SIWZ
    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2016-04-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Post 1/2015. Dostawa aparatu USG

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Dot.: Przetargu nieograniczonego na „Dostawę  aparatu USG”. Postępowanie nr 01.2015.

   

     Informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę  aparatu USG za najkorzystniejszą uznaliśmy ofertę firmy „ TMS” sp. z o.o. 02-952 Warszawa ul. Wiertnicza 84.  Była  to jedyna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

  Jednocześnie informujemy, że w postępowaniu ofertę  złożyła tylko firma „ TMS” sp. z o.o. 02-952 Warszawa ul. Wiertnicza 84  . Cena ofertowa 129.600,00 zł. brutto.

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2015-07-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Post 1/2015. Dostawa aparatu USG

  Dostawa aparatu USG
  Numer ogłoszenia: 121088 - 2015; data zamieszczenia: 22.05.2015
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie , ul. Dworcowa 28, 10-437 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 5373221, faks 89 537 32 22.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.przychodniaspecjalistyczna.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa aparatu USG.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa kompletnego aparatu USG, który po zamontowaniu, zainstalowaniu i ustawieniu będzie gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji..

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.11.22.00-0.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  •  
   • Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów.
  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  •  
   • Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów.
  • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  •  
   • Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów.
  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  •  
   • Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów.
  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  •  
   • Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów.

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

  W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

  • zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;
  • zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z europejskimi normami zarządzania środowiskiem, jeżeli zamawiający wskazują środki zarządzania środowiskiem, które wykonawca będzie stosował podczas realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi, odwołując się do systemu zarządzania środowiskiem i audytu (EMAS) lub norm zarządzania środowiskiem opartych na europejskich lub międzynarodowych normach poświadczonych przez podmioty działające zgodnie z prawem Unii Europejskiej, europejskimi lub międzynarodowymi normami dotyczącymi certyfikacji;

  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  Wykaz autoryzowanych serwisów

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1 - Cena - 70
  • 2 - Ocena techniczna - 30

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.przychodniaspecjalistyczna.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie 10- 437 Olsztyn ul. Dworcowa 28 ( sekretariat).

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.06.2015 godzina 09:30, miejsce: Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie 10- 437 Olsztyn ul. Dworcowa 28 ( sekretariat).

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


  Lista załączników
  1. SIWZ
  2. zał. nr 1 do SIWZ
  3. zał. nr 2 do SIWZ
  4. zał. nr 3 do SIWZ
  5. zał. nr 4 do SIWZ
    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2015-07-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie 4.2014. Dostawa odczynników laboratoryjnych do badań biochemicznych i immunologicznych wraz z dzierżawą analizatorów

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

                     Informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę odczynników laboratoryjnych do badań biochemicznych i immunologicznych wraz z dzierżawą analizatorów  oraz laboratoryjny system informatyczny za najkorzystniejszą uznaliśmy  ofertę firmy za najkorzystniejszą uznaliśmy ofertę firmy „„Roche Diagnostics Polska” sp. z o.o. 01-531 Warszawa ul. Wybrzeże Gdańskie 6B.

  Była  to jedyna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

  Jednocześnie informujemy, że w postępowaniu ofertę  złożyła tylko firma  „Roche Diagnostics Polska” sp. z o.o. 01-531 Warszawa ul. Wybrzeże Gdańskie 6B z ceną ofertową 690.143,72 zł brutto.

   

   

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2014-06-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie 4.2014. Dostawa odczynników laboratoryjnych do badań biochemicznych i immunologicznych wraz z dzierżawą analizatorów oraz laborato

  Wszyscy wykonawcy

  Dot: Przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników laboratoryjnych do badań biochemicznych i immunolog wraz z dzierżawą analizatorów  oraz laboratoryjny system informatyczny

  W odpowiedzi na zapytanie jednego z wykonawców  wyjaśniamy:

  1. I.   Załącznik nr 4  do SIWZ

  1) Czy pod pojęciem „System chłodzenia odczynników  w analizatorze” Zamawiający rozumie taki system chłodzenia odczynników  w stałej temperaturze  który jest zgodny z wymogami producenta odczynników  i który jest opisany w instrukcji obsługi, co gwarantuje stabilność odczynników  na pokładzie zgodnie z  rekomendacjami producenta?

  Odp. Tak.

  2) Czy Zamawiający w pkt.4 „Parametry oceniane” oceni tak samo możliwość dostawiania i usuwania odczynników w trybie stand-by z szybkim trybem przechodzenia  do trybu pracy rutynowej poniżej 5 minut?

   Odp. Tak.

  3) Czy Zamawiający oczekuje  zaoferowania  testu PTH 2 gen. czy 3 gen.?

   Odp. Oczekujemy zaoferowanie testu PTH 3 gen.

  4) Ze względu na  posiadanie w ofercie  kilku rodzajów  testów do oznaczeń beta-HCG prosimy o wyjaśnienie i uściślenie, czy Zamawiający zamierza  stosować test beta-HCG  wyłącznie jako test ciążowy czy także jako  marker nowotworowy  w chorobach trofoblastu oraz nowotworach produkujących  HCG?

   Odp. Zamierzamy   stosować test beta-HCG jako test ciążowy a także jako  marker nowotworowy  w chorobach trofoblastu oraz nowotworach produkujących  HCG

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2014-05-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie 4.2014. Dostawa odczynników laboratoryjnych do badań biochemicznych i immunologicznych wraz z dzierżawą analizatorów oraz laborato

  Wszyscy wykonawcy

  Dot: Przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników laboratoryjnych do badań biochemicznych i immunolog wraz z dzierżawą analizatorów  oraz laboratoryjny system informatyczny

  W odpowiedzi na zapytanie jednego z wykonawców  wyjaśniamy:

  1. I.   Załącznik nr 4  do SIWZ

  1) Czy pod pojęciem „System chłodzenia odczynników  w analizatorze” Zamawiający rozumie taki system chłodzenia odczynników  w stałej temperaturze  który jest zgodny z wymogami producenta odczynników  i który jest opisany w instrukcji obsługi, co gwarantuje stabilność odczynników  na pokładzie zgodnie z  rekomendacjami producenta?

  Odp. Tak.

  2) Czy Zamawiający w pkt.4 „Parametry oceniane” oceni tak samo możliwość dostawiania i usuwania odczynników w trybie stand-by z szybkim trybem przechodzenia  do trybu pracy rutynowej poniżej 5 minut?

   Odp. Tak.

  3) Czy Zamawiający oczekuje  zaoferowania  testu PTH 2 gen. czy 3 gen.?

   Odp. Oczekujemy zaoferowanie testu PTH 3 gen.

  4) Ze względu na  posiadanie w ofercie  kilku rodzajów  testów do oznaczeń beta-HCG prosimy o wyjaśnienie i uściślenie, czy Zamawiający zamierza  stosować test beta-HCG  wyłącznie jako test ciążowy czy także jako  marker nowotworowy  w chorobach trofoblastu oraz nowotworach produkujących  HCG?

   Odp. Zamierzamy   stosować test beta-HCG jako test ciążowy a także jako  marker nowotworowy  w chorobach trofoblastu oraz nowotworach produkujących  HCG

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2014-05-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie 4.2014. Dostawa odczynników laboratoryjnych do badań biochemicznych i immunologicznych wraz z dzierżawą analizatorów oraz laborato

  PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA W OLSZTYNIE

  10-437 OLSZTYN, UL. DWORCOWA 28

                              Ogłasza przetarg  nieograniczony  na :

           Na dostawę odczynników  laboratoryjnych do badań  biochemicznych i immunologicznych wraz z dzierżawą analizatorów oraz laboratoryjny system  informatyczny  /CPV 33.12.70.00-6, 33.12.41.00-6, 33.12.41.10-9, 33.12.41.30-5/

  Adres strony internetowej na której udostępniona będzie SIWZ :        www.bip.przychodniaspecjalistyczna.pl ;

  Przedmiotem zamówienia  jest  sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do oznaczeń biochemicznych i immunologicznych wraz z dzierżawą   analizatorów do Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie oraz laboratoryjny system informatyczny.

  Zamawiający  nie przewiduje możliwości  składania oferty częściowej.

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  Termin realizacji : 

  - Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych sukcesywnie przez okres 24  m-cy od podpisania umowy;

   -   Instalacja analizatorów  w ciągu 14 dni od podpisania umowy;

  - Wdrożenie systemu informatycznego  w ciągu 5 dni od zainstalowania  analizatorów .

  Wykonawca ubiegający się o dopuszczenie  do udziału  musi spełnić  następujące warunki :

  - Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawa  nakłada obowiązek  posiadania takich uprawnień,

  - Wykazać się:

     a) należytym wykonaniem:  minimum 1  zamówienie na dostawy  o charakterze  i zakresie analogicznym z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich 3 lat , t.j. w latach 2011-2013 o łącznej wartości nie mniejszej niż 700.000,- zł brutto  / przez  zamówienie o charakterze  i zakresie analogicznym z przedmiotem zamówienia zamawiający rozumie  dostawę odczynników i materiałów zużywalnych do oznaczeń biochemicznych i immunologicznych wraz z dzierżawą nowych  analizatorów /;

     b) instalacją w okresie ostatnich 3 lat , t.j. w latach 2011-2013 minimum 3 laboratoryjnych systemów informatycznych  związanych z eksploatacją wydzierżawionych  analizatorów do oznaczeń biochemicznych i immunologicznych,

  - Nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy,

  - Sytuacja ekonomiczna i finansowa wykonawcy winna zapewnić wykonanie zamówienia.

  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu  nastąpi na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów.

  Zamawiający nie przewiduje obowiązku  wniesienia wadium.

  Kryteria oceny:

  - Cena –  80 %.

  - Ocena techniczna – 20%

  Termin składania ofert upływa dnia 28.05  2014r. o godz. 09:00;

  Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego 10-437 Olsztyn ul. Dworcowa 28 /Sekretariat/;

  Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

  Zamawiający nie zamierza ustanowić  dynamicznego systemu zakupów oraz  nie przewiduje wyboru  najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

  Zamawiający nie  przewiduje udzielenia  zamówień uzupełniających, o których mowa w

  art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7


  Lista załączników
  1. SIWZ
  2. Zał. nr 1 do SIWZ
  3. Zał. nr 2 do SIWZ
  4. Zał. nr 3 do SIWZ
  5. Zał. nr 4 do SIWZ
  6. Zał. nr 5 do SIWZ
  7. Zał. nr 6 do SIWZ
  8. Zał. nr 6A do SIWZ
  9. Zał. nr 7 do SIWZ
  10. Zał. nr 8 do SIWZ
    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2014-05-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie 3.2014. Dostawa odczynników hematologicznych do aparatu ABX Pentra 60 wraz z dzierżawą zapasowego analizatora

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę odczynników hematologicznych do aparatu ABX  Pentra  60  wraz z dzierżawą   zapasowego analizatora  pracującego na bazie tych samych odczynników za najkorzystniejszą uznaliśmy ofertę firmy „Horiba ABX” sp. z o.o.03-994 Warszawa ul. Wał Miedzeszyński 598. Była  to jedyna oferta niepodlegająca odrzuceniu. Jednocześnie informujemy, że w postępowaniu ofertę  złożyła tylko firma  „Horiba ABX” sp. z o.o. 03-994 Warszawa ul. Wał Miedzeszyński 598. Cena ofertowa 130.436,52  zł. brutto.

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2014-04-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie 3.2014. Dostawa odczynników hematologicznych do aparatu ABX Pentra 60 wraz z dzierżawą zapasowego analizatora

  W  odpowiedzi na zapytania  jednego z wykonawców   wyjaśniamy:

  1.      Dotyczy  projektu umowy dostawy - § 3 ust. 3 ( Załącznik nr 6 do SIWZ)

  Prosimy o wykreślenie z § 3 ust. 3  słowa „ telefonicznie”  i pozostawienie tylko: faxem lub pisemnie” ponieważ składanie zamówień  powinno mieć formę pisemną.

    Odp. Zamawiający zmienia treść załącznika nr 6 do SIWZ ( projekt umowy) następująco:

          „  § 3 ust. 3   zostaje wykreślone słowo „ telefonicznie”. Pozostałe zapisy  § 3 pozostają bez zmian.

  2.      Dotyczy  projektu umowy dostawy - § 4 ust. 3 ( Załącznik nr 6 do SIWZ)

         Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do § 4 ust. 3 dodatkowego punktu nr 3a o następującej treści:

        „ W przypadku zmiany stawki podatku VAT dla towarów  wyszczególnionych w niniejszej umowie, zmiana cen jednostkowych nastąpi  z dniem wejścia  w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę,  ceny jednostkowe netto pozostaną  bez zmian”.

       Odp. Zapisy  § 4  projekt umowy (załącznik nr 6 do SIWZ)  pozostają bez zmian.

  3.      Dotyczy  projektu umowy dostawy - § 6 ust. 1 i 2  ( Załącznik nr 6 do SIWZ)

  Prosimy o zmianę postanowienia umownego w § 6 ust. 1 i 2  na następujący:

  „ 1. W razie niewykonania umowy  lub nienależytego wykonania zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ustępu drugiego niniejszego paragrafu, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłacenia kary umownej w wysokości 3 % wartości brutto niewykonanej części umowy.

   2. W razie opóźnienia w  realizacji dostawy odczynników, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłacenia kary umownej w wysokości 0,01%   wartości brutto niezrealizowanego zamówienia  za każdy dzień opóźnienia.”

  Odp. Zapisy  § 6  projekt umowy (załącznik nr 6

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2014-03-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie 3.2014. Dostawa odczynników hematologicznych do aparatu ABX Pentra 60 wraz z dzierżawą zapasowego analizatora

   PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA  W OLSZTYNIE

     10-437 OLSZTYN, UL. DWORCOWA 28

           Ogłasza przetarg  nieograniczony  na :

  Dostawę odczynników hematologicznych do aparatu ABX Pentra  60  wraz z dzierżawą   zapasowego analizatora  pracującego na bazie tych samych odczynników /cpv  33.69.62.00-7, 33.12.41.00-6/

  Adres strony internetowej na której udostępniona będzie SIWZ : www.bip.przychodniaspecjalistyczna.pl .

  Przedmiotem zamówienia  jest  sukcesywna dostawa odczynników  hematologicznych  wraz z dzierżawą  zapasowego analizatora

    Zamawiający  nie przewiduje możliwości  składania oferty częściowej; .

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych;

  Termin realizacji : 

  - Dostawa odczynników sukcesywnie przez okres 36   m-cy od podpisania umowy.

   -   Instalacja analizatora  wciągu 14 dni od podpisania umowy.

  Wykonawca ubiegający się o dopuszczenie  do udziału  musi spełnić  następujące warunki :

  - Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawa  nakłada obowiązek  posiadania takich uprawnień,

  - Wykazać się należytym wykonaniem  minimum 1  zamówienie na dostawy  o charakterze  i zakresie analogicznym z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich 3 lat , t.j. w latach 2011-2013 o łącznej wartości nie mniejszej niż 120.000,- zł brutto  / przez  zamówienie o charakterze  i zakresie analogicznym z przedmiotem zamówienia zamawiający rozumie dostawę  odczynników  hematologicznych/,

  - Nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy,

  - Sytuacja ekonomiczna i finansowa wykonawcy winna zapewnić wykonanie zamówienia.

  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu  nastąpi na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów.

  Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.

  Kryteria oceny:

  -          Cena –  100 %.

  Termin składania ofert upływa dnia 02.04  2014r. o godz. 9:00;

  Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego 10-437 Olsztyn ul. Dworcowa 28 /Sekretariat/.

  Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

  Zamawiający nie zamiarze ustanowić  dynamicznego systemu zakupów oraz  nie przewiduje wyboru  najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

  Zamawiający nie  przewiduje udzielenia  zamówień uzupełniających, o których mowa w

  art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7


  Lista załączników
  1. SIWZ
  2. Zał. nr 1 do SIWZ
  3. Zał. nr 2 do SIWZ
  4. Zał. nr 3 do SIWZ
  5. Zał. nr 4 do SIWZ
  6. Zał. nr 5 do SIWZ
  7. Zał. nr 6 do SIWZ ( umowa)
  8. Zał. nr 6A do SIWZ (umowa dzierżawy)
    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2014-03-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie nr 02.2014. Dostawa odczynników do oznaczeń boreliozy oraz przeciwciał anty - CCP wraz z dzierżawą analizatora.

  Informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę odczynników do oznaczeń boreliozy  oraz przeciwciał  anty-  ccp   wraz z dzierżawą   analizatora , za najkorzystniejszą uznaliśmy ofertę firmy „Biomedica Poland” sp. z o.o.     05-500 Piaseczno ul. Raszyńska 13.Była  to jedyna oferta niepodlegajaca odrzuceniu. Jednocześnie informujemy, że w postępowaniu ofertę  złożyła tylko firma  Biomedica Poland” sp. z o.o. 05-500 Piaseczno ul. Raszyńska 13. Cena ofertowa 102.556,58 zł. Brutto.

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2014-03-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie nr 02.2014. Dostawa odczynników do oznaczeń boreliozy oraz przeciwciał anty - CCP wraz z dzierżawą analizatora.
  PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA W OLSZTYNIE 10-437 OLSZTYN, UL. DWORCOWA 28
  Ogłasza przetarg nieograniczony na :

  NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW  DO OZNACZEŃ  BORELIOZY  ORAZ PRZECIWCIAŁ  ANTY-  CCP   WRAZ Z DZIERŻAWĄ   ANALIZATORA  /CPV  33.69.40.00-1, 33.12.70.00-6 /

  Adres strony internetowej na której udostępniona będzie SIWZ : www.bip.przychodniaspecjalistyczna.pl ;

  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników do oznaczeń boreliozy  oraz przeciwciał  anty - CCP  i AWA wraz z dzierżawą  analizatora  do Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie.

  Zamawiający nie przewiduje możliwości składania oferty częściowej; .

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych;

  Termin realizacji :

  - Dostawa odczynników  sukcesywnie przez okres 24 m-cy od podpisania umowy.

  - Instalacja analizatora wciągu 14 dni od podpisania umowy;

  Wykonawca ubiegający się o dopuszczenie do udziału musi spełnić warunki następujące warunki :

  - Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawa nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień,

  - Wykazać się należytym wykonaniem minimum 1 zamówienie na dostawy o charakterze i zakresie analogicznym z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich 3 lat , t.j. w latach 2011 -2013 o łącznej wartości nie mniejszej niż 130.000,- zł brutto / przez zamówienie o charakterze i zakresie analogicznym z przedmiotem zamówienia zamawiający rozumie sukcesywną dostawę odczynników do oznaczeń boreliozy w klasie IgG i IgM/

  - Nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy.

  - Sytuacja ekonomiczna i finansowa wykonawcy winna zapewnić wykonanie zamówienia;

  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów.

  Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium;

  Kryteria oceny:

  - Cena – 100 %.

  Termin składania ofert upływa dnia 27.02 2014r. o godz. 09:00;

  Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego 10-437 Olsztyn ul. Dworcowa 28 /Sekretariat/;

  Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

  Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w

  art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7


  Lista załączników
  1. SIWZ Borelioza
  2. Zał, nr 3 do SIWZ
  3. Zał. nr 2 doSIWZ
  4. Zał. nr 4 do SIWZ
  5. Zał. nr 5 doSIWZ
  6. Zał. nr 6 do SIWZ
  7. Zał. nr 7 do SIWZ
  8. Zał. nr 8 do SIWZ
  9. Zał. nr 8A do SIWZ
  10. Zał. nt 9 do SIWZ
  11. Zał.nr 1 do SIWZ
    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2014-02-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie nr 01.2014. DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO OZNACZEŃ IMMUNOCHEMICZNYCH ORAZ ALERGENÓW WRAZ Z DZI

  Informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę  odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do oznaczeń immunochemicznych  oraz alergenów wraz z dzierżawą  analizatora za najkorzystniejszą  uznaliśmy ofertę firmy SIEMENS sp. z o.o. 03-821 Warszawa ul. Żupnicza 11. Była  to jedyna oferta niepodlegająca odrzuceniu.  Jednocześnie informujemy, że w postępowaniu ofertę  złożyła tylko firma SIEMENS sp. z o.o. 03-821 Warszawa ul. Żupnicza 11. Cena ofertowa  391.336,69 zł brutto.

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2014-02-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie nr 01.2014. DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO OZNACZEŃ IMMUNOCHEMICZNYCH ORAZ ALERGENÓW WRAZ Z DZI
  PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA W OLSZTYNIE   10-437 OLSZTYN, UL. DWORCOWA 28
                                         Ogłasza przetarg  nieograniczony  na :

  NA  DOSTAWĘ  ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO OZNACZEŃ IMMUNOCHEMICZNYCH  ORAZ ALERGENÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ  ANALIZATORA /CPV 33.69.63.00-8, 33.12.70.00/

  Adres strony internetowej na której udostępniona będzie SIWZ : www.bip.przychodniaspecjalistyczna.pl ;
  Przedmiotem zamówienia  jest  sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do oznaczeń immunochemicznych  oraz alergenów  wraz z dzierżawą  analizatora  do Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie;

  Zamawiający  nie przewiduje możliwości  składania oferty częściowej; .

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych;

  Termin realizacji : 

  - Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych sukcesywnie przez okres 24  m-cy od podpisania umowy.

   -   Instalacja analizatora  wciągu 14 dni od podpisania umowy;

  Wykonawca ubiegający się o dopuszczenie  do udziału  musi spełnić warunki następujące warunki :

  - Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawa  nakłada obowiązek  posiadania takich uprawnień,

  - Wykazać się należytym wykonaniem  minimum 1  zamówienie na dostawy  o charakterze  i zakresie analogicznym z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich 3 lat , t.j. w latach 2011 -2013 o łącznej wartości nie mniejszej niż 400.000,- zł brutto  / przez  zamówienie o charakterze  i zakresie analogicznym z przedmiotem zamówienia zamawiający rozumie sukcesywną dostawę odczynników i materiałów zużywalnych do badań immunochemicznych/,

  - Nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy.

  - Sytuacja ekonomiczna i finansowa wykonawcy winna zapewnić wykonanie zamówienia;

  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu  nastąpi na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów.

  Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium;

  Kryteria oceny:

  -          Cena –  80 %.

  -          Ocena techniczna – 20%

  Termin składania ofert upływa dnia 5.02  2014r. o godz. 10:00;

  Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego 10-437 Olsztyn ul. Dworcowa 28 /Sekretariat/;

  Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

  Zamawiający nie zamierza ustanowić  dynamicznego systemu zakupów oraz  nie przewiduje wyboru  najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

  Zamawiający nie  przewiduje udzielenia  zamówień uzupełniających, o których mowa w

  art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7


  Lista załączników
  1. SIWZ Immunochemia
  2. Zał. nr 3. Wzór oferty
  3. Zał. nr 4. Formularz cenowy
  4. Zał. nr 5. Projekt umowy
  5. Zał. nr 5A. Projekt umowy dzierżawy
  6. Zał. nr1. Zestawienie odczynników
  7. Zał.nr 2. Parametry techniczne analizatora
    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2015-07-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie nr 3/13.Dostawa i montaż lampy RTG do zestawu RTG do zdjęć kostno-płucnych wraz z wykonaniem testów specjalistycznych odbiorczy

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę i montaż lampy RTG do zestawu RTG do zdjęć kostno-płucnych wraz z wykonaniem testów odbiorczych za najkorzystniejszą uznaliśmy ofertę firmy SHIMED Polska sp. z o.o. 02-627 Warszawa ul. Naruszewicza 21A . Była to jedyna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

   Jednocześnie informujemy, że w postępowaniu ofertę złożyła tylko firma SHIMED Polska sp. z o.o. 02-627 Warszawa ul. Naruszewicza 21A. Cena oferty 71.064,- zł brutto

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2013-12-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie nr 3/13.Dostawę i montaż lampy RTG do zestawu RTG do zdjęć kostno-płucnych wraz z wykonaniem testów specjalistycznych odbiorczy

   

  PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA W OLSZTYNI
        10-437 OLSZTYN, UL. DWORCOWA 28
           0głasza przetarg  nieograniczony  na :

  Dostawę i montaż  lampy RTG do zestawu RTG do zdjęć kostno-płucnych  wraz z wykonaniem  testów specjalistycznych odbiorczych (CPV: 50.42.12.00- 4)

  Adres strony internetowej na której udostępniona będzie SIWZ : www.bip.przychodniaspecjalistyczna.pl ;

  Przedmiot zamówienia obejmuje:

  - dostawę na koszt Wykonawcy  fabrycznie nowej  ( rok produkcji 2013)  lampy RTG typ 0,6/1.2P164DK-85  do  zestawu  RTG do zdjęć kostno-płucnych  firmy SHIMADZU,

  - demontaż uszkodzonej lampy,

        - montaż  nowej  lampy RTG,

  - wykonanie testów odbiorczych w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 18.02.2011r w sprawie warunków  bezpiecznego  stosowania   promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów  ekspozycji medycznej( Dz. U. Z 2011r., nr 51 poz. 265)

  - udzielenie min. 12 m-cznej gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia.

  Zamawiający  nie przewiduje możliwości  składania oferty częściowej; .

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych;

  Termin realizacji :  w ciągu 7 od podpisania umowy;

  Wykonawca ubiegający się o dopuszczenie  do udziału  musi spełnić warunki określone
   art. 22 Ustawy:

    1)   Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,    jeżeli ustawa nakłada obowiązek  posiadania takich uprawnień,

    2)  Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

  3)  Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

  4)      Nie podlegać  wykluczeniu z postępowania .

  W zakresie warunków  określonych   w pkt.1,2,3,4. ocena  spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych  przez wykonawcę dokumentów. .

  Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.

  Kryteria oceny:

  -          Cena –  100 %.;

  Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego 10-437 Olsztyn ul. Dworcowa 28 /Sekretariat/. Termin składania ofert upływa dnia 4. 12 . 2013 r o godz. 10:00;

  Termin związania ofertą wynosi 30 dni;

  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

  Zamawiający nie przewiduje ustanowienia  dynamicznego systemu zakupów oraz zastosowania  aukcji elektronicznej  przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

  Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego.


  Lista załączników
  1. SIWZ
  2. Zał. nr 1 do SIWZ(oferta)
  3. zał.nr 2 do SIWZ( for.asort.-cenowy)
  4. zał.nr 3 do SIWZ ( umowa)
    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2015-07-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie nr 2/13 .Dostawa zamkniętego próżniowego systemu pobierania krwi i probówek do badań parazytologicznych

   

  Informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę zamkniętego próżniowego systemu pobierania krwi i probówek do badań parazytologicznych, za najkorzystniejszą uznaliśmy ofertę firmy „CORMAY” S.A. 05-092 Łomianki ul. Wiosenna 22.. Była to jedyna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

   Jednocześnie informujemy, że w postępowaniu ofertę złożyła tylko firma PZ „CORMAY” S.A. 05-092 Łomianki ul. Wiosenna 22. Cena oferty 95.779,80 zł brutto. 

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2013-11-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie nr 2/13 .Dostawa zamkniętego próżniowego systemu pobierania krwi i probówek do badań parazytologicznych

  W odpowiedzi na zapytania jednego z  wykonawców   wyjaśniamy:

  Dotyczy projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.

  1. W związku z faktem, że określony przez Zamawiającego 24 godz. termin dostawy, może niejednokrotnie pokrywać się z dniami wolnymi od pracy bardzo prosimy o zmianę terminu dostawy na 5 dni roboczych oraz w przypadku szczególnie pilnym dostawa będzie wykonywana w ciągu 48 h .

   Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2013-11-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie nr 2/13 .Dostawa zamkniętego próżniowego systemu pobierania krwi i probówek do badań parazytologicznych

  W odpowiedzi na zapytania jednego z wykonawców wyjaśniamy:

  1. Poz. 4 . Czy zamawiający wyrazi zgodę na probówki o poj. 1,8 ml?

  Odp. Nie

  2. Poz.9 . Czy zamawiający wyrazi zgodę na igły 0,7 lub 0,8 z wizualizacją pobrania do trudnych pobrań?

  Odp. Nie .

  3. Poz.10. Czy zamawiający wyrazi zgodę na igły 0,7 lub 0,8 z zabezpieczeniem przeciw zakłuciu po pobraniu?

  Odp. Nie .

  4 . Czy Zamawiający wydzieli poz.12 w osobny pakiet jako element niesystemowy systemu zamkniętego, a utrudniający uczciwą konkurencję?

  Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2013-11-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie nr 2/13 .Dostawa zamkniętego próżniowego systemu pobierania krwi i probówek do badań parazytologicznych

  W odpowiedzi na zapytania jednego z  wykonawców   wyjaśniamy:

  1. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści spełnienie wymagań z pkt. 4 SIWZ , zawartych pod napisem „Uwaga”, z wyłączeniem  poz. 12 – probówki parazytologiczne, z uwagi na fakt, że nie są one elementem systemu próżniowego do pobierania krwi?

  Odp. Zamawiający wyłącza  poz.12 z zał. Nr 1 do SIWZ „probówki parazytologiczne” z obowiązki spełnienia warunku kompatybilności z pozostałymi elementami próżniowego zamkniętego  systemu do pobierania krwi.

  2.Czy Zamawiający wymaga zaoferowania do poz. nr. 12 kontroli pozytywnych wg poniższego zestawienia:

  1  - Ascaris Lumbricoides

  2- Blastocystis Hominis

  3 - Cryptosporidium Species

  4 - Endolimax Nana

  5- Giardia Lamblia

  6- Hymenolepis Nana

  7 - Iodamoeba Butschlii

  8- Strongyloides Stercoralis

  9- Taenia Species

  10 - Trichuris Trichiura.

  Jeśli tak prosimy o wskazanie, które kontrole i jakiej ilości.

  Odp. Nie. Zamawiający nie wymaga  zaoferowania kontroli pozytywnych wg powyższego zestawienia .

  3. Prosimy o wyjaśnienia dot. wzoru umowy:

  a)      Prosimy o wprowadzenie do wzoru umowy dostawy , w § 3 pkt. 3 zapisu: 

  za wyjątkiem zmiany stawki podatku VAT. Zmiana cen w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę VAT”.

  Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2015-07-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie nr 2/13 .Dostawa zamkniętego próżniowego systemu pobierania krwi i probówek do badań parazytologicznych

  Przychodnia Specjalistyczna  W Olsztynie

  Ogłasza przetarg nieograniczony na : dostawę  zamkniętego próżniowego systemu pobierania krwi i probówek do badań parazytologicznych 

  Adres strony internetowej na której udostępniona będzie SIWZ : www.bip.przychodniaspecjalistyczna.pl

  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa zamkniętego próżniowego systemu pobierania krwi i probówek do badań parazytologicznych( CPV 33.14.13.00-4).

  Zamawiajacy nie przewiduje składania oferty częściowej. 

  Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowyc.

  Termin realizacji: sukcesywnie przez okres 24 m-cy od daty podpisania umowy.

  Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi spełnić niżej  warunki  określone art.22 ustawy :

  1)posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawa nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień;

  2) posiadać niezbędną wiedzę i doświadzcenie oraz dysponować potencjałem technicznym  i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie  innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego  i osób  zdolnych  do wykonania zamówienia;

  3) znajdowac się w sytuacji ekonomicznej  i finasowej zapewniajacej wykonanie zamówienia;

  4) nie podlegać wykluczeniu z postępowania.

  W zakresoe warunków określonych w pkt. 1,2,3,4 ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez  wykonawce dokumentów.

  Zamawiajacy nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.

  Kryteria oceny:

   - cena 75%;

  - ocena techniczna 25%.

   Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego 10-437 Olsztyn ul. Dworcowa 28/Sekretariat/.termin składania upływa  w dn. 13.11.2013r godz. 9:30.

  Termin zwiazania ofertą wynosi 30 dni.

  Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

  Zamawiajacy nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz zastosowania  aukcji elektronicznej przu wyborze najkorzystniejszej oferty.

  Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniajacego.


  Lista załączników
  1. SIWZ
  2. Zał nr 1 do SIWZ
  3. Zał nr 3 do SIWZ
  4. Zał. nr 2 do SIWZ
  5. Zał. nr 4 do SIWZ
  6. Zał. nr 4A do SIWZ
  7. Zał. nr 5 do SIWZ
    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2015-07-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie 1/13. Ucyfrowienie pracowni diagnostyki obrazowej w Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty          

  Informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na ucyfrowienie pracowni diagnostyki obrazowej w Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie

   , za najkorzystniejszą uznaliśmy ofertę firmy Synektik S.A. 02-532 Warszawa ul. Rakowiecka 38. Była  to jedyna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

  Jednocześnie informujemy, że w postępowaniu ofertę  złożyła tylko firma  „Synektik S.A. 02-532 Warszawa ul. Rakowiecka 38. Cena oferty 455 815,30 zł brutto. 

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2013-03-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie nr 1/13.Ucyfrowienie pracowni diagnostyki obrazowej w Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie

  W odpowiedzi na   zapytanie  jednego z wykonawców wyjaśniamy:

  PYTANIE 1.

  W opisie sposobu dokonania oceny spełniania warunków określonych w art. 22 ustawy w pkt 3.2 SIWZ Zamawiający wymaga wykazania się przez Wykonawcę należytym wykonaniem minimum 1 zamówienia o charakterze i zakresie analogicznym z przedmiotem zamówienia a ciągu ostatnich 3 lat. Natomiast w pkt 4.3 SIWZ w wykazie oświadczeń i dokumentów, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda dołączenia wykazu wdrożonych cyfryzacji w placówkach opieki zdrowotnej wraz z potwierdzeniem odbiorców o należytym wykonaniu. Proszę o potwierdzenie, czy wykazanie należytego wykonania minimum 1 zamówienia będzie uznane za wystarczające na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu?

  Odp.  Tak

  PYTANIE 2

  W pkt 5.2 w załączniku nr 1 w tabeli I. Skaner do płyt obrazowych Zamawiający wymaga dostępu do części zamiennych w okresie minimum 10 lat. Prosimy o wyłączenie z tego zapisu sprzętu komputerowego. W dobie tak szybkiego rozwoju technologii informatycznych w ciągu 10 lat następuje kilkukrotna zmiana w technologiach wytwarzanych komponentów. Żądanie dostępności części do komputerów starszych niż 2-3 lata nie ma uzasadnienia ekonomicznego. Koszty wynikające z konieczności nabycia i magazynowania przez 10 lat komponentów komputerowych są wyższe niż koszt wymiany sprzętu komputerowego na nowy, wykonany w nowszej już technologii (czyli szybszy).

  Odp. Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 1 do SIWZ, Skaner do płyt obrazowych w pkt 5.6 poprzez  anulowanie tego  wymogu.

  PYTANIE 3

   Załącznik nr 1 do SIWZ, punkt 4.1 - Zamawiający wymaga drukarki laserowej do wydruku zdjęć. Na rynku dostępny jest również drugi, równoważny system wydruku termicznego o identycznych lub lepszych parametrach jakościowych wydruku, w którym nienaświetlone błony są nieczułe na światło dzienne. Prosimy o dopuszczenie również termicznej technologii druku. Opisywanie przedmiotu zamówienia w sposób wskazujący na jedną technologię jest niezgodne z Ustawą o Zamówieniach Publicznych.

  Odp.  Zapisy w zał.  nr 1 do SIW „Kamera/drukarka laserowa do wydruku zdjęć” pkt. 4,1 pozostaje bez zmian

  PYTANIE 4

  Załącznik nr 1 do SIWZ, punkt 4.6 - Zamawiający określa minimalną rozdzielczość wydruku na 325 dpi. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie systemu pośredniej radiografii cyfrowej wyposażonego w kamerę do wydruku na błonach medycznych o rozdzielczości 320 dpi? Rozdzielczość płyt obrazowych systemu pośredniej radiografii cyfrowej wynosi dla formatu 11x14” – 3348x4358 pikseli, a dla 14x17” – 4358x5232 pikseli. W związku z tym kamera o rozdzielczości 320 dpi jest w zupełności wystarczająca, aby wydrukować zgodnie z obowiązującymi przepisami każde badanie ogólnodiagnostyczne w skali 1:1.

  Odp. Zapisy w zał.  nr 1 do SIW „Kamera/drukarka laserowa do wydruku zdjęć” pkt. 4,6 pozostaje bez

  PYTANIE 5

  Załącznik nr 1 do SIWZ, punkt 4.11 i 4.12 -  Zamawiający wymaga funkcjonalności automatycznego informowanie użytkownika o konieczności wykonania przeglądu okresowego oraz automatycznego raportowania o awariach do punktu serwisowego. Czy Zamawiający zrezygnuje z tych zapisów na rzecz funkcjonalności zdalnego nadzoru i serwisowania urządzenia?

  Odp. Zapisy w zał.  nr 1 do SIW „Kamera/drukarka laserowa do wydruku zdjęć” pkt. 4,11 i 4.12 pozostają bez zmian.

  PYTANIE 6

  Załącznik nr 1 do SIWZ, punkt 4.14 -  Zamawiający wymaga min. 50-to letniej trwałości obrazu na kliszy. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kamery gwarantującej 20-to letnią trwałość obrazu na kliszy? Z uwagi na fakt archiwizacji cyfrowej pozyskanych obrazów badań 20-to letnia trwałość kliszy (nie stanowiąca materiału diagnostycznego) powinna być wystarczająca.

  Odp. Zapis w zał.  nr 1 do SIW Z„Kamera/drukarka laserowa do wydruku zdjęć” pkt. 4,14  pozostaje bez zmian.

  PYTANIE 7

  Załącznik nr 1 do SIWZ, punkt 4.18 – Zamawiający wymaga, aby urządzenie umożliwiało wydruk kolejnemu urządzeniu bez udziału serwisu kamery w celu konfiguracji urządzenia drukującego poprzez automatyczną rejestracja urządzenia przy pierwszej próbie nawiązania komunikacji. Prosimy o odstąpienie od tego wymogu. Automatyczna konfiguracja z dowolną stacją wysyłającą obrazy do wydruku może narazić Zamawiającego na koszty związane z brakiem trwałego ograniczenia stacji drukujących obrazy badania oraz brakiem monitorowania osób wysyłających obrazy do wydruku.

  Odp.  Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 1 do SIWZ „Kamera/drukarka laserowa do wydruku zdjęć”  w pkt. 4,18  poprzez  anulowanie tego  wymogu.                          

  PYTANIE 8

  Załącznik nr 1 do SIWZ, Stacja lekarska punkt 10 - Zamawiający wymaga, aby komputer stacji lekarskiej wyposażony był m.in. w dysk twardy o pojemności min. 500 GB. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie dysku o pojemności 250 GB? Zastosowanie większego dysku nie ma uzasadnienia z uwagi na technologię klient-serwer, w jakiej działa oprogramowanie stacji diagnostycznej, którą pragniemy zaoferować – w tym przypadku na dysku nie są gromadzone żadne dane, więc nie jest potrzebna duża przestrzeń użyteczna i nie ma potrzeby zabezpieczania danych poprzez instalację kolejnych dysków. Tym samym oprogramowanie stacji lekarskiej uniemożliwia dostęp do danych obrazowych z pominięciem zalogowania do systemu – obrazy badań nie są zapisywane na lokalnym dysku. Dodatkowo oprogramowanie stacji lekarskiej może zostać uruchomione na dowolnym innym komputerze, co m.in. uniezależnia oprogramowanie stacji diagnostycznej od platformy sprzętowej oraz umożliwia zdalną diagnostykę w przypadku braku lokalnego radiologa.

  Odp. Zapis w zał.  nr 1 do SIWZ „ Stacja lekarska diagnostyczno-opisowa dla badań RTG/CR  pkt  10 pozostaje bez zmian.

  PYTANIE 9

  Załącznik nr 1 do SIWZ, Stacja lekarska punkt 11 – Czy Zamawiający dopuści monitory diagnostyczne parowane fabryczne, klasy 2MP o rozdzielczości 1600x1200, przekątnej 21,3”, kontraście 850:1, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej. Monitory o takich parametrach są typowo stosowane w większości placówek do oceny ogólnych zdjęć RTG.

  Odp. TAK

  PYTANIE 10

  Załącznik nr 1 do SIWZ, Moduł archiwizacji PACS punkt 33, 45 i 46 – Zamawiający wymaga możliwości podziału archiwów ze względu na modality. Umieszczanie różnych typów badań pacjentów w różnych archiwach może spowodować, że nie będzie możliwy jednoczesny dostęp do wszystkich badań pacjenta i odniesienia się do poprzednich badań. Brak takiego dostępu i dostępu do poprzednich badań rodzi ryzyko postawienia błędnej diagnozy. Czy w związku z tym Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania systemu archiwizacji tworzącego jedno wspólne archiwum dla wszystkich badań pacjenta?

  Odp. Zapis w zał. nr 1 do SIWZ „Moduł archiwizacji PACS” pkt. 33, 45 i 46 pozostaje bez zmian.

  PYTANIE 11

  Załącznik nr 1 do SIWZ, Moduł archiwizacji PACS punkt 50 - Zamawiający wymaga, aby oferowany system był zarejestrowany w klasie IIb. Z uwagi na fakt, że system PACS nie służy do emitowania promieniowania jonizującego, nie kontroluje i nadzoruje takich wyrobów, ani nie wpływa na nie bezpośrednio wymóg ten nie ma uzasadnienia. Wymóg rejestracji w klasie IIb stanowi jawne naruszenie zasad uczciwej konkurencji i stoi w  sprzeczności  z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych, § 4 punkt 4.4 – „reguła 16 — wyroby medyczne przeznaczone specjalnie do rejestracji diagnostycznych obrazów rentgenowskich zalicza się do klasy IIa” oraz § 3 punkt 3 – „oprogramowanie sterujące wyrobem medycznym lub mające wpływ na jego używanie zalicza się do tej samej klasy co ten wyrób medyczny”.

  Odp.  Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 1 do SIWZ, Moduł archiwizacji PACS pkt 50 następująco: „Oferowany system PACS posiada: Wpis/zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych w klasie min. IIa - Deklarację zgodności CE stwierdzającą zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. IIa ( dołączyć)   Certyfikat jednostki notyfikowanej stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. IIa  ( dołączyć)”.

  PYTANIE 12

  Załącznik nr 1 do SIWZ, Moduł dystrybucji obrazów WEB,  punkt 1 i 3 - Zamawiający wymaga, aby system WEB aby system WEB umożliwiał kompresję obrazów do formatu JEPG oraz ich dystrybucję przez przeglądarkę WWW. Prosimy o dopuszczenie aplikacji klienta systemu dystrybucji obrazów działającej w technologii Web, oraz o dopuszczenie dystrybucji w formacie innym niż JEPG, co umożliwi zastosowanie aplikacji do przeglądania obrazów i wyników badań o znacznie większej funkcjonalności (z uwagi na ograniczenia technologiczne przeglądarek internetowych). Proponowana aplikacja działa w technologii web, transmisja między aplikacją a serwerem jest transmisją w oparciu o protokół HTTP/HTTPS, czyli możliwości zdalnego dostępu do danych obrazowych są dokładnie takie same jak przy zastosowaniu przeglądarki internetowej. Zastosowanie formatu wavelet zamiast wymaganego JEPG umożliwia m.in. dzięki nagłówkom DICOM formatu wavelet wykonywanie przekształceń obrazów przez użytkowników systemu dystrybucji obrazów przy użyciu dokładnie tych samych algorytmów, jakie są stosowane przy przekształceniach obrazów DICOM. Pozwala to na uzyskanie po takich samych przekształceniach takich samych obrazów zarówno przez lekarza radiologa jak i przez klinicystę.

   Odp. Zapis w zał. nr 1 do SIWZ „Moduł dystrybucji obrazów WEB” pkt. 33, 45 i 46 pozostaje bez zmian.

  PYTANIE 13

  Załącznik nr 1 do SIWZ, Moduł dystrybucji obrazów WEB,  punkt 5 - Zamawiający wymaga, aby oferowany system WEB był zarejestrowany w klasie IIb. Z uwagi na fakt, że system WEB nie służy do emitowania promieniowania jonizującego, nie kontroluje i nadzoruje takich wyrobów, ani nie wpływa na nie bezpośrednio wymóg ten nie ma uzasadnienia. Wymóg rejestracji w klasie IIb stanowi jawne naruszenie zasad uczciwej konkurencji i stoi w sprzeczności z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych, § 4 punkt 4.4 – „reguła 16 — wyroby medyczne przeznaczone specjalnie do rejestracji diagnostycznych obrazów rentgenowskich zalicza się do klasy IIa” oraz § 3 punkt 3 – „oprogramowanie sterujące wyrobem medycznym lub mające wpływ na jego używanie zalicza się do tej samej klasy co ten wyrób medyczny”. Prosimy o dopuszczenie systemów zarejestrowanych w rejestrze wyrobów medycznych w klasie min. IIa lub posiadających certyfikat CE właściwy dla urządzeń medycznych w klasie min. Iia.

  Odp.  Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 1 do SIWZ, Moduł dystrybucji obrazów WEB pkt 5 następująco: „Oferowany  moduł dystrybucji obrazów WEBposiada: Wpis/zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych w klasie min. IIa - Deklarację zgodności CE stwierdzającą zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. IIa ( dołączyć)   Certyfikat jednostki notyfikowanej stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. IIa  ( dołączyć)”.

  PYTANIE 14

  Załącznik nr 1 do SIWZ, Duplikator,  punkt 1 – Czy Zamawiający dopuści komputer sterujący pracą duplikatora o następujących parametrach: procesor Intel Core i3-2100, dyski twarde 2x2500GB, jeżeli jest to platforma dedykowana dla oferowanego duplikatora ?

  Odp. TAK

  PYTANIE 15

  Załącznik nr 1 do SIWZ, Duplikator,  punkt 4 - Zamawiający wymaga, aby oferowany system był zarejestrowany w klasie IIb. Z uwagi na fakt, że opisywany system nie służy do emitowania promieniowania jonizującego, nie kontroluje i nadzoruje takich wyrobów, ani nie wpływa na nie bezpośrednio wymóg ten nie ma uzasadnienia. Wymóg rejestracji w klasie IIb stanowi jawne naruszenie zasad uczciwej konkurencji i stoi w sprzeczności z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych, § 4 punkt 4.4 – „reguła 16 — wyroby medyczne przeznaczone specjalnie do rejestracji diagnostycznych obrazów rentgenowskich zalicza się do klasy IIa” oraz § 3 punkt 3 – „oprogramowanie sterujące wyrobem medycznym lub mające wpływ na jego używanie zalicza się do tej samej klasy co ten wyrób medyczny”.  Prosimy o dopuszczenie systemów zarejestrowanych w rejestrze wyrobów medycznych w klasie min. IIa lub posiadających certyfikat CE właściwy dla urządzeń medycznych w klasie min. Iia.

  Odp. Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 1 do SIWZ, Duplikator wraz ze stacją sterującą   punkt 4  następująco: „Oferowane rozwiązanie posiada:  „Wpis/zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych w klasie min. IIb( dołączyć) - Deklarację zgodności CE stwierdzającą zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. IIb( dołączyć).Certyfikat jednostki notyfikowanej stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. IIb( dołączyć)”. 

   

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2013-02-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie nr 1/13.Ucyfrowienie pracowni diagnostyki obrazowej w Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie

  W odpowiedzi na zapytania jednego wykonawców wyjaśniamy:

  Załącznik nr 1 do SIWZ

  PYTANIE 1

  Pkt. 4.7 „ Współczynnik  zaczernienia  Dmax nie mniejszy niż 3,6 dla zdjęć ogólnodiagnostycznych. Współczynnik  zaczernienia  Dmax nie mniejszy niż 3,6  to wartość charakterystyczna dla zdjęć mammograficznych, a nie ogólnodiagnostycznych. Natomiast zamawiający nie wymaga dostawy skanera umożliwiającego obsługę badań mammograficznych czy też dostawy kaset mammograficznych. W związku z tym  prosimy o dopuszczenie kamery do druku na filmach w systemie suchym dla której współczynnik Dmax wynosi 3,0 dla zdjęć ogólnodiagnostycznych.

  Odp. Zamawiający zmienia treść  pkt. 4.7 następująco:

  „Współczynnik  zaczernienia Dmax nie mniejszy niż 3,0 dla zdjęć ogólno diagnostycznych”.

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2013-02-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie nr 1/13.Ucyfrowienie pracowni diagnostyki obrazowej w Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie

  Dotyczy:   Wyjaśnień do treści SIWZ  w  przetargu nieograniczonego na „Ucyfrowienie pracowni diagnostyki obrazowej”.

  W odpowiedzi na zapytania jednego wykonawców wyjaśniamy:

   Załącznik nr 1 do SIWZ

  PYTANIE 1

  Stacja lekarska diagnostyczno-opisowa dla badań RTG/CR pkt. 3

  Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie z automatycznym lub ręcznym eksportem danych obrazowych do serwera?

  Odp. Zamawiający  wymaga  stacja lekarska diagnostyczno-opisowa dla badań RTG/CR z  automatyczny eksport danych obrazowych do serwera.

  PYTANIE 2

  Pkt. 4.7 „Kamera/drukarka laserowa do wydruku zdjęć

  -Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kamery do druku na filmach w systemie suchym dla której współczynnik zaczernienia Dmax wynosi 3,0 dla zdjęć ogólno diagnostycznych ?

  Odp. Zamawiający zmienia treść  pkt. 4.7 następująco:

  „ Współczynnik zaczernienia Dmax nie mniejszy niż 3,6 dla zdjęć ogólno diagnostycznych”.

  PYTANIE 3

  Pkt. 2.4 „Płyty z kasetami

  Prosimy o sprecyzowanie liczby wymaganych kaset formatu 35x43cm?

  Odp. Zamawiający wymaga dostawy 5szt. kaset formatu 35x43cm.

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2013-09-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie nr 1/13.Ucyfrowienie pracowni diagnostyki obrazowej w Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie

  PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA  W OLSZTYNIE   10-437 OLSZTYN,  UL. DWORCOWA 28

  Ogłasza przetarg  nieograniczony  na : UCYFROWIENIE PRACOWNI DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ   /CPV 51.41.10.00-6, 51.61.00.00-1/

  Przedmiotem zamówienia  jest ucyfrowienie pracowni diagnostyki obrazowej  w Przychodni  Specjalistycznej w  Olsztynie

  Zamawiający  nie przewiduje możliwości  składania oferty częściowej; .

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych;

  Termin realizacji:  3 m-ce  od podpisania umowy.

  Wykonawca ubiegający się o dopuszczenie  do udziału  musi spełnić warunki następujące warunki :

  - Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawa  nakłada obowiązek  posiadania takich uprawnień,

  - Wykazać się należytym wykonaniem  minimum 1  zamówienia na   o charakterze  i zakresie analogicznym z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich 3 lat / przez  zamówienie o charakterze  i zakresie analogicznym z przedmiotem zamówienia zamawiający rozumie dostawę i montaż niezbędnego sprzętu oraz  wdrożenie systemu informatycznego w pracowni RTG/,

  - Nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy.

  - Sytuacja ekonomiczna i finansowa wykonawcy winna zapewnić wykonanie zamówienia;

  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu  nastąpi na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów.

  Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium;

  Kryteria oceny:

  -          Cena –  100 %.

  Termin składania ofert upływa dnia 1.03.2013r. o godz. 10:00;

  Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego 10-437 Olsztyn ul. Dworcowa 28 /Sekretariat/;

  Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

  Zamawiający nie zamiarze ustanowić  dynamicznego systemu zakupów oraz  nie przewiduje wyboru  najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

  Zamawiający nie  przewiduje udzielenia  zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7


  Lista załączników
  1. SIWZ
  2. Zał nr 2 do SIWZ
  3. Zał nr 3 do SIWZ
  4. Zał. nr 1 do SIWZ
    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2013-09-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie nr 4/12.Dostawa odczynników laboratoryjnych do badań biochemicznych i immunologicznych wraz z dzierżawą analizatorów

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę odczynników laboratoryjnych do badań  biochemicznych i immunologicznych wraz z dzierżawą analizatorów oraz laboratoryjny system  informatyczny za najkorzystniejszą uznaliśmy ofertę firmy „Roche Diagnostics Polska” sp. z o.o. 01-531 Warszawa ul.  Wybrzeże Gdańskie 6B. Była  to jedyna oferta niepodlegajaca odrzuceniu.

  Jednocześnie informujemy, że w postępowaniu ofertę  złożyła tylko firma  Roche Diagnostics Polska” sp. z o.o. 01-531 Warszawa ul.  Wybrzeże Gdańskie 6B.

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2012-08-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie nr 4/12. Odpowiedź na zapytanie

   

  Olsztyn. 2.08.12

   

  Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie

  10-437 Olsztyn

  ul. Dworcowa 28

   

   

  Wszyscy wykonawcy

  Dot: Przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników laboratoryjnych do badań biochemicznych i immunologicznych wraz z dzierżawą analizatorów oraz laboratoryjny system informatyczny. Postępowanie nr 4/12.

  W odpowiedzi na zapytania jednego wykonawców wyjaśniamy:

  1. Dot. Załącznika nr 4 do siwz, parametry oceniane, pkt.4

  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora w którym dostawianie i usuwanie odczynników oraz materiałów zużywalnych odbywa się w trakcie pracy analizatora w trybie stand by?

  Odp. TAK.

  2. Dot. Załącznika nr 4 do siwz, warunki graniczne, pkt.16

  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednego odczynnika (a-TSHR) który zawiera komponenty w formie liofilizatu, do szybkiej i jednorazowej rekonstytucji?  Po rekonstytucji  odczynnik jest już w formie płynnej i gotowej do ciągłego użycia.

  Odp. TAK. 

  3 3. Dot. Załącznika nr 3 do siwz, wykaz odczynników do oznaczeń

   immunochemicznych,pkt.12,13,25

   Czy w celu uniknięcia błędów i incydentów medycznych Zamawiający wymaga, aby oferowane odczynniki do oznaczania TSH, fT4 i fT3 posiadały określone przez producenta odczynników specyficznych wartości referencyjne dla populacji dorosłych, dzieci, kobiet w ciąży w poszczególnych trymestrach oraz osób starszych, co pozwoli prawidłowo interpretować wyniki oznaczeń tych parametrów?

   Odp. TAK.

  4. Dot. Załącznika nr 3 do siwz, wykaz odczynników do oznaczeń immunochemicznych, pkt.15

  Ze względu na posiadanie w ofercie kilku rodzajów testów do ilościowego oznaczania HCG beta o różnych wskazaniach diagnostycznych prosimy o wyjaśnienie i uściślenie, czy Zamawiający zamierza stosować test beta-HCG wyłącznie jako test ciążowy, czy także jako marker nowotworowy?

  Odp. Test będzie stosowany zarówno jako test ciążowy jak i marker nowotworowy.

  5. Dot. Załącznika nr 3 do siwz, wykaz odczynników do oznaczeń immunochemicznych, pkt.16

  Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli możliwość oznaczania HIV testem IV generacji.

  Odp. TAK.

  6. Dotyczy SIWZ -Wdrożenie systemu informatycznego:

  Jaki Zamawiający wymaga termin wdrożenia systemu informatycznego?(zgodnie z parametrami granicznymi pkt 17 : 5 dni, wg SIWZ pkt.2: 30dni)

  Odp. Obowiązuje termin określony w pkt. 2 SIWZ. W związku z tym zmianie ulega zapis w pkt. 17 zał. nr 5 do SIWZ następująco: Czas wdrożenia 30 dni roboczych od momentu podpisania umowy z zamawiającym”.  

  7. Dotyczy SIWZ –Ocena techniczna analizatorów biochemicznych – parametry  oceniane pkt.5:

  Czy Zamawiający oceni równoważnie zaoferowanie analizatora/ów dysponującego rozwiązaniom układu fotometrycznego wykorzystującego zakres pomiarowy w przedziale 340-800 nm z 12 pomiarowymi długościami fal? Takie wartości fal są wykorzystywane dla aplikacji zastosowanych na analizatorze.

  Odp. TAK.

  8. Dotyczy zapisów SIWZ wymagania Zamawiającego pkt10 (dekl. zgodności)

   Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby do oferty dołączyć jedynie deklaracje  zgodności oferowanych odczynników oraz analizatorów ? (bez materiałów  zużywalnych, kalibratorów itp.)

   Odp. NIE.

   9. Dotyczy zapisów SIWZ wymagania Zamawiającego (deklaracji zgodności ):

   Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby deklaracje zgodności oferowanego  asortymentu dołączyć osobno zbindowane i podpisane tylko na pierwszej stronie?

   Odp. TAK.

  10. Dotyczy wzoru umowy

  Prosimy o wprowadzenie we wzorze umowy zapisu umożliwiającego zmianę ceny

  brutto w przypadku zmiany urzędowych stawek podatku VAT.

  Odp. Zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian

   

   

   

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2013-09-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie nr 4/12

   

   

  PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA W OLSZTYNIE

  10-437 OLSZTYN, UL. DWORCOWA 28

  Ogłasza przetarg nieograniczony na :

  NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH DO BADAŃ BIOCHEMICZNYCH I IMMUNOLOGICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW ORAZ LABORATORYJNY SYSTEM INFORMATYCZNY

   /CPV 33.12.70.00-6, 33.12.41.00-6, 33.12.41.10-9, 33.12.41.30-5/

  Adres strony internetowej na której udostępniona będzie SIWZ : www.bip.przychodniaspecjalistyczna.pl ;

  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do oznaczeń biochemicznych i immunologicznych wraz z dzierżawą nowych analizatorów do Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie oraz laboratoryjny system informatyczny.

  Zamawiający nie przewiduje możliwości składania oferty częściowej; .

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych;

  Termin realizacji :

  - Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych sukcesywnie przez okres 24 m-cy od podpisania umowy;

  - Instalacja analizatorów w ciągu 14 dni od podpisania umowy;

  - Wdrożenie systemu informatycznego w ciągu 30 dni od podpisania umowy.

   

  Wykonawca ubiegający się o dopuszczenie do udziału musi spełnić warunki następujące warunki :

  - Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawa nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień;

  - Wykazać się należytym wykonaniem minimum 1 zamówienie na dostawy o charakterze i zakresie analogicznym z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich 3 lat , t.j. w latach 2009-2011 o łącznej wartości nie mniejszej niż 800.000,- zł brutto / przez zamówienie o charakterze i zakresie analogicznym z przedmiotem zamówienia zamawiający rozumie sukcesywną dostawę odczynników i materiałów zużywalnych do oznaczeń biochemicznych i immunologicznych wraz z dzierżawą nowych analizatorów /;

  - Nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy;

  - Sytuacja ekonomiczna i finansowa wykonawcy winna zapewnić wykonanie zamówienia W zakresie wskazanego warunku wymagane jest posiadanie środków własnych lub zdolności kredytowej na kwotę nie mniejszą niż  800. 000,00 złotych oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów.

  Zamawiający przewiduje obowiązek  wniesienia wadium w kwocie 10.000.- PLN;

  Kryteria oceny:

  - Cena – 80 %.

  - Ocena techniczna – 20%

  Termin składania ofert upływa dnia 10.08 2010r. o godz. 10:00;

  Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego 10-437 Olsztyn ul. Dworcowa 28 /Sekretariat/;

  Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

  Zamawiający nie zamiarze ustanowić dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w

  art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7


  Lista załączników
  1. SIWZ
  2. Załacznik nr 1 do SIWZ
  3. załącznik nr 2 do SIWZ
  4. Załącznik nr 3 do SIWZ
  5. Załącznik nr 4 do SIWZ
  6. Załącznik nr 5 do SIWZ
  7. Załącznik nr 6 do SIWZ
  8. Załącznik nr 7 do SIWZ
  9. Załącznik nr 8 do SIWZ
  10. Załącznik nr 9 do SIWZ
    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2013-09-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie nr 3/12. Dostawa opatrunków

   

  Wszyscy wykonawcy

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Dot: Postępowania na „ Dostawę opatrunków”. Postępowanie nr 3/12.

  Stosownie do art 92 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy, że w wyniku postępowanie o udzielenie zamówienia na „Dostawę opatrunków” za najkorzystniejsze uznaliśmy oferty:

  - Zad. I Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych 87-100 Toruń ul. Żółkiewskiego . Cena ofertowa 725,76 zł brutto,

  -Zad. II Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa „CEZETEL” sp. z o.o. 10-450 Olsztyn

  ul. Piłsudskiego 54. Cena ofertowa 3.225,10 zł brutto,

  -Zad. III Mercator Medical s.a. 31-327 Kraków ul. Modrzejewskiej 30 . Cena ofertowa 9.293,40zł brutto,

  -Zad. IV Mercator Medical s.a. 31-327 Kraków ul. Modrzejewskiej 30 . Cena ofertowa – 2.483,46 zł brutto,

  -Zad. V Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa „CEZETEL” sp. z o.o. 10-450 Olsztyn

  ul. Piłsudskiego 54. Cena ofertowa – 2.680,02zł brutto,

  - Zad. VI Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa „CEZETEL” sp. z o.o. 10-450 Olsztyn

  ul. Piłsudskiego 54. Cena ofertowa – 151,20 zł brutto,

  -Zad. VII Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa „CEZETEL” sp. z o.o. 10-450 Olsztyn

  ul. Piłsudskiego 54. Cena ofertowa – 3.840,70 zł brutto,

  -Zad. VIII Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych 87-100 Toruń ul. Żółkiewskiego .. Cena ofertowa – 1.175,80 zł brutto,

  -Zad. IX Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa „CEZETEL” sp. z o.o. 10-450 Olsztyn

  ul. Piłsudskiego 54. Cena ofertowa – 29,92 zł brutto,

  -Zad. X Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa „CEZETEL” sp. z o.o. 10-450 Olsztyn

  ul. Piłsudskiego 54. Cena ofertowa – 3.129,30 zł brutto,

  - Zad. XI Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa „CEZETEL” sp. z o.o. 10-450 Olsztyn

  ul. Piłsudskiego 54. Cena ofertowa 2.900,34 zł brutto,

  -Zad. XII Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa „CEZETEL” sp. z o.o. 10-450 Olsztyn

  ul. Piłsudskiego 54.. Cena ofertowa 1.285,20 zł brutto,

  -Zad. XIII Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa „CEZETEL” sp. z o.o. 10-450 Olsztyn

  ul. Piłsudskiego 54. Cena ofertowa – 261,36 zł brutto,

  -Zad. XIV „ Medilab” sp. z o.o. 15-531 Białystok ul. Niedźwiedzia 60 7.845,66 . Cena ofertowa – 7.845,66 zł brutto,

  -Zad. XV Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa „CEZETEL” sp. z o.o. 10-450 Olsztyn

  ul. Piłsudskiego 54. Cena ofertowa – 891,- zł brutto,

  -Zad. XVI Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa „CEZETEL” sp. z o.o. 10-450 Olsztyn

  ul. Piłsudskiego 54. Cena ofertowa – 11.896,40 zł brutto,

  - Zad. XVII Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa „CEZETEL” sp. z o.o. 10-450 Olsztyn

  ul. Piłsudskiego 54. Cena ofertowa – 767,56 zł brutto,

  -Zad. XVIII Mercator Medical s.a. 31-327 Kraków ul. Modrzejewskiej 30 . Cena ofertowa – 3.888,- zł brutto.

  We wskazanych ofertach wykonawcy zaoferowali najniższe ceny.

   

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2013-09-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie nr 3/12. Odpowiedź na zapytania wykonawców

  W odpowiedzi na zapytania jednego wykonawców wyjaśniamy:

  Pytanie 1 – dotyczy §3 pkt.5

  Prosimy o wydłużenie terminu realizacji składanych zamówień w terminie 72 godz. Od daty złożenia zamówienia. W przypadku szczególnie pilnym dostawa będzie wykonywana do 48 godzin?

  Odp. Zapisy SIWZ pozostaje bez zmian.

  Pytanie 2  - dotyczy Zadanie nr 3

  Poz.1 – Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kompresów niejałowych 10 x 10 a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

  Odp. Tak

  Poz.2 - Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kompresów niejałowych 7,5 x 7,5  (13N) a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

  Odp. Nie

  Poz.3 – Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kompresów niejałowych pakowanych a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

  Odp. Tak

  Poz.4 – Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kompresów niejałowych pakowanych a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

  Odp. Tak

  Poz.5 – Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kompresów niejałowych pakowanych a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

   Odp. Tak

  Poz.6 – Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie gazy bawełnianej niejałowej pakowanej a’1 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

  Odp. Tak

  Pytanie 3  - dotyczy Zadanie nr 4

  Poz.1 – Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opatrunku włókninowego z wkładem chłonnym jałowego a’50 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

  Odp. Tak

  Poz.3 – Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opatrunku włókninowego z wkładem chłonnym jałowego a’50 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

  Odp. Tak

  Pytanie 4  - dotyczy Zadanie nr 11 poz.1-3

  Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opasek gipsowych o czasie wiązania 5-6min.?

  Odp. Nie

        

   

   

   

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2013-09-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie nr 3/12. Odpowiedź na zapytania wykonawców

  W odpowiedzi na zapytania jednego wykonawców wyjaśniamy

  1.       Dotyczy  pakietu nr III pozycja 3.

   Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji kompresy jałowe  w opakowaniu a 100    szt. Z przeliczeniem  zamawianych ilości, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

       Odp. TAK.

  2.       Dotyczy  pakietu nr III pozycja 5.

   Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji kompresy jałowe  w opakowaniu a 100    szt. Z przeliczeniem  zamawianych ilości, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

       Odp. TAK.

  3.       Dotyczy  umowy.

   Czy Zamawiający  wyrazi  zgodę  na zmianę terminu dostawy  z 48 godz. Na 3 dni?

       Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

  4.       Dotyczy  umowy.

        Czy termin dostarczenia przedmiotu zamówienia ma przypadać w dni robocze?

        Odp. TAK.

  5.       Dotyczy  umowy.

        Czy Zamawiający  wyrazi  zgodę   na to by kary umowne za zwłokę w wykonaniu zamówienia naliczana była nie od wartości brutto umowy lecz od wartości towaru nie dostarczonego w terminie za każdy dzień zwłoki?

       Odp. Zapis § 4 ust1 pkt a dotyczy wartości tylko  niedostarczonej  jednostkowej dostawy a nie całego rocznego zapotrzebowania.

  6.       Dotyczy  umowy.

       Czy Zamawiający  wyrazi  zgodę    na to by kary umowne za odstąpienie od  umowy naliczane były  nie od wartości  umowy lecz od wartości niezrealizowanej części umowy?

       Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2012-04-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie nr 3/12. Odpowiedź na zapytania wykonawców

  Wszyscy wykonawcy 

  W odpowiedzi na zapytania jednego wykonawców wyjaśniamy:

   

  1. Zapis projektu umowy §4 pkt 1a: Czy Zamawiający zechce zmienić zapis dotyczący kar umownych za zwłokę w dostawie na 0,1% wartości niedostarczonego w terminie towaru za każdy dzień?

  Uzasadnienie: Nałożenie kar od wartości całego zapotrzebowania rocznego sprawia, że częściowa realizacja zamówienia jest bezcelowa. Dzielenie zamówienia umożliwia Zamawiającemu dostęp do części towarów w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnych. W praktyce dzielenie zamówienia nie leży w interesie dostawcy, gdyż ponosi dodatkowe koszty transportu, a jest w interesie Zamawiającego, bo przynajmniej częściowo zabezpiecza jego potrzeby.

       Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Zapis dotyczy wartości tylko  niedostarczonej jednostkowej dostawy a nie całego rocznego zapotrzebowania.  

  1. Zapis projektu umowy §3 pkt 5: Prosimy o wykreślenie zapisu ”W przypadku szczególnie pilnym dostawa będzie wykonywana w tym samym dniu”. Uzasadnienie: Opakowania do sterylizacji nie są wyrobami „ratującymi życie” a ich zużycie da się zaplanować z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

  Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Projekt umowy dotyczy całego zamówienia a nie poszczególnych zadań .

  1. Zapis projektu umowy §3 pkt 5: Czy Zamawiający zechce wydłużyć termin dostawy do 4 dni?.

       Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

  1. Zadanie XV: Czy Zamawiający dopuści wskaźniki w opakowaniach po 500 sztuk czyli 250 podwójnych pasków? Wielkość Zamówienia zostanie odpowiednio przeliczona.

  Odp. Zamawiający wymaga zaoferowania testów w opakowaniu po 250 sztuk podwójnych wskaźników

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2013-09-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie nr 3/12. Odpowiedź na zapytania wykonawców

  Wszyscy wykonawcy

   

  W odpowiedzi na zapytania jednego wykonawców wyjaśniamy:

  1. Dotyczy Zadanie nr XV, pozycja nr  1: Uprzejmie prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaoferowania testów kl. 4 w opakowaniu po 250 sztuk podwójnych wskaźników?

  Odp. Tak.

  1. Dotyczy §3 ust. 5: Uprzejmie prosimy o wydłużenie czasu dostaw w zakresie Zadania nr XV do 4 dni roboczych? Oferowany asortyment nie stanowi tzw. wyrobu „ratującego życie”.

  Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2013-09-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa opatrunkłów. i opakowań do sterylizacji Postępowanie nr 03/12

                                     PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA

                                                           W OLSZTYNIE

                                      10-437 OLSZTYN, UL. DWORCOWA 28

             Ogłasza przetarg  nieograniczony  na :

               DOSTAWĘ   OPATRUNKÓW I OPAKOWAŃ DO STERYLIZACJI                

                                /CPV 33.14.11.10-4, 33.14.00.00-3/

  Adres strony internetowej na której udostępniona będzie SIWZ : www.bip.przychodniaspecjalistyczna.pl ;

  Przedmiotem zamówienia  jest  sukcesywna dostawa  opatrunków i opakowań do sterylizacji do Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie;

  Zamawiający   przewiduje możliwości  składania oferty częściowej w poszczególnych zadaniach.

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych;

  Termin realizacji : 

  - Dostawy sukcesywnie przez okres 12  m-cy od podpisania umowy.

  Wykonawca ubiegający się o dopuszczenie  do udziału  musi spełnić warunki następujące warunki :

  - Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawa  nakłada obowiązek  posiadania takich uprawnień,

  - Wykazać się należytym wykonaniem  minimum 1  zamówienie na dostawy  o charakterze  i zakresie analogicznym z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich 3 lat , t.j.  w latach 2009-2011 o łącznej wartości nie mniejszej niż 10.000,- zł brutto  / przez  zamówienie o charakterze  i zakresie analogicznym z przedmiotem zamówienia zamawiający rozumie dostawę  opatrunków do placówek medycznych/,

  - Nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy.

  - Sytuacja ekonomiczna i finansowa wykonawcy winna zapewnić wykonanie zamówienia;

  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu  nastąpi na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów.

  Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium;

  Kryteria oceny:

  -          Cena –  100 %.

  Termin składania ofert upływa dnia 6.04  2012r. o godz. 10:00;

  Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego 10-437 Olsztyn ul. Dworcowa 28 /Sekretariat/;

  Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

  Zamawiający nie zamiarze ustanowić  dynamicznego systemu zakupów oraz  nie przewiduje wyboru  najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

  Zamawiający nie  przewiduje udzielenia  zamówień uzupełniających, o których mowa w

  art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7.


  Lista załączników
  1. SIWZ
  2. Zał .nr.1 do SIWZ
  3. Zał .nr.2 do SIWZ
  4. Zał .nr.4 do SIWZ
  5. Zał.nr 3 do SIWZ
    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2013-09-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników do oznaczeń boreliozy oraz przeciwciał anty- ccp wraz z dzierżawą analizatora .Postępowanie nr 2

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

                   Informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę odczynników do oznaczeń boreliozy  oraz przeciwciał  anty-  ccp   wraz z dzierżawą   analizatora , za najkorzystniejszą uznaliśmy ofertę firmy „Biomedica Poland” sp. z o.o.     05-500 Piaseczno ul. Raszyńska 13. Była  to jedyna oferta niepodlegajaca odrzuceniu.

  Jednocześnie informujemy, że w postępowaniu ofertę  złożyła tylko firma  Biomedica Poland” sp. z o.o.  05-500 Piaseczno ul. Raszyńska 13

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2012-02-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników do oznaczeń boreliozy oraz przeciwciał anty- ccp wraz z dzierżawą analizatora

  W odpowiedzi na zapytania jednego wykonawców wyjaśniamy:

   

  I - Dotyczy SIWZ, par. 3.2:

  1)Czy Zamawiający dopuści wykazanie się referencjami na dostawy w zakresie odczynników biochemicznych i testów ELISA?

  Odp. Zamawiający wymaga wykazania się referencjami w zakresie odczynników do testów ELISA i Western Blott, które są przedmiotem zamówienia.

  2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy analizatora do 4 tygodni od podpisania umowy?

  Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

  II- Dotyczy Przedmiotu  Zamówienia:

  3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 4 i 5 zestawu do diagnostyki Boreliozy metodą LIA (Line Immunoassays) z następującym składem antygenowym:

   

   

   

  Odczytu dokonuje się przy użyciu dostarczanego przez oferenta skanera i programu komputerowego. Metoda jest łatwa, szybka i gwarantuje uzyskanie obiektywnych wyników. Ponadto system zapewnia automatyczną interpretację wyniku?

  Odp. Zamawiający  wymaga zaoferowania testów do potwierdzeń Borrelia  z użyciem antygenów rekombinowanych(wszystkich)  z obecnością na pasku  oddzielnych prążków  dla OcpC i p 18 dla poszczególnych  gatunków Borrelia. Wymaganie to wynika z kompatybilności z testem przesiewo

  4) Czy Zamawiający oczekuje włączenia aparatu do sieci informatycznej, a jeśli tak to prosimy o określenie kosztów włączenia ?

  Odp. Zamawiający wymaga włączenia oferowanego analizatora do istniejącego w laboratorium systemu informatycznego, którego właścicielem jest firma Roche Diagnostics. Koszty podłączenia powinny być przedmiotem uzgodnień wykonawcy z właścicielem sieci.

  5) Czy Zamawiający pod pojęciem „możliwość dowolnego łamania paska” rozumie łamanie na pojedyncze studzienki czy na paski ?

  Odp. Zamawiający pod pojęciem „możliwość dowolnego łamania paska”  rozumie możliwość wykonania jednego badania( jednej studzienki).

  6) Czy Zamawiający dopuści testy ELISA z możliwością odłamywania pasków ?

  Odp. Zamawiający nie dopuszcza  testów ELISA  z możliwością odłamywania pasków( wynika to z ekonomicznego wykorzystania zestawu).

  7) Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testów do Borrelia oznaczanych w klasie IgG –ilościowo, a w klasie IgM jakościowo?

  Odp. Zamawiający nie dopuszcza  zaoferowania  testów do Borrelia oznaczanych w klasie IgG –ilościowo, a w klasie IgM jakościowo (wynika to z zapotrzebowania klinicystów).

  III. Dotyczy Parametry analizatora: 

  8) Czy Zamawiający dopuści analizator z dwoma inkubatorami z możliwością niezależnego programowania temperatury w zakresie od 5°C powyżej temp. otoczenia do 45°C?

  Odp. Zamawiający dopuści analizator z dwoma inkubatorami z możliwością niezależnego programowania temperatury w zakresie od 5°C powyżej temp. otoczenia do 45°C

  9) Czy Zamawiający dopuści analizator z kolorowym ekranem dotykowym 15”?

  Odp. Zamawiający dopuszcza dotykowy kolorowy ekran analizatora.

   

   

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2013-09-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników do oznaczeń boreliozy oraz przeciwciał anty- ccp wraz z dzierżawą analizatora

  W odpowiedzi na zapytania jednego wykonawców wyjaśniamy:

   

  1. Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat używany, po przeglądzie technicznym, rok 2010?

   

   Odp.  Tak.

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2012-02-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do oznaczeń immunochemicznych i alergenów wraz z dzierżawą analizatora

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   

               Informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do oznaczeń   immunochemicznych i alergenów wraz z dzierżawą   analizatora , za najkorzystniejszą uznaliśmy ofertę firmy SIEMENS sp. z o.o. 03-821 Warszawa ul. Żupnicza 11. Była  to jedyna oferta niepodlegajaca odrzuceniu.

  Jednocześnie informujemy, że w postępowaniu ofertę  złożyła tylko firma  SIEMENS

  sp. z o.o. 03-821 Warszawa ul. Żupnicza 11.

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2013-09-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie nr 2/12. Dostawa odczynników do oznaczeń boreliozy oraz przeciwciał anty-ccp wraz z dzierżawą analizatora

  PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA

  W OLSZTYNIE

   10-437 OLSZTYN, UL. DWORCOWA 28

             Ogłasza przetarg  nieograniczony  na :

  DOSTAWĘ  ODCZYNNIKÓW DO OZNACZEŃ BORELIOZY  ORAZ PRZECIWCIAŁ  ANTY-  CCP   WRAZ Z DZIERŻAWĄ   ANALIZATORA  /CPV  33.69.40.00-1, 33.12.70.00-6 /

  Adres strony internetowej na której udostępniona będzie SIWZ : www.bip.przychodniaspecjalistyczna.pl ;

  Przedmiotem zamówienia  jest  sukcesywna dostawa odczynników  do oznaczeń boreliozy  oraz przeciwciał  anty - CCP  wraz z dzierżawą  analizatora  /CPV 33.69.40.00-1, 33.12.70.00-6/ .

  do Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie;

  Zamawiający  nie przewiduje możliwości  składania oferty częściowej; .

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych;

  Termin realizacji : 

  - Dostawa odczynników sukcesywnie przez okres 24  m-cy od podpisania umowy.

   -   Instalacja analizatora  wciągu 14 dni od podpisania umowy. od   podpisania umowy;

  Wykonawca ubiegający się o dopuszczenie  do udziału  musi spełnić warunki następujące warunki :

  - Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawa  nakłada obowiązek  posiadania takich uprawnień,

  - Wykazać się należytym wykonaniem  minimum 1  zamówienie na dostawy  o charakterze  i zakresie analogicznym z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich 3 lat , t.j. t.j. w latach 2009-2011 o łącznej wartości nie mniejszej niż 129.000,- zł brutto  / przez  zamówienie o charakterze  i zakresie analogicznym z przedmiotem zamówienia zamawiający rozumie dostawę  odczynników  do oznaczeń boreliozy w klasie

  - Nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy.

  - Sytuacja ekonomiczna i finansowa wykonawcy winna zapewnić wykonanie zamówienia;

  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu  nastąpi na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów.

  Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium;

  Kryteria oceny:

  -          Cena –  100 %.

  Termin składania ofert upływa dnia 24.02  2012r. o godz. 10:00;

  Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego 10-437 Olsztyn ul. Dworcowa 28 /Sekretariat/;

  Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

  Zamawiający nie zamiarze ustanowić  dynamicznego systemu zakupów oraz  nie przewiduje wyboru  najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

  Zamawiający nie  przewiduje udzielenia  zamówień uzupełniających, o których mowa w

  art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7


  Lista załączników
  1. SIWZ
  2. zał nr 3
  3. zał nr 4
  4. Zał nr 7
  5. zał nr 8
  6. zał, nr 8A
  7. Zał. nr 1
  8. zał. nr 2
  9. zał. nr 5
  10. zał. nr 6
    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2013-09-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do oznaczeń immunochemicznych oraz alergenów wraz z d

   

  Wszyscy wykonawcy

   

  Dot:   Przetargu nieograniczonego  na  dostawę  odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do oznaczeń immunochemicznych  oraz alergenów wraz z dzierżawą  analizatora .

  W odpowiedzi na zapytania jednego wykonawców wyjaśniamy:

   

  1. Prosimy o wykreślenie zapisu § 3 ust. 5 dotyczącego terminu dostaw przedmiotu umowy jako nieścisłego z zapisem umowy § 2 ust. 3 i pozostawienie 7 dniowego terminu dostaw.

       Odp. Zamawiający zmienia treść załącznika nr 5 do SIWZ( projekt umowy)     

          następująco:

     - skreślony zostaje  w § 3 ust 5,

     - § 3 otrzymuje nową numerację.

  2.  Prosimy o uzupełnieni warunków umowy o zapis dopuszczający zmianę ceny brutto w związku z ustawową zmianą stawki podatku VAT.

  Odp. Zamawiający nie przewiduje umieszczenia w umowie takiego zapisu.

  3.   Informuję, że w nagłówku specyfikacji został podany błędnie numer faksu.

        Odp. Zamawiający podaje prawidłowy numer Faxu:

          89 537 -32 -72


  Lista załączników
  1. Zał nr 5 do SIWZ (projekt umowy)
    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2013-09-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do oznaczeń immunochemicznych oraz alergenów wraz z dzierżawą analizatora

  PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA

  W OLSZTYNIE

  10-437 OLSZTYN, UL. DWORCOWA 28

  Ogłasza przetarg  nieograniczony  na :

  Na  dostawę  odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do oznaczeń immunochemicznych  oraz alergenów wraz z dzierżawą  analizatora /CPV 33.69.63.00-8, 33.12.70.00-6/

  Adres strony internetowej na której udostępniona będzie SIWZ : www.bip.przychodniaspecjalistyczna.pl ;

  Przedmiotem zamówienia  jest  sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do oznaczeń immunochemicznych  oraz alergenów  wraz z dzierżawą nowego analizatora  do Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie;

  Zamawiający  nie przewiduje możliwości  składania oferty częściowej; .

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych;

  Termin realizacji : 

  - Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych sukcesywnie przez okres 24  m-cy od podpisania umowy.

   -   Instalacja analizatora  wciągu 14 dni od podpisania umowy sukcesywnie przez okres 12  m-cy od   podpisania umowy;

  Wykonawca ubiegający się o dopuszczenie  do udziału  musi spełnić warunki następujące warunki :

  - Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawa  nakłada obowiązek  posiadania takich uprawnień,

  - Wykazać się należytym wykonaniem  minimum 1  zamówienie na dostawy  o charakterze  i zakresie analogicznym z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich 3 lat , t.j. w latach 2009 -2011 o łącznej wartości nie mniejszej niż 370.000,- zł brutto  / przez  zamówienie o charakterze  i zakresie analogicznym z przedmiotem zamówienia zamawiający rozumie sukcesywną dostawę odczynników i materiałów zużywalnych do badań immunochemicznych/,

  - Nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy.

  - Sytuacja ekonomiczna i finansowa wykonawcy winna zapewnić wykonanie zamówienia;

  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu  nastąpi na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów.

  Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium;

  Kryteria oceny:

  -          Cena –  80 %.

  -          Ocena techniczna – 20%

  Termin składania ofert upływa dnia 10.02  2012r. o godz. 10:00;

  Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego 10-437 Olsztyn ul. Dworcowa 28 /Sekretariat/;

  Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

  Zamawiający nie zamiarze ustanowić  dynamicznego systemu zakupów oraz  nie przewiduje wyboru  najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

  Zamawiający nie  przewiduje udzielenia  zamówień uzupełniających, o których mowa w

  art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7


  Lista załączników
  1. SIWZ
  2. Zał .nr.1 do SIWZ
  3. Zał .nr.4 do SIWZ
  4. Zał .nr.5 A do SIWZ
  5. Zał .nr.5 do SIWZ
  6. Zał.nr 3 do SIWZ
  7. Zał.nr.2 do SIWZ
    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2012-01-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie nr 03/11..Dostawa próżniowego zamkniętego systemu do pobierania krwi i probówek do badań parazytologicznych

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę próżniowego zamkniętego systemu do pobierania krwi i probówek do badań parazytologicznych , za najkorzystniejszą uznaliśmy ofertę firmy PZ „Cormay” S.A. 05-092 Łomianki ul. Wiosenna 22. Była  to jedyna oferta niepodlegajaca odrzuceniu.

  Jednocześnie informujemy, że w postępowaniu ofertę  złożyła tylko firma  PZ „Cormay” S.A. 05-092 Łomianki ul. Wiosenna 22.

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2011-11-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie nr 3/11. Odpowiedź na zapytania wykonawców

  Wszyscy wykonawcy

   

  Dot: Przetargu nieograniczonego  na dostawę próżniowego zamkniętego systemu do pobierania krwi i probówek do badań parazytologicznych.

  W odpowiedzi na zapytania  wykonawców   wyjaśniamy:

  1.Czy Zamawiający w poz. 3 dopuści probówkę do OB z cytrynianem 3,2%? Zgodnie z zaleceniami  WHO i NCCLS dopuszczalny zakres stężenia cytrynianu powinien znajdować się pomiędzy 3,2% i 3,8% przy jednej objętości mieszaniny cytrynianu do czterech objętości krwi rekomendowanych do badania szybkości opadania krwi?

  Odp. Tak.

  1. Czy Zamawiający w poz. 4 dopuści pipiety do OB. z podziałką 0-170 mm, kompatybilna do probówki z poz. 3?.

  Odp. Tak.

  3. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści spełnienie wymagań z pkt. 4 SIWZ , zawartych pod napisem „Uwaga”, z wyłączeniem poz. 18 – probówki parazytologiczne, z uwagi na fakt, że nie są one elementem systemu próżniowego do pobierania krwi?

  Odp. Tak.

   Dotyczy projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.

  1. W związku z faktem, że określony przez Zamawiającego 24 godz. termin dostawy, może niejednokrotnie pokrywać się z dniami wolnymi od pracy bardzo prosimy o zmianę terminu dostawy na 5 dni roboczych oraz w przypadku szczególnie pilnym dostawa będzie wykonywana w ciągu 48 h .

   Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2011-10-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie nr 03/11.DOSTAWĘ PRÓŻNIOWEGO ZAMKNIĘTEGO SYSTEMU DO POBIERANIA KRWI I PROBÓWEK DO BADAŃ PARAZYTOLOGICZNYCH

  PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA

  W OLSZTYNIE

                                      10-437 OLSZTYN, UL. DWORCOWA 28

           0głasza przetarg  nieograniczony  na :

  DOSTAWĘ  PRÓŻNIOWEGO ZAMKNIĘTEGO  SYSTEMU DO POBIERANIA KRWI  I PROBÓWEK DO BADAŃ PARAZYTOLOGICZNYCH  /CPV 33.14.13.00-3  33.12.41.30-5  /

  Adres strony internetowej na której udostępniona będzie SIWZ : www.bip.przychodniaspecjalistyczna.pl ;

  Przedmiotem zamówienia  jest   sukcesywna dostawa  zamkniętego próżniowego systemu pobierania krwi i probówek do badań parazytologicznych do Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie;

  Zamawiający  nie przewiduje możliwości  składania oferty częściowej; .

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych;

  Termin realizacji :  sukcesywnie przez okres 24  m-cy od  podpisania umowy;

  Wykonawca ubiegający się o dopuszczenie  do udziału  musi spełnić warunki określone
   art. 22 Ustawy:

    1)   Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,    jeżeli ustawa nakłada obowiązek  posiadania takich uprawnień,

    2)  Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

  3)  Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

  4)      Nie podlegać  wykluczeniu z postępowania .

  W zakresie warunków  określonych   w pkt.1,2,3,4. ocena  spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych  przez wykonawcę dokumentów .

  Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium;

  Kryteria oceny:

  -         Cena –  75 %.;

  -         Ocena techniczna – 25 %

  Termin składania ofert upływa dnia 28. 10 . 2011 r o godz. 10:00;

  Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego 10-437 Olsztyn ul. Dworcowa 28 /Sekretariat/;

  Termin związania ofertą wynosi 30 dni.


  Lista załączników
  1. SIWZ
  2. Zał. nr 1 do SIWZ
  3. Zał. nr 2 do SIWZ
  4. Zał. nr 3 do SIWZ
  5. Zał. nr 4A do SIWZ
  6. Zał. nr 5 do SIWZ
    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2011-10-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie nr1/11. Dostawa opatrunków

   

  18.03.2011r.

   

  Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie

  10-437 Olsztyn

  ul. Dworcowa 28

   

  Wszyscy wykonawcy

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   

  Dot: Postępowania na „ Dostawę opatrunków”. Postępowanie nr 1/11.

  Informujemy, że w wyniku postępowanie o udzielenie zamówienia na „Dostawę opatrunków” za najkorzystniejsze uznaliśmy oferty:

  - Zad. I Impuls Med sp. z o.o. 95-200 Pabianice ul. Moniuszki 14.Cena ofertowa 830,00zł brutto,

  -Zad. II Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych 87-100 Toruń ul. Żółkiewskiego . Cena ofertowa 6.609,60 zł brutto,

  -Zad. III Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych 87-100 Toruń ul. Żółkiewskiego . Cena ofertowa 22.000,90zł brutto,

  -Zad. IV Paul Hartman Polska sp. z o.o. 95-200 Pabianice ul. Partyzancka 133/151. Cena ofertowa – 5.976,72 zł brutto,

  -Zad. V Paul Hartman Polska sp. z o.o. 95-200 Pabianice ul. Partyzancka 133/151. Cena ofertowa – 3.610,87 zł brutto,

  - Zad. VI Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa „CEZETEL” sp. z o.o. 10-450 Olsztyn

  ul. Piłsudskiego 54. Cena ofertowa – 501,15 zł brutto,

  -Zad. VII Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa „CEZETEL” sp. z o.o. 10-450 Olsztyn

  ul. Piłsudskiego 54. Cena ofertowa – 9.811,18 zł brutto,

  -Zad. VIII Paul Hartman Polska sp. z o.o. 95-200 Pabianice ul. Partyzancka 133/151. Cena ofertowa – 556,04 zł brutto,

  -Zad. IX Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa „CEZETEL” sp. z o.o. 10-450 Olsztyn

  ul. Piłsudskiego 54. Cena ofertowa – 1..024,65 zł brutto,

  -Zad. X Mercator Medical s.a. 31-327 Kraków ul. Modrzejewskiej 30 . Cena ofertowa – 173,88 zł brutto,

  - Zad. XI Impuls Med sp. z o.o. 95-200 Pabianice ul. Moniuszki 14.Cena ofertowa 3.123,- zł brutto,

  -Zad. XIIA Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych 87-100 Toruń ul. Żółkiewskiego . Cena ofertowa 1.694,52 zł brutto,

  -Zad. XIIB Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych 87-100 Toruń ul. Żółkiewskiego . Cena ofertowa 2.378,16 zł brutto,

  -Zad. XIII Mercator Medical s.a. 31-327 Kraków ul. Modrzejewskiej 30 . Cena ofertowa – 1.401,84 zł brutto,

  -Zad. XIV Mercator Medical s.a. 31-327 Kraków ul. Modrzejewskiej 30 . Cena ofertowa – 184,68 zł brutto,

  -Zad. XV Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa „CEZETEL” sp. z o.o. 10-450 Olsztyn

  ul. Piłsudskiego 54. Cena ofertowa – 3.465,18 zł brutto,

  -Zad. XVI Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa „CEZETEL” sp. z o.o. 10-450 Olsztyn

  ul. Piłsudskiego 54. Cena ofertowa – 118,61 zł brutto,

  -Zad. XVIII Paul Hartman Polska sp. z o.o. 95-200 Pabianice ul. Partyzancka 133/151. Cena ofertowa – 623,26 zł brutto,

  -Zad. XIX Impuls Med sp. z o.o. 95-200 Pabianice ul. Moniuszki 14.Cena ofertowa 4.200,- zł brutto,

  We wskazanych ofertach wykonawcy zaoferowali najniższe ceny.

  W zadaniu XVII postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt.7 Ustawy Pzp.. Teść załączników nr 1 „Opis przedmiotu zamówienia” i nr 3 „Formularz asortymentowo- cenowy” w odniesieniu do pakietu XVII miały różną treść co nie pozwala na obiektywne porównanie i ocenę złożonych ofert.

  Umowy o udzielenie zamówienia – zgodnie z art. 94. ust 2 pkt. 3 Ustawy prawo zamówień publicznych- zostaną zawarte po 23. 03.2011r.

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2011-03-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa opatrunków. Postępowanie nr 1/11

   

  Przychodnia Specjalistyczna

  w Olsztynie

  10-437 Olsztyn

  ul. Dworcowa 28

   

   

   

  Wszyscy wykonawcy

   

  Dot: Postępowanie nr 1/11.Przetarg nieograniczony na dostawę opatrunków .

   

  Zamawiający zmienia treść załącznika nr. 1 i 3 do SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Zmianie ulegają następujące zapisy:

  - Zadanie V poz 1;

  - Zadanie XII

   

  Zał.

   

  - zał. nr 1 i 3 do SIWZ


  Lista załączników
  1. Zał. nr 1 do SIWZ ( zmieniony)
  2. Zał. nr 3 do SIWZ( zmieniony)
    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2011-03-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie nr 1/11. Dostawa materiałow opatrunkowych

  Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie

  10-437 Olsztyn

  ul. Dworcowa 28

   

   

  Wszyscy wykonawcy

   

  Dot: Przetargu  nieograniczonego na dostawę opatrunków

  W odpowiedzi na zapytania jednego wykonawców wyjaśniamy:

  Pytanie 1: ZADANIE NR 4.Poz. nr 2

  Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku włókninowego pakowanego w opakowanie a’ 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

  Odp. Tak.

  Pytanie 2: ZADANIE NR 4.Poz. nr 1-3

  Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania opatrunków włókninowych posiadających przecięcie papieru zabezpieczającego wzdłuż krótszego boku, co ułatwia aplikację opatrunku?

  Odp. Zamawiający dopuszcza  możliwość zaoferowania opatrunków włókninowych posiadających przecięcie papieru zabezpieczającego wzdłuż krótszego boku .

  Pytanie 3: ZADANIE NR V Poz. nr 1-2

  Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania plastra opatrunkowego pakowanego w opakowanie a’ 5 m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

  Odp. Tak.

  Jednocześnie informujemy, że omyłkowo w poz. 2 Zamawiający podał szerokość plastra 60 cm powinno  być 6 cm . Zamawiający zmieni treść zał. nr 1 do SIWZ.

  Pytanie 4: ZADANIE NR V Poz. nr 5

  Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania paska do zamykania ran w rozmiarze 3 x 76 mm?

  Odp. Tak.

  Pytanie 5: ZADANIE NR VI Poz. nr 1-2

  Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepca na włókninie pokrytego hipoalergicznym klejem kauczukowym, nie wywołującym podrażnień, o długości 9,2 m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

  Odp. Tak.

  Pytanie 6: ZADANIE NR VIII Poz. nr 1-5

  Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania siatki opatrunkowej o długości 11,6 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

  Odp. Tak.

  Pytanie 7: ZADANIE NR VIII Poz. nr 1-5

  Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania siatki opatrunkowej posiadającej w swoim składzie min. 50 % bawełny?

  Odp. Tak.

  Pytanie 8: ZADANIE NR X Poz. nr 1-2

  Czy Zamawiający wymaga zaoferowania opasek elastycznych tkanych pakowanych pojedynczo, w opakowania jednostkowe zabezpieczające produkt przed zabrudzeniem i uszkodzeniem oraz umożliwiające jego pełną identyfikację(opakowanie zawierające w szczególności nazwę i opis produktu)?

  Odp. Tak.

  Pytanie 9: ZADANIE NR XI Poz. nr 1-2

  Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek dzianych pakowanych pojedynczo?

  Odp. Tak.

  Pytanie 10: ZADANIE NR XII Poz. nr 1-2

  Zwracamy się z prośbą o Zamawiającego o wyłącznie w/w pozycji z Zadania nr XII i utworzenie z nich odrębnej części zamówienia. Proponowane przez nas rozwiązanie zwiększy konkurencyjność postępowania, a Państwu umożliwi wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty w zakresie dostaw opasek gipsowych.

  Odp. Zamawiający zmieni treść zał. nr 1 do SIWZ.

  Pytanie 11: ZADANIE NR XVI Poz. nr 1

   Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania podkładu w rozmiarze 37,5 x 45 cm, pozostałe parametry bez zmian?

  Odp. Nie.

  Pytanie 12: Poz. nr 2

  Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania podkładu w rozmiarze 50 x 60 cm z otworem o średnicy 5 cm, pozostałe parametry bez zmian?

  Odp. Nie .

  Pytanie 12 ZAPISY SIWZ PROJEKT UMOWY § 4, ust. 1 a-b

  Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o naliczanie kar umownych od wysokości niezrealizowanej części zamówienia ( ust. 1 a) oraz od wysokości niezrealizowanej części umowy ( ust. 1 b). Obecne zapisy naruszają zasady i cel zastrzegania kar umownych i w konsekwencji stanowi podstawę prawną i faktyczną zarzutu ich rażącego wygórowania.

  Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2011-03-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa opatrunkłów. Postępowanie nr 01/11

   

                       PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA

  W OLSZTYNIE

                                             10-437 OLSZTYN, UL. DWORCOWA 28

           Ogłasza przetarg  nieograniczony  na :

                              NA  DOSTAWĘ   OPATRUNKÓW /CPV  33.14.11.10-4//

  Adres strony internetowej na której udostępniona będzie SIWZ : www.bip.przychodniaspecjalistyczna.pl ;

  Przedmiotem zamówienia  jest   sukcesywna dostawa  opatrunków  do Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie

  Zamawiający  przewiduje możliwości  składania oferty częściowej; .

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych;

  Termin realizacji: sukcesywnie przez okres 12  m-cy od podpisania umowy.

  Wykonawca ubiegający się o dopuszczenie  do udziału  musi spełnić warunki następujące warunki :

  - Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawa  nakłada obowiązek  posiadania takich uprawnień,

  - Wykazać się należytym wykonaniem  minimum 1  zamówienie na dostawy  o charakterze  i zakresie analogicznym z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich 3 lat , t.j. w latach 2008-2010 o łącznej wartości nie mniejszej niż 10.000,- zł brutto  / przez  zamówienie o charakterze  i zakresie analogicznym z przedmiotem zamówienia zamawiający rozumie sukcesywną dostawę opatrunków /,

  - Nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy.

  - Sytuacja ekonomiczna i finansowa wykonawcy winna zapewnić wykonanie zamówienia;

  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu  nastąpi na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów.

  Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium;

  Kryteria oceny:

  -         Cena –  100 %.

  Termin składania ofert upływa dnia 11.03  2011r. o godz. 10:00;

  Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego 10-437 Olsztyn ul. Dworcowa 28 /Sekretariat/;

  Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

  Zamawiający nie zamiarze ustanowić  dynamicznego systemu zakupów oraz  nie przewiduje wyboru  najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

  Zamawiający nie  przewiduje udzielenia  zamówień uzupełniających, o których mowa w

  art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7


  Lista załączników
  1. SIWZ
  2. Zał nr 4 UMOwa
  3. Zał. nr 1 do SIWZ
  4. Zał. nr 2 doSIWZ
  5. Zał. nr 3 do SIWZ
    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2013-09-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie nr 6/10..Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Dot: Postępowania na „Dostawę odczynników laboratoryjnych do badań  biochemicznych i immunologicznych wraz z dzierżawą analizatorów oraz laboratoryjny system  informatyczny”. Postępowanie nr 6/10.

               Informujemy, że w wyniku postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę  odczynników laboratoryjnych do badań  biochemicznych i immunologicznych wraz z dzierżawą analizatorów oraz laboratoryjny system  informatyczny” za najkorzystniejszą uznaliśmy ofertę  firmy „Roche Diagnostics Polska” sp. z o.o.  01-531 Warszawa ul. Wybrzeże Gdańskie 6.  Była to jedyna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

  Umowa o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 94. ust 2 pkt.1 lit. a  Ustawy prawo zamówień publicznych zostanie  zawarte po 29.07.2010r.

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2010-07-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie nr 7/10 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  Wszyscy wykonawcy

  Dot: Postępowania na „ Dostawę  aparatu USG urologicznego”. Postępowanie nr 7/10.

   Informujemy, że w wyniku postępowanie o udzielenie zamówienia na  „Dostawę aparatu USG ginekologicznego” za najkorzystniejszą uznaliśmy ofertę firmy „Mar- Med” sp. z o.o. 02-668 Warszawa  ul. Lotników 32/4

  Oferta uzyskała największą ilość punktów w ocenie zgodnej z kryteriami  przyjętym w SIWZ

  W załączeniu przedkładamy druki :ZP- 12 i ZP -21

  Umowy o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 94. ust 1 pkt. 2 Ustawy prawo zamówień publicznych zostaną zawarte po 21.07.2010r.

   

  Zał.  plik


  Lista załączników
  1. ZP-12
  2. ZP-21
    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2010-07-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postepowanie nr 7/10. Odpowiedź na zapytania co do treśći SIWZ

  W odpowiedzi na  zapytania,  jednego z wykonawców, dotyczące treści SIWZ Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie wyjaśnia:

  Pytanie 1: Czy zamawiający dopuszcza  do złożenia oferty  na aparat ultrasonograficzny  wysokiej klasy  fabrycznie nowy, rok produkcji 2009?Oferent informuje, że rok produkcji  w tym przypadku  nie ma znaczenia, gdyż oferowany aparat będzie urządzeniem zupełnie nowym a okres gwarancji  będzie biegł  od dnia dostawy.

  Odp. NIE.

  Pytanie 2: W związku z brakiem  wymogu zainstalowania aplikacji naczyniowej w oferowanym aparacie oraz głowicy typu linia, czy Zamawiający  dopuszcza do złożenia oferty na aparat ultrasonograficzny  wysokiej klasy  bez trybu TRIPLEX?

  Odp. NIE.

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2010-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postepowanie nr 7/10. Odpowiedź na zapytania co do treśći SIWZ

  W odpowiedzi na  zapytania, jednego z wykonawców, dotyczące treści SIWZ Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie wyjaśnia:

  Pytanie 1: t dot. SIWZ  - Załącznik nr 1, pkt.8

  Zamawiający wymaga aby aparat posiadał w standardzie Doppler ciągły

  Pragniemy zauważyć, iż funkcja doppler ciagły CW znajduje zastosowanie tylko w niektórych bardzo szczególnych przypadkach kardiologicznych (bardzo duże stenozy aortalne). Ponadto funkcja CW znajduje zastosowanie przy aplikacji głowicy kardiologicznej typu phased array, a taka głowica nie występuje w podanej specyfikacji.

  Czy zatem Zamawiający wyrazi zgodę , aby aparat posiadał możliwość rozbudowy o Doppler ciągły wraz z oprogramowaniem do badań kardiologicznych z pakietem obliczeniowym, raportami, protokołem PISA i EKG?

  Odp. Zamawiający nie oczekuje by aparat posiadał Doppler ciągły i oprogramowania do badań  kardiologicznych

  Pytanie 2: dot. SIWZ  - Załącznik nr 1, pkt.8

  Zamawiający oczekuje zaproponowania ultrasonografu do badań dopplerowskich, a jednak nie podaje istotnych parametrów charakteryzujących tego typu aparat. Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej w trybie PWD i CD co najmniej 30 stopni charakteryzuje ultrasonografy już nawet klasy średniej.

  Prosimy zatem o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga, aby aparat ultrasonograficzny posiadał regulację uchylności wiązki dopplerowskiej w trybie PWD i CD co najmniej 30 stopni?

  Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu o takich parametrach. 

  Pytanie 3: dot. SIWZ  - Załącznik nr 1, pkt.9

  Prosimy o potwierdzenie, iż aparat posiadający funkcję - tzw. Cine Loop dwustopniową (wybór zależy od operatora):

  1. Podręczna pojemność 400 obrazów

  2. Zawansowana akwizycja sekwencji do 15 000 obrazów

  spełni wymogi Zamawiającego w pkt.9

  Jednocześnie pragniemy nadmienić, że zaproponowane rozwiązanie daje Użytkownikowi możliwość wyboru sposobu przeglądania obrazów w pamięci Cine Loop. Taki podział ułatwia prace lekarzom, którzy nie potrzebują zaawansowanych sposobów przeglądania. Niektórzy Użytkownicy po zatrzymaniu obrazu cofają się do kilku-kilkunastu sekund ostatniego badania. Natomiast dzięki takim 2 sposobom, Operator może przeglądać dowolne, wybrane przez siebie fragmenty sekwencji cofając się nawet do 10 minut

  Odp.  Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu o takiej funkcji.

  Pytanie 4:  dot. SIWZ  - Załącznik nr 1, pkt.13

  Czy Zamawiający wymaga, aby głowica convex posiadała możliwość podłączenia wielorazowej metalowej nasadki biopsyjnej?

  Odp. Nie

  Pytanie 5. dot. SIWZ  - Załącznik nr 1

  Ponieważ Zamawiający wymaga zaoferowania aparatu do m.in. badań rektalnych, niniejszym zadajemy pytanie:

  Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany aparat ultrasonograficzny miał możliwość rozbudowy o głowicę transrektalną dwupłaszczyznowa convex-linia o zakresie częstotliwości min. 4-13 MHz?

  Odp.  Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu o takich możliwościach.

  Pytanie 6.  dot. SIWZ  - Załącznik nr 1,

  Czy Zamawiający wymaga, aby aparat miał możliwość rozbudowy o głowicę endokawitarną 192 elementową o zakresie częstotliwości min. 4-8MHz, o kącie skanowanie min. 2000?

  Odp.  Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu o takich możliwościach.

  Pytanie 7 dot. SIWZ

  Prosimy o potwierdzenie że załączenie materiałów firmowych, opisu aparatu w języku polskim spełni zapis SIWZ

   Odp.  Tak

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2010-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postepowanie nr 7/10. Odpowiedź na zapytania co do treśći SIWZ

  W odpowiedzi na zapytania, jednego z wykonawców,  dotyczące treści SIWZ Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie wyjaśnia:

  Pytanie 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 6 tygodni?

  Odp. TAK

  Pytanie 2: Zamawiający wymaga potwierdzenia producenta, że wykonawca jest autoryzowanym dystrybutorem oraz autoryzacji producenta do serwisowania aparatu. Czy Zamawiający dopuści wykonawcę, który posiada autoryzację na sprzedaż i serwisowanie wystawioną przez firmę utworzoną przez producenta dla reprezentowania jego interesów na terenie Polski?

  Odp. TAK. Pod warunkiem przedłożenia  dokumentów uwierzytelniających tę firmę.

  Pytanie 3: Dotyczy punktu nr 8.

  Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny pracujący w trybie:

  - 2D,

  - M-mode,

  - Kolor Doppler,

  - Power Doppler,

  - Doppler Pulsacyjny,

  - Tryb TRIPLEX (2D+Kolor Doppler+PWD) z prędkością rejestrowaną w PWD do 7 m/s,

  bez trybu Power Dopplera kierunkowego i Dopplera Ciągłego CWD?

  Odp. TAK.

  Pytanie 4: Dotyczy punktu nr 13.

  Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny z głowicą convex z pasmem od 2 do 5 MHz?

  Odp. TAK

  Pytanie 5: Czy Zamawiający oczekując nowoczesnego, zapewniającego wysokiej jakości obrazowanie aparatu ultrasonograficznego będzie wymagał ilości cyfrowych kanałów przetwarzania > 1000 co pozwoli to na szybsze działanie systemu?

  Odp. Zgodnie z  zapisem SIWZ zamawiający dopuszcza  zaoferowanie aparatu o min. 128 cyfrowych  kanałach przetwarzania. 

  Pytanie 6: Czy Zamawiający oczekując nowoczesnego, zapewniającego wysokiej jakości obrazowanie aparatu ultrasonograficznego będzie wymagał zintegrowanego dysku twardego HDD o pojemności min 160 GB w tym min 100 GB na archiwizację?

  Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu z o takiej pojemności dysku twardego

  Pytanie 7: Czy Zamawiający oczekując nowoczesnego, zapewniającego wysokiej jakości obrazowanie aparatu ultrasonograficznego będzie wymagał powiększenia obrazu w czasie rzeczywistym i na obrazach zamrożonych bez utraty jakości min 10x?

  Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu z o takiej krotności powiększania obrazu.

  Pytanie 8: Czy Zamawiający oczekując nowoczesnego, zapewniającego wysokiej jakości obrazowanie aparatu ultrasonograficznego będzie wymagał wielkości bramki Dopplerowskiej min. od 1 do 20 mm z zakresem korekcji kąta od 0 do 89 stopni?

  Odp.  Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu z o takich parametrach

  Pytanie 9: Czy Zamawiający oczekując nowoczesnego, zapewniającego wysokiej jakości obrazowanie aparatu ultrasonograficznego będzie wymagał ażeby dynamika systemu miała minimum 175dB?

  Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu z o takich parametrach

  Pytanie 10: Czy Zamawiający oczekując nowoczesnego, zapewniającego wysokiej jakości obrazowanie aparatu ultrasonograficznego będzie wymagał systemu z zakresem częstotliwości pracy min. 2-13 MHz?

  Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu z o takich parametrach

  Pytanie 11: Czy Zamawiający oczekując nowoczesnego, zapewniającego wysokiej jakości obrazowanie aparatu ultrasonograficznego będzie wymagał głowicy convex wykonanej w technologii zapewniającej poprawę rozdzielczości poprzez ogniskowanie wiązki ultradźwiękowej w płaszczyźnie wzdłużnej i poprzecznej czoła głowicy?

  Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu wyposażonego w głowicę wykinaną w opisanej w pytaniu technologii.

  Pytanie 12: Czy Zamawiający oczekując nowoczesnego, zapewniającego wysokiej jakości obrazowanie aparatu ultrasonograficznego będzie wymagał głowicy convex z możliwością minimum 3 przełączalnych częstotliwości pracy dla trybu 2D (B-mode) i minimum 2 częstotliwości dla pracy w trybie II harmonicznej?

  Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu wyposażonego w głowicę o tych możliwościach.

  Pytanie 13: Czy Zamawiający oczekując nowoczesnego, zapewniającego wysokiej jakości obrazowanie aparatu ultrasonograficznego będzie wymagał możliwość rozbudowy systemu o moduł transmisji danych i obrazów w formacie DICOM?

  Odp. Nie

  Pytanie 14: Czy Zamawiający oczekując nowoczesnego, zapewniającego wysokiej jakości obrazowanie aparatu ultrasonograficznego będzie wymagał jednoczasowego obrazowania na dwóch półobrazach w trybie B i B/CD?

  Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu z o takich parametrach

  Pytanie 15: Czy Zamawiający oczekując nowoczesnego, zapewniającego wysokiej jakości obrazowanie aparatu ultrasonograficznego będzie wymagał możliwości tworzenia tzw. presetów, minimum 32 własnych presetów poza ustawieniami fabrycznymi?

  Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu z o takich parametrach

  Pytanie 16: Czy Zamawiający oczekując nowoczesnego aparatu ultrasonograficznego będzie wymagał aby waga jego nie przekraczała 95 kg?

  Odp. Nie

  Pytanie 17: Czy Zamawiający oczekując nowoczesnego aparatu ultrasonograficznego będzie wymagał jednomodułowej budowy wyposażonej w 4 skrętne koła?

  Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu z o takiej budowie

  Pytanie 18: Czy Zamawiający oczekując nowoczesnego, zapewniającego wysokiej jakości obrazowanie aparatu ultrasonograficznego będzie wymagał możliwości rozbudowy na dzień składania ofert o zintegrowany moduł obrazowania 3D?

  Odp. Nie

  Pytanie 19: Czy Zamawiający oczekując nowoczesnego, zapewniającego wysokiej jakości obrazowanie aparatu ultrasonograficznego będzie wymagał możliwości zastosowania wieloczęstotliwościowej głowicy endokawitarnej o częstotliwości 4 - 9 MHz do badań urologicznych i ginekologicznych?

  Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu z o takich  możliwościach.

  Pytanie 20: Czy Zamawiający oczekując nowoczesnego, zapewniającego wysokiej jakości obrazowanie aparatu ultrasonograficznego będzie wymagał możliwości rozbudowy o oprogramowanie do badań kardiologicznych?

  Odp. Nie.

  Pytanie 21: Czy Zamawiający oczekując nowoczesnego, zapewniającego wysokiej jakości obrazowanie aparatu ultrasonograficznego będzie wymagał możliwości rozbudowy na dzień składania ofert o automatyczną optymalizację obrazu?

  Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu z o takich możliwościach

  Pytanie 22: Dotyczy warunków gwarancji. Czy Zamawiający zrezygnuje z punktacji związanej z okresem gwarancji? Długość gwarancji nie wpływa na jakość oferowanego aparatu a jedynie podnosi jego cenę

  Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

   

   

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2013-09-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postepowanie nr 7/10. Odpowiedź na zapytania co do treśći SIWZ

  W odpowiedzi na  zapytania,  jednego z wykonawców, dotyczące treści SIWZ Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie wyjaśnia:

  Pytanie 1: dot. pkt. 8. Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat ultrasonograficzny nie posiadający trybu pracy Power Doppler Kierunkowy ale posiadający funkcję Color Dopplera z opcją Power (z detekcją kierunku)?  

  Odp. TAK

  Pytanie 2: dot. pkt. 8. Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat ultrasonograficzny nie posiadający Doppler’a Ciągłego CWD ale umożliwiającego rozbudowę o ten tryb pracy? Doppler fali ciągłej CWD wykorzystywany jest w kardiologii dorosłych, dzieci na specjalistycznych głowicach phase array, u większości producentów funkcja Dopplera ciągłego jest dodatkowo płatna (dodatkowa płyta CW) co znacznie podraża oferowany aparat?

  Odp. TAK

  Pytanie 3:dot. pkt. 9 Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat ultrasonograficzny o pamięci Cine 255 klatek w trybach B, łączonych B/C, B/PD? Taka ilość klatek umożliwia zapamiętanie kilkunastu sekund badania co z doświadczenia przy badaniach urologicznych jest czasem wystarczającym?

  Odp. TAK

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2010-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie nr 07/10.Dostawa aparatu USG urologicznego

  PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA W OLSZTYNIE

                                                                    10-437 OLSZTYN, UL. DWORCOWA 28

                                                                         Ogłasza przetarg  nieograniczony  na :

                                                      DOSTAWĘ  APARATU USG UROLOGICZNEGO (CPV 33.11.22.00- 0

  Przedmiotem zamówienia  jest   dostawa  aparatu USG  do Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie

  Zamawiający  nie przewiduje możliwości  składania oferty częściowej; .

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych;

  Termin realizacji: 4 tyg.  od podpisania umowy.

  Wykonawca ubiegający się o dopuszczenie  do udziału  musi spełnić następujące warunki :

  - Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawa  nakłada obowiązek  posiadania takich uprawnień,

  - Wykazać się należytym wykonaniem  minimum 1  zamówienie na dostawy  o charakterze  i zakresie analogicznym z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich 3 lat , t.j. w latach 2007-2009 o wartości nie mniejszej niż 100.000,- zł brutto  / przez  zamówienie o charakterze  i zakresie analogicznym z przedmiotem zamówienia zamawiający rozumie  dostawę  aparatu USG /,

  - Nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy.

  - Sytuacja ekonomiczna i finansowa wykonawcy winna zapewnić wykonanie zamówienia;

  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu  nastąpi na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów.

  Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium;

  Kryteria oceny:

  -         Cena –  70 %.

  -         Ocena techniczna – 30%

  Termin składania ofert upływa dnia 24.06  2010r. o godz. 10:00;

  Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego 10-437 Olsztyn ul. Dworcowa 28 /Sekretariat/;

  Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

  Zamawiający nie zamiarze ustanowić  dynamicznego systemu zakupów oraz  nie przewiduje wyboru  najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

  Zamawiający nie  przewiduje udzielenia  zamówień uzupełniających, o których mowa w

  art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7


  Lista załączników
  1. SIWZ
  2. Umowa
  3. Zał .nr.1 do SIWZ
  4. Zał.nr.2 do SIWZ
    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2010-06-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postepowanie nr 6/10. Odpowiedź na zapytania co do treśći SIWZ

  W odpowiedzi na zapytania jednego z wykonawców dotyczące treści SIWZ Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie wyjaśnia:

  Pytanie 1:Czy w związku z regulacja art. 144 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający zechce wprowadzić do wzoru   umowy zapis o dopuszczalności wprowadzenia zmian, w brzmieniu przedstawionym poniżej:

  Strony dopuszczają zmiany w umowie w zakresie:

  -    numeru katalogowego produktu,

  -    nazwa produktu przy zachowaniu jego parametrów,

  -    sposobu konfekcjonowania,

     -    wprowadzony zostanie do sprzedaży przez wykonawcę produkt  zmodyfikowany, udoskonalony.

  Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

  Pytanie 2: Dotyczy pkt 3.2.1. Czy Zamawiający dopuści, aby Wykonawca wykazał się dwoma dostawami na kwotę nie mniejszą niż 450 000 PLN brutto zgodnymi z przedmiotem zamówienia?

  Odp. Tak

  Pytanie 3: Dotyczy pkt 3.2.2. Czy Zamawiający dopuści złożenie opinii bankowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych na kwotę nie mniejszą niż 450 000,00 zł.

  Odp. Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

  Załącznik nr 2 – ocena techniczna analizatorów biochemicznych,

  I. Warunki graniczne

  Pytanie 4: Prosimy o dokładne określenie jakie badania Zamawiający chciałby kontrolować w ramach kontroli międzynarodowej (p.13 tabeli)

  Odp. W ramach kontroli międzynarodowej Zamawiający chciałby kontrolować badania ujęte w załączniku nr 1, z wyjątkiem: ASO, karbamazepiny, kwasu walproinowego, D-dimeru, transferyny, ferrytyny, zdolności wiązania żelaza, alfa 1-glikoproteiny oraz białka w moczu.

  II. Parametry oceniane

  Pytanie 5: Jak Zamawiający oceni aparat posiadający 13 filtrów optycznych w zakresie długości fal: 340-800nm? (w tym zakresie analizator wykonuje wszystkie wyspecyfikowane badania).

  Odp. Zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji ocena będzie wynosiła „zero” punktów.

  Załącznik nr 1 – wykaz odczynników do oznaczeń biochemicznych

  Pytanie 6: Prosimy o określenie z jaką częstotliwością oraz na ilu poziomach Zamawiający będzie kontrolować poszczególne parametry badań?

  Odp. Badania biochemiczne Zamawiający zamierza kontrolować na dwóch poziomach (N i P) trzy razy w tygodniu z wyjątkiem oznaczeń określonych w pkt4.

  Pytanie 7: Czy ilość oznaczeń podana w zał. 1 (oznaczenia biochemiczne) i w zał. 3 (oznaczenia immunochemiczne) zawiera oznaczenia konieczne do wykonania kalibracji i kontroli jakości?

  Odp. Ilości odczynników podane w zał. 1 i zał. 3 dotyczą  oznaczeń.

  Załącznik nr 4 – Ocena techniczna analizatora immunodiagnostycznego,

  I. Warunki graniczne

  Pytanie 8: Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym wartości krzywej kalibracyjnej zawarte w karcie danego kalibratora wczytywane są przy pomocy skanera? (p.6 tabeli).

  Odp. Zamawiający dopuszcza możliwość wczytywania wartości krzywej kalibracyjnej przy pomocy skanera.

  Pytanie 9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów odczynnikowych, dla których szybkość otrzymania pierwszego wyniku wynosi od 35 do 55min (dla 9 testów) a  dla dwóch oznaczeń  75 min?

  Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje warunek graniczny, dotyczący wszystkich parametrów, tj. czas otrzymania wyniku do 30 min.

  Pytanie 10: Prosimy o dokładne określenie jakie badania Zamawiający chciałby
  kontrolować w ramach kontroli międzynarodowej (p.14 tabeli)

  Odp. W ramach kontroli międzynarodowej zamawiający chciałby kontrolować wszystkie parametry zawarte w zał. 3.

  Załącznika nr 3 – wykaz odczynników immunochemicznych

  Pytanie 11: Prosimy o określenie z jaką częstotliwością oraz na ilu poziomach Zamawiający będzie kontrolować poszczególne parametry badań?

  Odp. Parametry zawarte w zał. 3 Zamawiający kontroluje na dwóch poziomach

  (N i P) - jeden poziom kontroli na tydzień.

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2010-05-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postepowanie nr 6/0. Odpowiedź na zapytania co do treśći SIWZ

  W odpowiedzi na zapytania jednego z wykonawców  dotyczące treści SIWZ Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie wyjaśnia:

  Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu Wykonawcę, oferującego analizator biochemiczny, nie posiadający detektora skrzepów i mikroskrzepów? Oferowany analizator wykonuje test precyzji ABS układu dozującego i układu optycznego sprawdzający m. in. drożność sond i igieł dozujących. Test ten jest polecany przez Producenta jako element codziennej procedury obsługowej. Ponadto, oferowany analizator do wykonania analiz potrzebuje surowicy lub osocza (wyjątkiem jest hemoglobina glikowana), przez co minimalizowane nieomal do zera jest ryzyko wystąpienia w materiale badanym skrzepów.

  Odp. Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu Wykonawcę, oferującego analizator biochemiczny, który nie posiada detektora skrzepów i mikro- skrzepów, ale wykonuje test precyzji ABS układu dozującego i optycznego.

  Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu Wykonawcę oferującego analizatory o wydajności: 500 oznaczeń fotometrycznych + 250 oznaczeń ISE dla aparatu podstawowego oraz 250 oznaczeń fotometrycznych + 180 oznaczeń ISE dla aparatu zapasowego?

  Odp. Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu Wykonawcę oferującego

  analizatory biochemiczne o wydajności: co najmniej 750 oznaczeń dla aparatu podstawo- wego  oraz co najmniej 400 oznaczeń dla aparatu zapasowego .

  Pytanie 3: Czy Zamawiający dopuści wykonywanie oznaczeń D-dimerów na dostarczonym przez Oferenta kompaktowym analizatorze zewnętrznym?

  Odp. Zamawiający dopuści wykonywanie oznaczen D-dimerów na dostarczonym przez Oferenta automatycznym analizatorze zewnętrznym, pod warunkiem braku dodatkowej opłaty za dzierżawę.

  Pytanie 4: Czy ze względu na niewielkie ilości niektórych badań (ferrytyna (200 ozn/2 lata), TRNF (200 ozn/2 lata), UCFP (200 ozn/2 lata), CARB (400 ozn/2 lata), VALP (400 ozn/2 lata), DBIL (800 ozn/2 lata), IBCT (800 ozn/2 lata) Zamawiający dopuści zmniejszenie ilości kalibracji, założenie niższej częstotliwości kontroli oraz zużycie odczynnika adekwatne do wykonywania danych analiz 1 raz w tygodniu lub incydentalnie?

  Odp. W przypadku badań: ferrytyny, transferyny, wiązania żelaza, białka w moczu, karbamazepiny, kwasu walproinowego, bilirubiny bezpośredniej, ASO, alfa 1- kwaśnej glikoproteiny zamawiajacy dopuszcza zmniejszenie ilości kalibracji oraz kontroli. Kontrole wykonywane będą w miarę potrzeb, nie częściej niż raz na tydzień.

  Pytanie 5:Czy może być dopuszczony przez Zamawiającego test total beta HCG rozpoznający wszystkie formy beta HCG: dimeryczną alfa/beta i wolną beta. Czy przy incydentalnym oznaczeniu wolnej podjednostki beta HCG możliwe będzie zlecanie tego badania na zewnątrz na koszt Wykonawcy?

  Odp.  Zamawiający wymaga, aby test beta HCG nadawał się do diagnostyki ciążyoraz jako marker nowotworowy w onkologii. Zamawiający dopuszcza test total beta HCG rozpoznający wszystkie formy beta HCG:dimeryczną alfa/beta i wolną beta. W przypadku oznaczeń wolnej podjednostki beta HCG zlecenie badania będzie na koszt Oferenta.

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2010-05-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie nr 06/10.Dostawa odczynników laboratoryjnych do badań biochemicznych i immunologicznych wraz z dzierżawą analizatorów

  PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA

                                                                                   W OLSZTYNIE

                                                 10-437 OLSZTYN, UL. DWORCOWA 28

                                        Ogłasza przetarg  nieograniczony  na :

           NA  DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH DO BADAŃ  BIOCHEMICZNYCH I IMMUNOLOGICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW ORAZ LABORATORYJNY SYSTEM  INFORMATYCZNY  /CPV 33.12.70.00-6, 33.12.41.00-6, 33.12.41.10-9, 33.12.41.30-5/

  Adres strony internetowej na której udostępniona będzie SIWZ : www.bip.przychodniaspecjalistyczna.pl ;

  Przedmiotem zamówienia  jest  sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do oznaczeń biochemicznych i immunologicznych wraz z dzierżawą nowych  analizatorów do Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie oraz laboratoryjny system informatyczny.

  Zamawiający  nie przewiduje możliwości  składania oferty częściowej; .

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych;

  Termin realizacji : 

  - Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych sukcesywnie przez okres 24  m-cy od podpisania umowy;

   -   Instalacja analizatorów  w ciągu 14 dni od podpisania umowy;

  - Wdrożenie systemu informatycznego  w ciągu 30 dni od podpisania umowy.

   

  Wykonawca ubiegający się o dopuszczenie  do udziału  musi spełnić warunki następujące warunki :

  - Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawa  nakłada obowiązek  posiadania takich uprawnień;

  - Wykazać się należytym wykonaniem  minimum 1  zamówienie na dostawy  o charakterze  i zakresie analogicznym z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich 3 lat , t.j. w latach 2007-2009 o łącznej wartości nie mniejszej niż 900.000,- zł brutto  / przez  zamówienie o charakterze  i zakresie analogicznym z przedmiotem zamówienia zamawiający rozumie sukcesywną dostawę odczynników i materiałów zużywalnych do oznaczeń biochemicznych i immunologicznych wraz z dzierżawą nowych  analizatorów /;

  - Nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy;

  - Sytuacja ekonomiczna i finansowa wykonawcy winna zapewnić wykonanie zamówienia W zakresie wskazanego warunku  wymagane jest posiadanie środków własnych lub zdolności kredytowej na kwotę nie mniejszą niż  900. 000,00 złotych oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu  nastąpi na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów.

  Zamawiający przewiduje obowiązek  wniesienia wadium w kwocie 10.000.- PLN;

  Kryteria oceny:

  -         Cena –  80 %.

  -         Ocena techniczna – 20%

  Termin składania ofert upływa dnia 9.06  2010r. o godz. 10:00;

  Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego 10-437 Olsztyn ul. Dworcowa 28 /Sekretariat/;

  Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

  Zamawiający nie zamiarze ustanowić  dynamicznego systemu zakupów oraz  nie przewiduje wyboru  najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

  Zamawiający nie  przewiduje udzielenia  zamówień uzupełniających, o których mowa w

  art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7

   


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie
  2. SIWZ
  3. Zał .nr.5 do SIWZ
  4. Zał .nr.6 do SIWZ
  5. Zał .nr.7 do SIWZ
  6. Zał .nr.8 do SIWZ
  7. Zał .nr.9 do SIWZ
  8. Zał. nr 4 do SIWZ
  9. Zał.nr 3 do SIWZ
  10. Zał.nr.1 do SIWZ
  11. Zał.nr.2 do SIWZ
    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2013-09-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie nr 05/10. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Informujemy, że w wyniku postępowanie o udzielenie zamówienia na  „Dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku i nici chirurgicznych” za najkorzystniejsze uznaliśmy oferty:

  - w zadaniu III i  XIII   firmy  „Hand-Prod” sp. z o.o. 02-496 Warszawa

  ul. Leszczyńskiego 40A,

   - w zadaniach: IV, V, X, XV firmy Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego

  „ Centrowet - Cezal” sp .z o.o. O/ Gdańsk 80-747 Gdańsk ul. Toruńska 20.

  - w zadaniach: I, II, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIV firmy „Bialmed” sp. z o.o.

  12-230 Biała Piska ul. Konopnicka 11a

  Oferty uzyskały największą ilość punktów w ocenie zgodnej z kryterium przyjętym w SIWZ

  W załączeniu przedkładamy druki :ZP- 12 i ZP -21

  Umowy o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 94. ust 1 pkt. 2 Ustawy prawo zamówień publicznych zostaną zawarte po 15.04.2010r.


  Lista załączników
  1. ZP-12
  2. ZP-21
    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2013-09-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie nr 5/10. Odpowiedź na zapytanie wykonawcy

  Wszyscy wykonawcy

  Dot: Przetargu  nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego 1 x użytku

   

  W odpowiedzi na zapytania jednego wykonawców wyjaśniamy:

  Pytanie 1:

  Czy Zamawiający  w Zadaniu XII poz. 4 miał na myśli szczoteczki  sterylne? Czy Zamawiający  w Zadaniu XII poz. 4 miał na myśli szczoteczkę umożliwiajacą pobranie w rozmazie jednocześnie komórek z szyjki macicy, kanału szyjki i strefy transformacji?

  Odp. Tak 

  Pytanie 2:

  Czy Zamawiający  w  zadania XII pozycję 4  wymaga  przedstawienia wykazu badań klinicznych oraz rekomendacji  instytucji  i towarzystw  specjalistycznych  dla szczoteczek do wymazów  cytologicznych , co jest wymagane przez Ministerstwo Zdrowia ,NFZ i Polskie Towarzystwo Ginekologiczne?

  Odp. Nie

  Pytanie 3:

   Zwracamy się z prośbą  o zmiane  zapisów SIWZ  w Pakiecie  XII poprzez wymóg dopisania  do Formularza cenowego  rubryk: „Producent”, „ nazwa handlowa”, „ nr. katalogowy” oferowanego produktu?

  Odp.zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

  Pytanie 4:

     Czy Zamawiający wydzieli  z Zadania XII do odrębnego pakietu poz.4 „szczoteczki do cytologii”

  Odp. Nie

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2013-09-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie 5/10. Odpowiedź na zapytanie wykonawcy

  Wszyscy wykonawcy

  Dot: Przetargu  nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego 1 x użytku.

   

  W odpowiedzi na zapytania jednego wykonawców wyjaśniamy:

  Pytanie 1:

  Czy Zamawiający  w Zadaniu XII poz. 4 miał na myśli szczoteczkę umożliwiającą pobranie w rozmazie jednocześnie komórek z szyjki macicy, kanału szyjki i strefy transformacji?

  Odp. Tak  

  Pytanie 2:

  Czy Zamawiający  wydzieli z zadania XII pozycję 4 do osobnego pakietu?

  Odp. Nie

  Pytanie 3 Czy Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ zamieścił wykaz wszystkich wymogów, celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu  oraz dokumentów potwierdzających , że oferowane dostawy spełniają  warunki postawione przez Zamawiającego, w szczególności w zakresie  pakietu XII poz.4  „Szczoteczki do wymazów cytologicznych”? Jeżeli odpowiedź jest negatywna, proszę o odpowiedź czy Zamawiający ,w zakresie pakietu XII poz. 4 wymaga spełnienia dodatkowych wymogów lub przedstawienia dodatkowych dokumentów  na ich potwierdzenie, nie wskazane w treści ogłoszenia o zamówieniu oraz w SIWZ? Jeżeli tak , to proszę o ich szczegółowe określenie.

  Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2015-07-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie 5/10. Odpowiedź na zapytanie wykonawcy

  Wszyscy wykonawcy

  Dot: Przetargu  nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego 1 x użytku

   

  W odpowiedzi na zapytania jednego wykonawców wyjaśniamy:

  Pytanie 1:

  Czy Zamawiający  dopuści w Zadaniu XIII poz. 7,8,9 nić o czasie wchłaniania 50-80 dni – szew równoważny  do nici typy DEXON spełniającą  wszystkie pozostałe  wymogi opisu?

  Odp.  Tak

  Pytanie 2:

  Prosimy Zamawiającego w Zadaniu XII poz. 7,8,9 o sprecyzowanie parametrów nici?

  Odp. Poz. 7-9 - Nici nylonowe, niewchłanialne o gr.2-0,3-0, 4-0 i dł 75 cm. Igła ostra 3/8 koła o gr. 24/19 mm.

   

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2013-09-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie 5/10. Odpowiedź na zapytanie wykonawcy

  Wszyscy wykonawcy

  Dot: Przetargu  nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego 1 x użytku

   

  W odpowiedzi na zapytania jednego wykonawców wyjaśniamy:

  Pytanie 1:

  Czy Zamawiający  dopuści w Zadaniu XIII poz. 7,8,9 nić o czasie wchłaniania 50-80 dni – szew równoważny  do nici typy DEXON spełniającą  wszystkie pozostałe  wymogi opisu?

  Odp.  Tak

  Pytanie 2:

  Prosimy Zamawiającego w Zadaniu XII poz. 7,8,9 o sprecyzowanie parametrów nici?

  Odp. Poz. 7-9 - Nici nylonowe, niewchłanialne o gr.2-0,3-0, 4-0 i dł 75 cm. Igła ostra 3/8 koła o gr. 24/19 mm.

   

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2013-09-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie 5/10. Odpowiedź na zapytanie wykonawcy

  Wszyscy wykonawcy

  Dot: Przetargu  nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego 1 x użytku

   

  W odpowiedzi na zapytania jednego wykonawców wyjaśniamy:

  Pytanie 1

  Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie zapisu, który wskazuje że dopuszczone jest składanie ofert na pozycje. „Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w poszczególnych zadaniach”

  Odp: Minimalną częścią na którą można złożyć ofertę jest zadanie. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty na poszczególne pozycje w zadaniach.

  Pytanie 2 Umowa  par 4 ust. 1b

  Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmniejszenie wysokości kary do 5 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

  Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

  Pytanie 3  Zadanie 1 poz. 1

  Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą  o doprecyzowanie jednostki miary. W nazwie sprzętu Zamawiający określił op. a 100 szt. a następnie w kolumnie j.m. jednostką są sztuki. Za jaką jednostkę należy podać cenę?

  Odp. w  zadaniu I ( dotyczy wszystkich pozycji) w formularzu cenowym w kolumnie 6 należy podać cenę jednej sztuki strzykawki.

  Pytanie 4  Zadanie 1 poz. 1-4

  Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości podania ceny za op. a 100 szt. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o możliwość podania ceny do 4 miejsc po przecinku.

  Odp. Zamawiający dopuszcza podanie w formularzu cenowym ceny jednostkowej ( kolumna 6) z dokładnością do 4 miejsca po przecinku. Natomiast w kolumnie 9 i 10 wartość powinna być podana z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

  Pytanie 5 Zadanie 1 poz. 6

  Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie strzykawki Żaneta o pojemności 50 ml z przedłużoną skalą do 60 ml

  Odp. Nie

  Pytanie 5 Umowa

  Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopisanie do umowy zapisu: 

  „1. W trakcie obowiązywania umowy strony dopuszczają zmiany cen w przypadku:

  a)odchylenia od kursu walut wzrost/spadek 5% stosunku do kursu z dnia złożenia oferty ……. 2010 r. ( wg tabeli NBP). Wzrost/ spadek będzie weryfikowany w ostatnim dniu roboczym miesiąca, w którym występują notowania kursu walut NBP a strony ustalają cenę na kolejny miesiąc.

  b) zmianę stawki podatku VAT bądź stawek celnych i innych podobnych opłat publicznoprawnych związanych z wprowadzeniem na polski obszar celny asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia.

  c) podyktowaną przez producenta zmianę cen asortyment stanowiącego przedmiot zamówienia”

  Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2013-09-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie nr 5/10. Odpowiedż na zapytanie wykonawcy

  Wszyscy wykonawcy

  Dot: Przetargu  nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego 1 x użytku.

   

  W odpowiedzi na zapytania jednego wykonawców wyjaśniamy:

  Pytanie 1 Zadanie V poz 2:

  Czy Zamawiający  dopuści  do przetargu  kaniule dożylne  18G  1,3 x 45 mm?

  Odp. Nie  

  Pytanie 2 zadanie XIII poz1-9:

  Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie  opisu przedmiotu zamówienia poprzez określenie rodzaju nici, grubości i długości nici oraz rodzaju igły, długości i krzywizny igły  z jakich mają być zbudowane szwy w zadaniu XII?

  Odp.  Poz 1-6 Nici nylonowe, niewchłanialne o gr.2-0,3-0, 4-0, 5-0 i dł. 45 lub 75 cm. Igła 3/8 koła gr24/19mm.

   Poz 7-9 Nici nylonowe, niewchłanialne o gr.2-0,3-0, 4-0 i dł 75 cm. Igła ostra 3/8 koła o gr. 24/19 mm

   

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2013-09-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie nr 5/10. dostawa sprzętu medycznego 1 x użytku

  PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA

                                                                                    W OLSZTYNIE

                                             10-437 OLSZTYN, UL. DWORCOWA 28

                  Ogłasza przetarg  nieograniczony  na :

   DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU I NICI CHIRURGICZNYCH /CPV 33.14.13.10, 33.14.13.20,33.14.14.20, 33.14.12.20, 33.14.12.00, 33.14.14.11, 33.14.16.10, 33.14.16.00, 26.15.23.00,  33.14.11.21 /

   

  Adres strony internetowej na której udostępniona będzie SIWZ : www.bip.przychodniaspecjalistyczna.pl ;

  Przedmiotem zamówienia  jest   sukcesywna dostawa  sprzętu medycznego jednorazowego użytku  do Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie

  Zamawiający  przewiduje możliwości  składania oferty częściowej; .

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych;

  Termin realizacji: sukcesywnie przez okres 12  m-cy od podpisania umowy.

  Wykonawca ubiegający się o dopuszczenie  do udziału  musi spełnić warunki następujące warunki :

    

  - Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawa  nakłada obowiązek  posiadania takich uprawnień,

  - Wykazać się należytym wykonaniem  minimum 1  zamówienie na dostawy  o charakterze  i zakresie analogicznym z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich 3 lat , t.j. w latach 2007-2009 o łącznej wartości nie mniejszej niż 10.000,- zł brutto  / przez  zamówienie o charakterze  i zakresie analogicznym z przedmiotem zamówienia zamawiający rozumie sukcesywną dostawę sprzętu medycznego 1 x użytku /,

  - Nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy.

  - Sytuacja ekonomiczna i finansowa wykonawcy winna zapewnić wykonanie zamówienia;

  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu  nastąpi na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów.

  Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium;

  Kryteria oceny:

  -         Cena –  100 %.

  Termin składania ofert upływa dnia 31.03  2010r. o godz. 10:00;

  Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego 10-437 Olsztyn ul. Dworcowa 28 /Sekretariat/;

  Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

  Zamawiający nie zamiarze ustanowić  dynamicznego systemu zakupów oraz  nie przewiduje wyboru  najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

  Zamawiający nie  przewiduje udzielenia  zamówień uzupełniających, o których mowa w

  art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7

   

   

   

   

   

   

              

   


  Lista załączników
  1. SIWZ
  2. Zał .nr.1 do SIWZ
  3. Zał. nr 4 do SIWZ
  4. Zał.nr 3 do SIWZ
  5. Zał.nr.2 do SIWZ
    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2013-09-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie nr 04/10. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   Informujemy, że w wyniku postępowanie o udzielenie zamówienia na  „Dostawę opatrunków” za najkorzystniejsze uznaliśmy oferty:

  - w zadaniu IX  firmy „Promedica” s.c. 87-100 Toruń  ul. Grudziądzka 159A,

  - w zadaniach: I, IV, X, XIII, XIV firmy „Mercator Medical” S.A. 31-327 Kraków ul. Modrzejewskiej 30,

  - w zadaniach: II, VIII, XI, XV, XVIII, XIX firmy Toruńskie Zakłady Materiałów      Opatrunkowych SA  87-100 Toruń ul. Żółkiewskiego 20/26

  - w zadaniach: III, V, VI, VII, XII, XVI, XVII firmy Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa „CEZETEL” sp .z o.o. 10-450 Olsztyn ul. Piłsudskiego 54

  Oferty uzyskały największą ilość punktów w ocenie zgodnej z kryterium przyjętym w SIWZ

  W załączeniu przedkładamy druki :ZP- 12 i ZP -21

  Umowy o udzielenie zamówienia – zgodnie z art. 94. ust 2 pkt. 3 Ustawy prawo zamówień publicznych- zostaną zawarte  po  22..03.2010r.


  Lista załączników
  1. ZP-12
  2. ZP-21
    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2013-09-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postepowanie nr 4/10. Odpowiedź na zapytania co do treśći SIWZ

  W odpowiedzi na zapytania jednego wykonawców wyjaśniamy:

  Pytanie 1:  Zadanie nr 3, poz. 2

  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów o rozmiarze10x10, pozostałe parametry bez zmian?

   Odp. Nie.

  Pytanie 2:  Zadanie nr 3, poz. 3

  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów o rozmiarze7,5x7,5, pozostałe parametry bez zmian?

  Odp. Nie

  Pytanie 3:  Zadanie nr 4, poz. 1

  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunków w op. a 50 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości opakowań?

  Odp. Zamawiający  wyraża zgodę na zaoferowanie  opatrunków  pakowanych po 50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości

  Pytanie 4:  Zadanie nr 4, poz. 3

  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunków w op. a 30 szt  oraz dokonanie wyceny za 1 szt i odpowiednie przeliczenie zamawianej ilości?. Opatrunki te są opatrunkami sterylnymi i są pakowane w osobne pojedyncze opakowania.

  Odp. Tak

  Pytanie 5:  Zadanie nr 5, poz. 1

  Czy Zamawiający miał na myśli plaster o wymiarach 1m x 6 cm?

  Odp. Tak

  Pytanie 6:  Zadanie nr 9, poz. 1

  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gąbki homeostatycznej o wymiarach 5x8x1cm w op. a 10szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości opakowań?

  Odp. Tak

  Pytanie 7:  Zadanie nr 11, poz. 1

  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek w opakowaniach zbiorczych a 150 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości opakowań?

  Odp. Nie

  Pytanie 8:  Zadanie nr 11, poz. 2

  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek w opakowaniach zbiorczych a 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości opakowań?

  Odp. Nie

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2013-09-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postepowanie nr 4/10. Zmiana treści SIWZ.

  Zamawiający zmienia treść załącznika nr. 1 i 3  do SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

  Zmianie ulegają  następujące zapisy:

  - Zadanie V poz 1;

  - Zadanie XIX poz. 1-3.

   

  Zał.

   

  - zał. nr 1i 3  do SIWZ


  Lista załączników
  1. Zał.nr 1 do SIWZ (po zmianach)
  2. Zał.nr 3 do SIWZ (po zmianach)
    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2013-09-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postepowanie nr 4/10. Odpowiedź na zapytania co do treśći SIWZ

  W odpowiedzi na zapytania jednego z  wykonawców wyjaśniamy:

  Pytanie 1: Zadanie IX

  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gąbki hemostatycznej pakowanej po 10 sztuk?

  Odp. Tak z odpowiednim przeliczeniem  zamawianych ilości.

  Pytanie 2:Zadanie X

  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów o długości 5m? Dzięki odpowiedzi pozytywnej Zamawiający uzyska więcej produktu za tę samą cenę.

  Odp. Tak

  Pytanie 3:Zadanie XI Poz. 1

  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu pakowanego a’10 szt?

  Odp. Tak z odpowiednim przeliczeniem  zamawianych ilości.

  Pytanie 4: Zadanie XI Poz. 2

  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu o szer. 14cm albo 16 cm i długości 5m. pakowanego a’10 szt. Pozostałe warunki zgodne z SIWZ.

  Odp. Nie

  Pytanie 5 :Wzór umowy

  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy następującego zapisu: „Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia, jednak niezrealizowana wartośd umowy nie będzie większa niż 20 % wartości umowy”

  Czy Zamawiający zgodzi się dodać  do projektu umowy zapis: W przypadku niewyczerpania ilości i wartości umowy w terminie jej obowiązywania – umowa zostanie automatycznie przedłużona do wyczerpania ilości przedmiotu i wartości umowy, nie dłużej jednak niż o 1 rok.

   Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

   

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2013-09-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postepowanie nr 4/10. Odpowiedź na zapytania co do treśći SIWZ

  W odpowiedzi na zapytania jednego wykonawców wyjaśniamy

  Pytanie 1: ZADANIE NR 1.Poz. nr 1-3

  Czy  Zamawiający wymaga zaoferowania gazy bawełnianej oraz kompresów jałowych sterylizowanych najbezpieczniejszą metodą dla pacjenta tj. parą wodną. Należy zwrócić uwagę, że sterylizacja tlenkiem etylenu stwarza ryzyko pozostania resztek tlenku etylenu na materiale poddanym sterylizacji, nawet po procesie dekatyzacji.

  Tlenek etylenu jest substancją silnie toksyczną i rakotwórczą. Użycie gazy oraz kompresów z zalegającymi resztkami tlenku etylenu powoduje powstawanie miejscowych martwic, gdyż działanie tlenku etylenu polega na alkilacji białek. Ryzyko to nie występuje natomiast w przypadku sterylizacji w parze wodnej, w związku z tym jest to metoda bezpieczniejsza.

  Odp. Zamawiający wymaga  by oferowany asortyment był jałowy.

  Pytanie 2: ZADANIE NR 3.Poz. nr 1; 4; 7

  Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie w/w pozycji z Zadania nr III i utworzenie z nich odrębnej części zamówienia. Proponowane przez nas rozwiązanie zwiększy konkurencyjność postępowania, a Państwu umożliwi wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty w zakresie dostaw materiałów opatrunkowych.

  Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

  Pytanie 3:ZADANIE 4. Poz. nr 2

  Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku włókninowego pakowanego w opakowania a’ 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

  Odp. Tak

  Pytanie 4: ZADANIE 5:

  4.1.Poz. nr 1-2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania plastra włókninowego o długości 5m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

  Odp. Nie

  4.2. Poz. nr 1- czy w pozycji tej nie doszło do omyłki pisarskiej dotyczącej wymiarów, a Zamawiający oczekuje zaoferowania plastra o szerokości 6 cm?

  Odp. Tak. Zamawiający zmieni treść załącznika nr 1 do SIWZ      

  4.3.Poz. nr 5- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania paska do zamykania ran w rozmiarze 3 x 76 cm pakowanego w kopertki a’ 5 szt.?

  Odp. Nie

  4.4.Poz. nr 6-7- zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie w/w pozycji z Zadania nr V i utworzenie z nich odrębnej części zamówienia. Proponowane przez nas rozwiązanie zwiększy konkurencyjność postępowania, a Państwu umożliwi wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty w zakresie dostaw materiałów opatrunkowych.

  Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

  Pytanie 5: ZADANIE NR 8. Poz. nr 1-5

   Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania siatki opatrunkowej o długości 11,6m w stanie relaksacyjnym z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

  Odp. Tak

  Pytanie 6: ZADANIE NR 10. Poz. nr 1-2

  Czy Zamawiający wymaga zaoferowania opasek elastycznych pakowanych pojedynczo, w opakowania jednostkowe zabezpieczające produkt przed zabrudzeniem i uszkodzeniem oraz umożliwiające jego pełną identyfikację (opakowanie zawierające w szczególności nazwę i opis produktu)?

  Odp. Tak

  Pytanie 7:  ZADANIE NR 11. Poz. nr 1-2

   Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek dzianych pakowanych pojedynczo, w opakowania jednostkowe zabezpieczające produkt przed zabrudzeniem i uszkodzeniem oraz umożliwiające jego pełną identyfikację (opakowanie zawierające w szczególności nazwę i opis produktu)?

  Odp. Nie

  Pytanie 8: ZADANIE NR 12:

  8.1.Poz. nr 2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski gipsowej o szerokości 14 cm?

  Odp. Nie

  8.2.Poz. nr 4- zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie w/w pozycji z Zadania nr XII i utworzenie z niej odrębnej części zamówienia. Proponowane przez nas rozwiązanie zwiększy konkurencyjność postępowania, a Państwu umożliwi wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty w zakresie dostaw materiałów opatrunkowych.

  Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

  Pytanie 9: ZADANIE NR 13. Poz. nr 3

  Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski podgipsowej o szerokości 10 cm lub 15 cm? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wyłączenie w/w pozycji zadania nr XIII, co zwiększy konkurencyjność i pozwoli na wybór najkorzystniejszej oferty.

  Odp.  Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

  Pytanie 10: ZADANIE NR 16. Poz. nr 1-2

  Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet sterylnych wykonanych z laminatu PP- PE ( polipropylen- polietylen) o następujących wymiarach:

  • Poz. nr 1- 50 cm x 50 cm;
  • Poz. nr 2- 50 x 60 cm z otworem o ø 5 cm lub 45 x 75 cm z otworem o  ø 7 cm?

  Odp. Nie

  Pytanie 11: ZADANIE NR 19. Poz. nr 1-3

  Czy w pozycjach tych nie doszło do omyłki pisarskiej dotyczącej wymiarów, a Zamawiający oczekuje zaoferowania przylepca o długości 10 m?

  Odp. Tak. Zamawiający zmieni treść załącznika nr 1 do SIWZ   

  Pytanie 12:  ZAPISY SIWZ. Projekt umowy, § 4 ust. 1a

   Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę zapisów umowy na następującą:

  „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % niezrealizowanej części zamówienia”

  Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2013-09-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postepowanie nr 4/10. Odpowiedź na zapytania co do treśći SIWZ

  W odpowiedzi na zapytania jednego wykonawców wyjaśniamy:

  Pytanie 1:  Zadanie nr I, poz. nr 3

  Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania 200 opakowań kompresów a 3 szt., czy 200 sztuk kompresów.

  Odp.  Zamawiający oczekuje zaoferowania 200 szt. opakowań po 3 szt. kompresów w opakowaniu .

  Pytanie 2: Zadanie nr III, poz. nr 2

  Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kompresów niejałowych w rozmiarze 10cm x 10cm pakowanych a 100 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości, reszta parametrów bez zmian.

  Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie  kompresów niejałowych o rozmiarze 10cm x 10cm.

   Pytanie 3: Zadanie nr III, poz. nr 3

  Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kompresów niejałowych w rozmiarze 7,5cm x 7,5cm pakowanych a100 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości, reszta parametrów bez zmian.

  Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie  kompresów niejałowych o rozmiarze 7,5cm x 7,5cm.

   Pytanie 4: Zadanie nr III, poz. nr 5

  Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kompresów niejałowych w rozmiarze 5cm x 5cm pakowanych a100 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości, reszta parametrów bez zmian.

  Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie  kompresów w rozmiarze 5 x 5 cm  pakowanych po 100 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości. 

   Pytanie 5: Zadanie nr IV, poz. nr 1,3

  Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie opatrunków włókninowych z wkładem chłonnym, jałowych, pakowanych a 50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości, reszta parametrów bez zmian.

  Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opatrunków włókninowych z wkładem chłonnym w poz. 1,3 pakowanych po 50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości. 

   Pytanie 6: Zadanie nr IV, poz. nr 2

  Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie opatrunków włókninowych z wkładem chłonnym, jałowych, w rozmiarze 5x7,0 reszta parametrów bez zmian.

  Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie opatrunków  o rozmiarze 5cm x 7cm.

   Pytanie 7. Zadanie nr VI, poz. nr 1-2

  Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie przylepców na włókninie z klejem akrylowym o długości 9,0m, reszta parametrów bez zmian.

  Odp. .Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przylepców o dł.9,0 m

   Pytanie 8: Zadanie nr VIII, poz. nr 1-5

  Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaoferowania elastycznych siatek opatrunkowych o długości roboczej = 10m, czy 10 m w stanie relaksacji.

  Odp. Zamawiający wymaga zaoferowania elastycznych siatek opatrunkowych o długości 10 m w stanie relaksacji.

   Pytanie 9: Zadanie nr XII, poz. nr 4

  Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie opaski gipsowej szybkowiążącej o czasie wiązania do 6 min, reszta parametrów bez zmian.

  Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w poz. 4 opaski gipsowej o czasie wiązania do 6 min.

   Pytanie 10: Zadanie nr XIII, poz. nr 1-3

  Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie syntetycznej opaski podgipsowej o dł. 3m i podania ceny za 1 sztukę w wymaganym rozmiarze i powyższej długości.

  Odp. Zamawiający wymaga zaoferowania   w poz.  1,2,3 syntetycznych opasek podgipsowych o wymaganych szerokościach i dł. 3 m. w zestawieniu powinna być podana cena jednostkowa  1 szt.

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2013-09-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postepowanie nr 4/10. Odpowiedź na zapytania co do treśći SIWZ

  W odpowiedzi na zapytania jednego wykonawców wyjaśniamy:

  Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści złożenie przy ofercie  oświadczenia o posiadaniu atestów , które będą udostępnione na żądanie Zamawiającego.

   

  Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oświadczenia o posiadaniu  atestów i świadectw  oferowanych wyrobów.  Oświadczenie powinno zawierać zobowiązanie do niezwłocznego udostępnienia, na każde żądanie Zamawiającego, wzmiankowanych dokumentów.

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2013-09-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowaqnie nr. 3/10.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   Informujemy, że w wyniku postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę  odczynników do oznaczeń boreliozy  w klasie IgG,IgM oraz anty CCP  metodą EUSA wraz z dzierżawą  nowego analizatora za najkorzystniejszą uznaliśmy ofertę   firmy    Biomedica Poland” sp. z o.o.

   05-500 Piaseczno ul. Raszyńska 13.

  Była to jedyna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

   

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2013-09-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie nr 4/10. Przetarg nieograniczony na dostawę opatrunków

  PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA

                                           W OLSZTYNIE

               10-437 OLSZTYN, UL. DWORCOWA 28

             Ogłasza przetarg  nieograniczony  

    

   NA  DOSTAWĘ   OPATRUNKÓW /CPV  33.14.11.10-4/

  Adres strony internetowej na której udostępniona będzie SIWZ : www.bip.przychodniaspecjalistyczna.pl ;

  Przedmiotem zamówienia  jest  sukcesywna dostawa  opatrunków  do Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie

  Zamawiający  przewiduje możliwości  składania oferty częściowej; .

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych;

  Termin realizacji: sukcesywnie przez okres 12  m-cy od podpisania umowy.

  Wykonawca ubiegający się o dopuszczenie  do udziału  musi spełnić następujące warunki :

  Wykonawca ubiegający się o dopuszczenie  do udziału  musi spełnić warunki następujące warunki :

  - Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawa  nakłada obowiązek  posiadania takich uprawnień,

  - Wykazać się należytym wykonaniem  minimum 1  zamówienie na dostawy  o charakterze  i zakresie analogicznym z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich 3 lat , t.j. w latach 2007-2009 o łącznej wartości nie mniejszej niż 10.000,- zł brutto  / przez  zamówienie o charakterze  i zakresie analogicznym z przedmiotem zamówienia zamawiający rozumie sukcesywną dostawę opatrunków /,

  - Nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1ustawy.

  - Sytuacja ekonomiczna i finansowa wykonawcy winna zapewnić wykonanie zamówienia;

  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu  nastąpi na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów.

  Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium;

  Kryteria oceny:

  -         Cena –  100 %.

  Termin składania ofert upływa dnia 10.03  2010r. o godz. 10:00;

  Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego 10-437 Olsztyn ul. Dworcowa 28 /Sekretariat/;

  Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

  Zamawiający nie zamiarze ustanowić  dynamicznego systemu zakupów oraz  nie przewiduje wyboru  najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

  Zamawiający nie  przewiduje udzielenia  zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7


  Lista załączników
  1. SIWZ
  2. Umowa . Zal. nr 4 do SIWZ
  3. Wykaz asortymentowy.Zał.nr 1 do SIWZ
  4. Zal.nr 2 do SIWZ
  5. zał. nr 3 do SIWZ
    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2013-09-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postepowanie nr 3/10. Odpowiedź na zapytania co do treśći SIWZ

  Dot: Przetargu  nieograniczonego na dostawę odczynników do oznaczeń boreliozy   w klasie IgG,i IgM oraz anty- CCP  metodą EUSA wraz z dzierżawą  nowego analizatora

   W odpowiedzi na zapytania jednego wykonawców wyjaśniamy:

  Pytanie 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora z możliwością  wykonaniem 3 testów jednocześni.?

   

  Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, pozostaje wymóg zgodny z SIWZ.

   

  Pytanie 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora z wbudowaną płuczką z możliwością programowano 8 cykli płuczących?

   

  Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, pozostaje wymóg zgodny z SIWZ.

   

  .Pytanie 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora z możliwością pomiaru absorbancji w zakresie od 0,100 do 3,000 jednostek przy pojedynczej fali i od 3,000 do

  3, 000 z zastosowaniem diferentnej dł. fali”?

   

  Odp. Nie, zamawiający nie wyraża zgody, pozostaje wymóg zgodnie z SIWZ, tj. odczyt w zakresie od 0 do 3.00 jednostek

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2013-09-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postepowanie nr 3/10. Odpowiedź na zapytania co do treśći SIWZ

   

  Dot: Przetargu  nieograniczonego na dostawę odczynników do oznaczeń boreliozy   w klasie IgG,i IgM oraz anty- CCP  metodą EUSA wraz z dzierżawą  nowego analizatora

  W odpowiedzi na zapytania jednego wykonawców wyjaśniamy:

  Pytanie 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu Borrelia IgG ELISA z pełnym ekstraktem: Borrelia burgdorferi sensu stricto, Borrelia afzelii i Borrelia garinii oraz rekombinantem VlsE Borrelia burgdorferi?

  Pytanie 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu Borrelia IgM ELISA z pełnym ekstraktem: Borrelia burgdorferi sensu stricte, Borrelia afzelii i Borrelia garinii?

  Odp. Zamawiający wymaga testów do oznaczenia Borrelia w klasie IgG i IgM z wykorzystaniem antygenów rekombinowanych (szczegóły składu: p 100, p 18, OspC, p 41, VlsE), ponieważ wynika to z procesu terapeutycznego (diagnoza i monitorowanie leczenia – kontynuacja leczenia). Zastosowanie antygenów rekombinowanych pozwala na zwiększenie czułości i specyficzności testów.

  Pytanie 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora immunologicznego pracującego w systemie zamkniętym?

  Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga otwartego systemu pozwalającego na wykorzystanie aparatu dla dowolnego testu ELISA zaprogramowanego przez oferenta na zlecenie zamawiającego.

  Pytanie 4: Czy Zamawiający dopuści filtry o długości fali: 405 nm, 450 nm, 492 nm, 570 nm, 620 nm, 690 nm?

  Odp. Tak

  Pytanie 5: Czy Zamawiający dopuści analizator wyposażony w drukarkę laserową?

  Odp. Tak

  Pytanie 6: Czy Zamawiający dopuści komputer wbudowany w analizator z obsługą za pomocą ekranu dotykowego o średnicy 14?

  Odp. Zamawiający nie dopuszcza, ze względu na to, że dostarczony komputer na być wykorzystany jako dodatkowy komputer laboratoryjny.

  Pytanie 7: Czy Zamawiający przez warunek „możliwość zaprogramowania 500 różnych protokołów” rozumie możliwość zaprogramowania 500 różnych metodyk na analizatorze?

  Odp.  Tak.

  Pytanie 8: Jakiego oprzyrządowania niezbędnego do wykonania testów potwierdzenia (Western Blot) boreliozy wymaga Zamawiający?

  Odp. Zamawiający wymaga: kołyski laboratoryjnej, skanera i programu do odczytu i interpretacji wyników. Zamawiający wymaga testów potwierdzenia kompatybilnych z testem przesiewowym,

  tzn. z użyciem antygenów rekombinowanych (p 100, VlsE, p 41, OspC, p 18) pozwalających

  potwierdzić obecność przeciwciał pochodzących z trzech genogatunków: Borrelia burgdorferii, sensu stricto, Borrelia afzelii, Borrelia gari.

  Pytanie 9: Co Zamawiający rozumie przez warunek „możliwość pomiaru absorbancji w zakresie od 0-300 jednostek zarówno przy pojedynczej fali, jak i z zastosowaniem diferentnej dł. fali”?

  Odp. Odczyt prób na aparacie musi mieścić się w zakresie od 0 do 3.00 jednostek.

  Pytanie 10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu instalacji analizatora z 14 na 30 dni od podpisania umowy?

  Odp. Nie.

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2013-09-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie nr 2/10..Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (Dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do oznaczeń

   Informujemy, że w wyniku postępowanie o udzielenie zamówienia na  „Dostawę  odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do oznaczeń immunochemicznych i alergenów wraz z dzierżawą nowego analizatora”. za najkorzystniejszą uznaliśmy ofertę firmy „Siemens Healthcare Diagnostics”  sp. z o.o. 03-21 Warszawa ul. Żupnicz 11

  Była to jedyna oferta niepodlegajaca odrzuceniu

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2013-09-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie nr 3/10.Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników l do oznaczeń boreliozy

  PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA

                                           W OLSZTYNIE

                        10-437 OLSZTYN

                       UL. DWORCOWA 28

           Ogłasza przetarg  nieograniczony  na :

   DOSTAWĘ  ODCZYNNIKÓW DO OZNACZEŃ BORELIOZY   W KLASIE IgG,IgM ORAZ anty- CCP  METODĄ EUSA WRAZ Z DZIERŻAWĄ  NOWEGO ANALIZATORA  /CPV  33.69.40.00-1, 33.12.70.00-6 /

  Przedmiotem zamówienia  jest  sukcesywna dostawa odczynników do oznaczeń boreliozy   w klasie IgG, IgM oraz anty CCP  metodą EUSA wraz z dzierżawą  nowego analizatora  do Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie;

  Zamawiający  nie przewiduje możliwości  składania oferty częściowej; .

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych;

  Termin realizacji : 

  - Dostawa odczynników sukcesywnie przez okres 24  m-cy od podpisania umowy.

   -   Instalacja analizatora  wciągu 14 dni od podpisania umowy. od   podpisania umowy;

  Wykonawca ubiegający się o dopuszczenie  do udziału  musi spełnić warunki następujące warunki :

  - Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawa  nakłada obowiązek  posiadania takich uprawnień,

  - Wykazać się należytym wykonaniem  minimum 1  zamówienie na dostawy  o charakterze  i zakresie analogicznym z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich 3 lat , t.j. w latach 2007-2009 o łącznej wartości nie mniejszej niż 160.000,- zł brutto  / przez  zamówienie o charakterze  i zakresie analogicznym z przedmiotem zamówienia zamawiający rozumie sukcesywną dostawę odczynników do oznaczeń boreliozy w klasie IgG i IgM /,

  - Nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy.

  - Sytuacja ekonomiczna i finansowa wykonawcy winna zapewnić wykonanie zamówienia;

  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu  nastąpi na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów.

  Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium;

  Kryteria oceny:

  -         Cena –  100 %.

  Termin składania ofert upływa dnia 26.02  2010r. o godz. 10:00;

  Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego 10-437 Olsztyn ul. Dworcowa 28 /Sekretariat/;

  Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

  Zamawiający nie zamiarze ustanowić  dynamicznego systemu zakupów oraz  nie przewiduje wyboru  najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

  Zamawiający nie  przewiduje udzielenia  zamówień uzupełniających, o których mowa w

  art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7


  Lista załączników
  1. SIWZ
  2. zal nr 4 ( formularz cenowy)
  3. zal nr 5a ( umowa dzierżawy)
  4. Zal. nr 1 do SIWZ
  5. Zal. nr 3 do SIWZ
  6. Zal.nr 2 do SIWZ
  7. Zał nr 5 do SIWZ( projekt umowy)
    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2013-09-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Wszyscy wykonawcy

   

   

   

   

  Dot: Przetargu nieograniczonego na „Dostawę leków ”. Postępowanie nr 01/10.

             

        Informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę leków  za najkorzystniejszą uznaliśmy ofertę firmy „Farmacol” S.A. 40-541 Katowice ul. Rzepakowa 2.

   Była to jedyna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

   

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2013-09-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie nr 2/10.Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych

  Przychodnia Specjalistyczna

                                                                 w Olsztynie

                                                             10-437 Olsztyn

                                                           ul. Dworcowa 28

   

                                               Wszyscy wykonawcy

   

  Dot:  Postępowanie nr 2/10.Przetarg  nieograniczony  na  dostawę  odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do oznaczeń immunochemicznych i alergenów wraz z dzierżawą nowego analizatora .

   

    Zamawiający zmienia treść załącznika nr. 1  do SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ  pozostają bez       zmian. 


  Lista załączników
  1. Zał. nr 1 do SIWZ
    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2013-09-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH. POSTĘPOWANIE NR 2/10

  PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA

      W OLSZTYNIE

            10-437 OLSZTYN,

          UL. DWORCOWA 28

           Ogłasza przetarg  nieograniczony  na :

  NA  DOSTAWĘ  ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO OZNACZEŃ IMMUNOCHEMICZNYCH I ALERGENÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ NOWEGO ANALIZATORA /CPV 33.69.63.00-8, 33.12.70.00/

  Adres strony internetowej na której udostępniona będzie SIWZ : www.bip.przychodniaspecjalistyczna.pl ;

  Przedmiotem zamówienia  jest  sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do oznaczeń immunochemicznych i alergenów  wraz z dzierżawą nowego analizatora analizatora do Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie;

  Zamawiający  nie przewiduje możliwości  składania oferty częściowej; .

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych;

  Termin realizacji : 

  - Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych sukcesywnie przez okres 24  m-cy od podpisania umowy.

   -   Instalacja analizatora  wciągu 14 dni od podpisania umowy.sukcesywnie przez okres 12  m-cy od   podpisania umowy;

  Wykonawca ubiegający się o dopuszczenie  do udziału  musi spełnić warunki następujące warunki :

  - Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawa  nakłada obowiązek  posiadania takich uprawnień,

  - Wykazać się należytym wykonaniem  minimum 1  zamówienie na dostawy  o charakterze  i zakresie analogicznym z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich 3 lat , t.j. w latach 2007-2009 o łącznej wartości nie mniejszej niż 370.000,- zł brutto  / przez  zamówienie o charakterze  i zakresie analogicznym z przedmiotem zamówienia zamawiający rozumie sukcesywną dostawę odczynników i materiałów zużywalnych do badań immunochemicznych /,

  - Nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy.

  - Sytuacja ekonomiczna i finansowa wykonawcy winna zapewnić wykonanie zamówienia;

  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu  nastąpi na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów.

  Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium;

  Kryteria oceny:

  -         Cena –  80 %.

  -         Ocena techniczna – 20%

  Termin składania ofert upływa dnia 12.02  2010r. o godz. 10:00;

  Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego 10-437 Olsztyn ul. Dworcowa 28 /Sekretariat/;

  Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

  Zamawiający nie zamiarze ustanowić  dynamicznego systemu zakupów oraz  nie przewiduje wyboru  najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

  Zamawiający nie  przewiduje udzielenia  zamówień uzupełniających, o których mowa w

  art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7


  Lista załączników
  1. SIWZ
  2. Zal. nr 3 do SIWZ
  3. Zał nr 2 do SIWZ
  4. Zał nr 5 do SIWZ( projekt umowy)
  5. Zał. nr 1 do SIWZ
  6. Zał. nr 4 do SIWZ
    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2013-09-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    DOSTAWA LEKÓW. Postępowanie nr 1/10

  PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA

                                                           W OLSZTYNIE

                                      10-437 OLSZTYN,

                                 UL. DWORCOWA 28

   

           0głasza przetarg  nieograniczony  na :

  DOSTAWĘ  LEKÓW /CPV 33.60.00.00-6 /

  Adres strony internetowej na której udostępniona będzie SIWZ : www.bip.przychodniaspecjalistyczna.pl ;

  Przedmiotem zamówienia  jest   sukcesywna dostawa  leków  do Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie;

  Zamawiający  nie przewiduje możliwości  składania oferty częściowej; .

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych;

  Termin realizacji :  sukcesywnie przez okres 12  m-cy od  podpisania umowy;

  Wykonawca ubiegający się o dopuszczenie  do udziału  musi spełnić następujące warunki :

  -Posiadać uprawnienia do  obrotu  środkami farmaceutycznymi

  - Wykazać się należytym wykonaniem  minimum 1  zamówienie na dostawy  o charakterze  i zakresie analogicznym z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich 3 lat , t.j. w latach 2007-2009 o łącznej wartości nie mniejszej niż 600.000,- zł brutto  / przez  zamówienie o charakterze  i zakresie analogicznym z przedmiotem zamówienia zamawiający rozumie sukcesywną dostawę leków do ZOZ /,

  - Nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy.

  - Sytuacja ekonomiczna i finansowa wykonawcy winna zapewnić wykonanie zamówienia;

  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu  nastąpi na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów.

  Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium;

  Kryteria oceny:

  -         Cena –  100 %.

  Termin składania ofert upływa dnia 29.01 . 2010r. o godz. 10:00;

  Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego 10-437 Olsztyn ul. Dworcowa 28 /Sekretariat/;

  Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

  Zamawiający nie zamiarze ustanowić  dynamicznego systemu zakupów oraz  nie przewiduje wyboru  najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

  Zamawiający nie  przewiduje udzielenia  zamówień uzupełniających, o których mowa w

  art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7


  Lista załączników
  1. SIWZ
  2. Zal. nr 3 do SIWZ
  3. Zał nr 2 do SIWZ
  4. Zał nr 4 do SIWZ( projekt umowy)
  5. Zał. nr1 do SIWZ
    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2013-09-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (Dostawa próżniowego zamkniętego systemu do pobierania krwi)

  Wszyscy wykonawcy

   

   

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   

  Dot: Przetargu nieograniczonego na „Dostawę próżniowego zamkniętego systemu do pobierania krwi”. Postępowanie nr 03/09.

             

        Informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę próżniowego zamkniętego systemu do pobierania krwi, za najkorzystniejszą uznaliśmy ofertę firmy PZ „Cormay” S.A. 05-092 Łomianki ul. Wiosenna 22.

   Ofery uzyskały maksymalną ilość punktów w ocenie zgodnej z kryteriami przyjętymi w SIWZ.

  Jednocześnie informujemy, że w postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

  - PZ „Cormay” S.A. 05-092 Łomianki ul. Wiosenna 22,

  „EfMed” sp. z o.o. 80-557 Gdańsk ul. Marynarki Polskiej 100

  W załączeniu przekładamy druk ZP 21 „Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert”

   

   

   

  Zał. Druk ZP-21


  Lista załączników
  1. Druk ZP-21
    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2013-09-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa próżniowego zamkniętego systemu do pobierania krwi /CPV 33.14.13.00-0/. Odpowiedz na zapytanie co do treśći SIWZ

  W odpowiedzi na zapytania jednego wykonawców wyjaśniamy:

  1.      Czy zamawiający w poz. nr 4 dopuści rurki do OB. z podziałką 0-170 mm?

  Odp. Tak.

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2013-09-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa próżniowego zamkniętego systemu do pobierania krwi /CPV 33.14.13.00-0/. Odpowiedz na zapytanie co do treśći SIWZ

  W odpowiedzi na zapytania jednego wykonawców wyjaśniamy:

  1.      Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz.5 zał. nr 4A probówki do koagulologii z 3,2 % cytrynianem sodu o objętości pobranej krwi 1,8 (łącznie z cytrynianem 2ml)?

  Odp. Tak.

  2.      Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 7 zał. Nr 4A probówki biochemicznej z przyśpieszaczem wykrzepiania o objętości pobranej krwi 5,5-7ml i roz. 13x100?

  Odp. Tak.

  3.      Czy ocena pochodzenia oferowanego asortymentu-od jednego lub od kilku producentów-dotyczy produktów będących elementami systemu do próżniowego pobierania krwi tj.: probówek, igieł i uchwytów?

  Odp. Oceną będzie objęty cały asortyment  ujęty w opisie przedmiotu zamówienia.

  4.      Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania uchwytu do igieł systemowych z zabezpieczeniem igły po pobraniu?  Produkt ten jest zamieszczony w załączniku nr 1 jako pozycja  nr 13, nie jest zaś zamieszczony w formularzu cenowym.

  Odp. Zamawiający w dn. 26.10. 2009r zmienił treść zał. nr 4A ( wzmiankowany  powyżej asortyment został ujęty w poz. 13). Zmiana została zamieszczona na stronie internetowej, której adres podano ogłoszeniu.

  5.      Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłożenie 1 szt próbki staz wielorazowego użytku.

  Odp. Tak.

   

   

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2013-09-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zmiana tresci SIWZ. Postępowanie dotyczące dostawy próżniowego zamkniętego systemu do pobierania krwi.

   

  Przychodnia Specjalistyczna

  w Olsztynie

  10-437 Olsztyn

   ul. Dworcowa 28

   

   Wszyscy wykonawcy

   

  Dot:  Przetargu  nieograniczony  na  dostawę  próżniowego zamkniętego  systemu do pobierania krwi.

   

  Zamawiający zmienia treść załącznika nr. 4A do SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.


  Lista załączników
  1. Zał. nr 4a doSIWZ
    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2013-09-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    DOSTAWĘ PRÓŻNIOWEGO ZAMKNIĘTEGO SYSTEMU DO POBIERANIA KRWI /CPV 33.14.13.00-0/

  PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA

                                                       W OLSZTYNIE

               10-437 OLSZTYN, UL. DWORCOWA 28

   

           0głasza przetarg  nieograniczony  na :

  DOSTAWĘ  PRÓŻNIOWEGO ZAMKNIĘTEGO  SYSTEMU DO POBIERANIA KRWI  /CPV 33.14.13.00-0/

  Adres strony internetowej na której udostępniona będzie SIWZ : www.bip.przychodniaspecjalistyczna.pl ;

  Przedmiotem zamówienia  jest   sukcesywna dostawa  zamkniętego próżniowego systemu pobierania krwi do Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie;

  Zamawiający  nie przewiduje możliwości  składania oferty częściowej; .

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych;

  Termin realizacji :  sukcesywnie przez okres 24  m-cy od  podpisania umowy;

  Wykonawca ubiegający się o dopuszczenie  do udziału  musi spełnić warunki określone
   art. 22 Ustawy:

    1)   Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,    jeżeli ustawa nakłada obowiązek  posiadania takich uprawnień,

    2)  Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

  3)  Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

  4)      Nie podlegać  wykluczeniu z postępowania .

  W zakresie warunków  określonych   w pkt.1,2,3,4. ocena  spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych  przez wykonawcę dokumentów .

  Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium;

  Kryteria oceny:

  -         Cena –  75 %.;

  -         Ocena techniczna – 25 %

  Termin składania ofert upływa dnia 06.11 . 2009r o godz. 10:00;

  Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego 10-437 Olsztyn ul. Dworcowa 28 /Sekretariat/;

  Termin związania ofertą wynosi 30 dni.


  Lista załączników
  1. SIWZ
  2. zal. nr 1 d0 SIWZ
  3. Zał nr 4A do SIWZ
  4. Zał nr 5 do SIWZ (umowa)
  5. Zał. nr 2 do sIWZ
  6. Zał. nr 3 do SIWZ
    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2013-09-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra