Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wtorek, 2024-03-05 ( Imieniny: Aurory, Fryderyka)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie - Władze jednostki

Władze jednostki

 • Dyrektor - mgr Beata Deka
 • Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa - lek. med. Ryszard Marek
 • Główny księgowy - mgr Maria Szczepańska
 • Pielęgniarka koordynująca - mgr Bogumiła Skurczyńska

Rada społeczna:

 • Przewodnicząca Rady Społecznej - Halina Ciunel
 • Przedstawiciel Wojewody Warmińsko-Mazurskiego - Agnieszka Warkomska-Poczobutt
 • Przedstawiciel Rady Miasta - Monika Rogińska-Stanulewicz
 • Przedstawiciel Rady Miasta - Marta Kamińska
 • Przedstawiciel Rady Miasta - Zbigniew Dąbkowski
 • Przedstawiciel Rady Miasta - Wiktor Wójcik
 • Przedstawiciel Rady Miasta - Wanda Agnieszka Jabłońska
 1. Organem inicjującym i opiniodawczym Przychodni jest Rada Społeczna.
 2. Radę Społeczną powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Rada
  Miasta Olsztyna.
 3. Rada Społeczna wykonuje zadania i działa na zasadach określonych w ustawie z
  dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej. Sposób zwoływania posiedzeń,
  tryb pracy i podejmowania uchwał określa Regulamin Rady Społecznej.
 4. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.
 5. W skład Rady Społecznej wchodzi 7 osób, w tym Przewodniczący i 6 członków.
 6. Do zadań Rady Społecznej należy:
  - przedstawianie Radzie Miasta wniosków i opinii dotyczących działalności Przychodni,
  - uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie go do zatwierdzenia
  podmiotowi tworzącemu,
  - wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie Przychodni.
 7. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor Przychodni oraz przedstawiciel
  organizacji związkowej.
 8. W posiedzeniach Rady Społecznej mają prawo uczestniczyć przedstawiciele samorządów
  zawodów medycznych – po jednej osobie - z głosem doradczym.

Autor: Alicja Grudzińska

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-03-09 09:14przez: Alicja Grudzińska
Opublikowano:2022-03-09 15:50przez: Admin
Zmodyfikowano:2023-07-05 15:49przez:
Podmiot udostępniający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie
Odwiedziny:2024

Rejestr zmian

 • [2023-07-05 15:49:34]Aktualizacja informacji
 • [2022-03-09 09:29:25]Aktualizacja dokumentu
 • [2022-03-09 09:24:52]Utworzenie informacji

Banery/Logo