Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie

Cenniki

CENNIK PROCEDUR MEDYCZNYCH rok 2024

Zarządzenie Dyrektora Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie nr 7.2024 z dnia 09.02.2024 roku.

Cennik opłat za świadczenia zdrowotne udzielane osobom nieuprawnionym do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, a także opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej w PS w Olsztynie na rok 2024, stanowiący załącznik do Regulaminu Organizacyjnego PS w Olsztynie

Obowiązujący od dnia 15.02.2024 roku.

Autor: Dorota Gierz

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-03-14 13:22przez: Dorota Gierz
Opublikowano:2024-03-14 08:17przez: Dorota Gierz
Podmiot udostępniający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie
Odwiedziny:2951

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.